Contact
  1. 6001-Zorg na ziekenhuisopname

Het is mogelijk dat u na uw bezoek aan de polikliniek of opname in ons ziekenhuis zorg nodig heeft. Als dat zo is, dan kan de transferverpleegkundige van Isala helpen bij het regelen van bepaalde zorg. In deze folder leest u wat de transferverpleegkundige voor u kan betekenen en wat u zelf kunt doen.

Transferbureau en externe zorgaanbieders

Isala werkt nauw samen met thuiszorgorganisaties en een groot aantal verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. Dit heeft als voordeel dat de overgang tussen de verschillende instellingen goed op elkaar is afgestemd en dat de meest passende zorg geboden kan worden. Het Transferbureau heeft een coördinerende en bemiddelende rol in uw behoefte aan nazorg en ondersteunt u en de afdeling waar u patiënt bent, om de zorg zo snel mogelijk te regelen.

Belangrijk om te weten

Zorg voor elkaar

De wet gaat ervan uit dat huisgenoten voor elkaar zorgen. Dit wordt 'gebruikelijke zorg' genoemd. Volgens de huidige wet- en regelgeving worden gezonde partners geacht u te ondersteunen bij huishoudelijke verzorging wanneer u korter dan drie maanden zorg nodig heeft. Volwassen thuiswonende kinderen worden geacht hun zieke ouder te ondersteunen op het gebied van huishoudelijke hulp. Bij deze gebruikelijke zorg komt u niet in aanmerking voor gefinancierde zorg vanuit de WMO voor huishoudelijke hulp. Wij adviseren u voorafgaand aan de opname in uw omgeving na te gaan op welke hulp u kunt rekenen (bijvoorbeeld: huishoudelijke hulp, maaltijden en boodschappen). Mocht u informatie willen hebben over welke mogelijkheden er zijn binnen uw gemeente, dan verwijzen wij u naar het WMO-loket van uw gemeente.

PGB (Persoonsgebonden Budget)

Wanneer u zorg inkoopt via een PGB, kan het ziekenhuis u hierin adviseren, maar niet bemiddelen.

Woonprobleem

Als u alleen woont is dat geen reden voor een opname in zorginstelling. Wij adviseren u voorafgaand aan de opname in uw omgeving na te gaan op welke mogelijke hulp u kunt rekenen (bijvoorbeeld: maaltijden, boodschappen en hulpmiddelen). Als u verwacht na uw opname moeite te hebben met traplopen, laat dan alvast op de begane grond een bed klaarzetten.
Als u vóór opname in het ziekenhuis problemen heeft met betrekking tot uw woonsituatie, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen hiervan. Isala bemiddelt hierin niet; u kunt bij uw gemeente eventuele ondersteuning aanvragen.
Wilt u na uw opname in het ziekenhuis verblijven in een zorghotel? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

De kosten voor thuiszorg/tijdelijk verblijf vallen onder de basisverzekering.

Wat kunt u zelf doen?

Herstart thuiszorg

Als u al thuiszorg heeft en de zorg blijft na ontslag uit het ziekenhuis onveranderd, kunt u of uw naasten deze zorg zelf herstarten. Dit doet u door contact op te nemen met de desbetreffende thuiszorgorganisatie.

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Heeft u alléén huishoudelijke hulp nodig, dan kunt u dit zelf regelen bij uw gemeente. Wij adviseren u dit op tijd aan te vragen, zodat uw zorg aansluit op uw verblijf in Isala.

Hulpmiddelen

Als u thuis kleine hulpmiddelen nodig heeft, zoals krukken, rollator, looprek of een bed, dan kunt u deze huren of kopen. Dat kan via een thuiszorgwinkel of uw apotheek. De thuiszorgorganisatie kan u ondersteunen bij het aanvragen van hulpmiddelen. Als er medische noodzaak is voor bijzondere hulpmiddelen zoals een hoog/laag bed met speciaal matras, dan kunnen wij dit voor u aanvragen.

Neem op de dag van bezorging zelf contact op met de uitleenservice om te horen hoe laat de spullen bezorgd worden.

Maaltijdvoorziening

Als u (tijdelijk) niet kunt koken, dan kunt u gebruik maken van een maaltijdvoorziening. U regelt deze maaltijdvoorziening zelf. Er zijn diverse aanbieders van kant-en-klaar maaltijden, zoals de slager, groenteboer, supermarkt enzovoort. Eventueel kunt u via uw gemeente informatie krijgen over aanbieders, de verschillende mogelijkheden en de kosten.

Personenalarmering

Met een personenalarm voor thuis (personenalarmering) kunt u in een noodgeval verbinding maken met een meldkamer. Zo kunt u snel hulp inschakelen. Voor informatie over vergoeding en aanschaf van personenalarmering, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De thuiszorgorganisatie kan u hierbij ondersteunen. Het aanvragen van personenalarmering kan enkele weken duren, vraag het daarom op tijd aan. Personenalarmering kan ook via een spoedaanvraag geregeld worden; hier zijn vaak extra kosten aan verbonden.

Vervoer

U bent samen met uw naasten verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij ontslag. Als het door uw gezondheidstoestand niet mogelijk is met eigen vervoer of taxi naar huis of een vervolginstelling te gaan, kijkt de verpleegkundige samen met u naar de beste vervoersmethode. Dit kan onder andere een (rolstoel) taxi of zorgambulance zijn.

Wat regelt Isala?

Nazorg aanvragen bij het Transferbureau

De afdelingsverpleegkundige overlegt met u of u nazorg nodig heeft en meldt u met uw toestemming aan bij het Transferbureau. Nazorg kan bijvoorbeeld bestaan uit thuiszorg, opname in een zorginstelling of verblijf in een hospice waar u vervolgens een indicatie voor ontvangt.

Thuiszorg

Als u thuiszorg nodig heeft, bespreekt de afdelingsverpleegkundige dit met u. Het Transferbureau regelt dat de thuiszorg wordt ingezet. Wanneer u komt voor een ingeplande opname en de verwachting is dat u thuiszorg nodig heeft op gebied van persoonlijke / verpleegkundige zorg na uw behandeling of ingreep, kunt u zelf contact opnemen met een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt. Dit kunt u voor uw opname al regelen, zodat de thuiszorg uw zorg alvast in kan plannen.
Wanneer u al thuiszorg heeft voor opname en de zorg na opname in het ziekenhuis blijft onveranderd, dan kunt u of uw naasten dit zelf herstarten. Dit doet u door contact op te nemen met uw wijkverpleegkundige van uw thuiszorgorganisatie. Het Transferbureau zal dan niet nodig zijn om hierbij te helpen.

Voorkeur voor thuiszorgorganisaties

Als u thuiszorg nodig heeft, dan kunt u uw voorkeur aangeven voor één thuiszorgorganisatie. Het Transferbureau benadert in eerste instantie deze thuiszorgorganisatie. Heeft deze organisatie geen mogelijkheden of heeft u geen voorkeur, dan regelt het Transferbureau in overleg met u een andere thuiszorgorganisatie. Wij adviseren u om zich voorafgaand aan uw opname in Isala, te oriënteren op een zorgaanbieder van uw voorkeur.

Palliatieve terminale zorg

Als uw arts u heeft verteld dat u nog maar een korte levensverwachting heeft, gaat de transferverpleegkundige samen met u en uw familie/naasten in gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de verschillende zorgmogelijkheden, passend bij uw wensen en situatie.

Verblijf

Als u na uw ziekenhuisopname in aanmerking komt voor een tijdelijke verpleeg- of verzorgingshuisopname, dan kunt u aangeven welk 'huis' uw voorkeur heeft. Wij raden u aan hier van te voren al over na te denken. Het Transferbureau beoordeelt of u in aanmerking komt voor een verblijf in een instelling. Zij benadert de betreffende instelling van uw voorkeur om te kijken of er plaats is. Als er geen opnamemogelijkheden zijn, zoekt het Transferbureau een andere plek waar u op korte termijn naar toe kunt.

Zodra uw medische behandeling is afgerond, is het wenselijk dat u zo snel mogelijk de zorg krijgt die u nodig heeft. U kunt niet in het ziekenhuis wachten op een plek in uw 'huis' van voorkeur.

Acceptatie voorkeuren

Als u of uw familie/naasten de voorgestelde oplossingen voor het verblijf niet accepteert, gaat de verantwoordelijkheid voor het regelen van de nazorg over van het ziekenhuis naar uw familie/naasten. Zij moeten dan zelf voor een passende oplossing zorgen vóór de gestelde ontslagdatum. Deze wordt bepaald door uw behandelend specialist. Als u wilsbekwaam bent, is uw keuze van voorkeur leidend en dient uw familie of naaste uw keuze te accepteren.

Logeerarrangementen/zorghotels

Als u na ontslag uit het ziekenhuis elders wilt verblijven om te herstellen, dan kunt u tijdelijk ‘logeren’ in een verzorgingshuis of particulier zorghotel. De kosten voor dit verblijf zijn voor eigen rekening en de hoogte hiervan kan verschillen per huis of zorghotel. U kunt bij uw zorgverzekering navragen of u in aanmerking komt voor eventuele vergoeding voor dit verblijf. Als u in een dergelijke verblijfssetting nog verpleegkundige zorg nodig heeft, dan is dat mogelijk. Het Transferbureau kan u hierover informeren en dit regelen tijdens uw ziekenhuisopname.

Handige websites

Contact

Voor vragen over nazorg tijdens uw verblijf in Isala, kunt u terecht bij de verpleegkundigen van uw afdeling of polikliniek.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Transferbureau
088 624  50 00 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

 

This leaflet is also available in English: 'Care after hospitalization' (see below).

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6001 / L