Contact
  1. 5114-Cliëntenraad

Algemene informatie

In Isala is een Cliëntenraad actief. Deze raad behartigt gemeenschappelijke belangen van cliënten en patiënten die gebruikmaken van het ziekenhuis. Hier leest u wat de Cliëntenraad doet en hoe u met de raad in contact kunt komen.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van het ziekenhuis over alle onderwerpen die voor patiënten, hun familieleden en bezoekers van Isala van belang zijn. Advisering kan plaatsvinden op verzoek van de Raad van Bestuur, maar de Cliëntenraad kan ook zelf onderwerpen ter sprake brengen die te maken hebben met de zorg- en dienstverlening.

De Cliëntenraad brengt onder andere advies uit over:

  • de bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van zorg;
  • veiligheid;
  • voeding, gezondheid en hygiëne;
  • geestelijke verzorging / maatschappelijke bijstand;
  • ingrijpende verbouwingen;
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie;
  • belangrijke wijzigingen in langdurige samenwerking of fusie met andere organisaties;
  • benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht;
  • begroting en jaarrekening.

Voor alle duidelijkheid: de Cliëntenraad richt zich altijd op het algemeen belang van patiënten en hun naasten. De raad behandelt dan ook geen individuele klachten van patiënten. Hiermee kunt u terecht bij de klachtenfunctionarissen van het ziekenhuis.

Waaruit bestaat de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad bestaat uit maximaal negen personen, die afkomstig zijn uit het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. De Cliëntenraad is opgericht in 2017.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten? Meer informatie vindt u op de pagina www.isala.nl/clientenraad. De ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad staat u graag te woord, 06 30 59 25 74. U kunt ook mailen naar clientenraad@isala.nl.

This leaflet is also available in English: 'Patient and Client Council'.

Laatst gewijzigd 13 maart 2023 / 5114