Contact
 1. 8380-Longkanker (PID): H3 Immunotherapie

Patiënten Informatie Dossier

De longarts heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor een behandeling met immunotherapie. In dit hoofdstuk kunt u meer lezen over behandeling met immunotherapie.

Immunotherapie is een medicijn dat uw afweersysteem helpt om actief te worden tegen kankercellen. Immunotherapie krijgt u via het infuus. In dit hoofdstuk kunt u lezen:

 • wat immunotherapie is;
 • waar u op moet letten;
 • tips bij eventuele bijwerkingen;
 • informatie over seksualiteit en vruchtbaarheid;
 • wanneer en hoe u contact op kunt nemen met het ziekenhuis bij vragen of klachten.

Wat is immunotherapie?

Ieder mens heeft een afweersysteem wat ons beschermt tegen virussen en bacteriën. Het afweersysteem ziet ook kankercellen, maar denkt dat kankercellen niet gevaarlijk zijn. Uw afweersysteem valt de kankercellen daarom niet aan.

Bij immunotherapie wordt uw eigen afweersysteem geholpen om actief te worden tegen kankercellen. Het afweersysteem valt de kankercellen dan aan en probeert deze op te ruimen.

Een behandeling met immunotherapie kan om verschillende redenen gegeven worden:

 • Adjuvante (aanvullende) immunotherapie wordt na een operatie of eerdere behandeling met chemotherapie gegeven om de kans dat de kanker terugkomt te verkleinen.
 • Door een combinatie van chemotherapie en immunotherapie kan de longkanker op twee manieren bestreden worden.
 • Palliatief: de behandeling met immunotherapie kan u niet genezen. Het doel van de immunotherapie is de kankercellen remmen en/of uw klachten

Immunotherapie is een verzamelnaam voor verschillende medicijnen. Ieder medicijn wordt om een andere reden gegeven. Om te bepalen voor welk immunotherapie-medicijn u in aanmerking komt, kijken we:

 • welk type longkanker u heeft;
 • of u al andere kanker-behandelingen heeft gehad;
 • wat het doel is van de immunotherapie-behandeling.

Over de behandeling

Voor het toedienen van de immunotherapie gaat u naar de afdeling Dagverpleging in Isala in Zwolle of Meppel. De tijd die nodig is om u de immunotherapie te geven, verschilt per medicijn. De regieverpleegkundige vertelt u hoe lang dit in uw geval duurt.

Immunotherapie krijgt u in de vorm van een kuur. Dat betekent dat u 1 dag het infuus met immunotherapie krijgt en daarna een periode niet. Eén periode van immunotherapie, gevolgd door een rustperiode, noemen we een kuur. Meestal geeft de arts u meerdere immunotherapie-behandelingen. Het aantal kuren dat u krijgt hangt onder andere af van:

 •  het doel van de behandeling;
 • hoe de longkanker reageert op de behandeling;
 • of u veel last heeft van bijwerkingen van de behandeling.

Thuisbehandeling

Soms kan de behandeling met immunotherapie thuis plaatsvinden. Dan hoeft u niet iedere keer naar het ziekenhuis  te komen. Een verpleegkundige van het ziekenhuis komt dan bij u thuis. Uw behandelend arts of regieverpleegkundige bespreekt tijdens een bezoek aan de polikliniek of u deze thuisbehandeling kunt krijgen. Meer informatie over oncologische zorg thuis leest u in de folder ‘Oncologische zorg thuis ontvangen’.

Controles tijdens de behandeling

Tijdens uw behandelingen wordt er regelmatig bloed bij u afgenomen. Zo houden we het effect van de immunotherapie op uw lever, nieren en schildklier in de gaten. Als we zien dat het niet goed gaat, kan uw longarts beslissen dat uw behandeling aangepast moet worden. Uw longarts of regieverpleegkundige vertelt u hoe vaak er bloed bij u afgenomen gaat worden.

Bijwerkingen

De meeste patiënten hebben weinig bijwerkingen van immunotherapie. Wel horen we regelmatig dat patiënten last hebben van vermoeidheid of minder energie. Een bijwerking van immunotherapie kan zijn dat uw versterkte afweersysteem zich tegen het eigen lichaam gaat richten. U kunt dan bijvoorbeeld last krijgen van een grieperig gevoel, long- of darmontstekingen, huiduitslag of jeuk.

Vermoeidheid en minder energie

Vermoeidheid tijdens immunotherapie komt veel voor. Vermoeidheidsklachten kunnen na de behandeling nog enkele maanden of zelfs jaren aanhouden.

De vermoeidheid kan een lichamelijke, psychische en/of emotionele oorzaak hebben.
Tips:

 • Blijf regelmatig bewegen, bijvoorbeeld fietsen, wandelen of zwemmen.
 • Door buiten te bewegen wordt niet alleen uw conditie, maar ook uw humeur vaak beter. Door zonlicht maakt uw lichaam Vitamine D aan. Deze vitamine is belangrijk voor sterke botten en een goede weerstand.
 • Voelt u zich lusteloos of moe, houd hier dan rekening mee in uw dagelijkse leven. Probeer 's ochtends op tijd op te staan en ’s avonds op een vaste tijd naar bed te gaan. Neem rust en ga bijvoorbeeld aan het begin van de middag even rusten. Zet dan wel een wekker, zodat u niet te lang slaapt.
 • Heeft u moeite om de dagen door te komen, maak dan van tevoren een duidelijke, overzichtelijke dagindeling. De regieverpleegkundige kan u daar eventueel bij helpen.
 • Doe alleen wat u echt belangrijk vindt. Durf 'nee' te zeggen. Probeer hulp aan te nemen wanneer u die wordt geboden.
 • U kunt tijdens de behandeling ook meer emotioneel, neerslachtig en/of geïrriteerd zijn. Weet dat deze gevoelens meestal vanzelf weer minder worden. Probeer zoveel mogelijk dingen te doen waar u plezier in heeft en die u helpen om te ontspannen.

Isala heeft het programma 'Fysiek fit bij kanker' speciaal voor mensen met kanker. Het kan u helpen om uw conditie op peil te houden. Dit programma begint vaak vlak voor of net na de eerste (chemo)therapie. Tijdens het programma traint u 2x per week één uur onder begeleiding van twee fysiotherapeuten. Wilt u aan dit programma meedoen? Bespreek dit dan met uw regieverpleegkundige.

Na de behandeling

Tijdens de behandeling wordt regelmatig gekeken of de behandeling (nog) werkt. Dit gebeurt door het maken van een foto of een CT-scan. Als blijkt dat de immunotherapie bij u niet (meer) werkt, dan wordt de behandeling meestal gestopt. De longarts bespreekt dit met u. Ook kunt u natuurlijk altijd zelf beslissen om te stoppen met de behandeling.

Seksualiteit

De behandeling met immunotherapie kan ook gevolgen hebben op seksueel gebied.

Medisch gezien is er geen bezwaar om te vrijen, maar tijdens de behandeling kunt u minder zin hebben om te vrijen. Dat kan veroorzaakt worden door de behandeling of door andere medicijnen, maar het kan ook komen door de omstandigheden. Veel mensen vinden het tijdens de behandeling wel fijn om dicht bij elkaar zijn en te knuffelen. Wanneer u een partner heeft, praat dan met elkaar over uw wensen op dit gebied. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een ander aanvoelt wat u prettig vindt.

Heeft u vragen over dit onderwerp of ervaart u problemen op het gebied van seksualiteit? Praat hier dan over met uw arts of regieverpleegkundige. Eventueel kunt u verwezen worden naar een psycholoog, uroloog, gynaecoloog/seksuoloog of overgangsconsulente.

Zwangerschap

Gebruik tijdens de behandeling met immunotherapie en de eerste maanden daarna, altijd een voorbehoedsmiddel om zwangerschap te voorkomen. Uw arts en regieverpleegkundige kunnen u hierover informeren.

Klachten of vragen?

Spoedgevallen

Neem bij onderstaande klachten direct contact op met de regieverpleegkundige van de afdeling Longgeneeskunde. De contactgegevens vindt u in Hoofdstuk 1 van uw PID.

Neem direct contact op met Isala als een van de volgende klachten ontstaat of verergerd:

 • kortademigheid;
 • moeite met of pijn tijdens het ademen;
 • ontstaan van hoesten of verandering in het soort hoesten (bijvoorbeeld u hoest meer slijm of bloed op);
 • pijn op de borst;
 • ernstig diarree;
 • koorts boven 38,0°C;
 • koude rillingen (een half uur later temperatuur meten);
 • toenemende huiduitslag.

Geen spoed, wel vragen of klachten

Als u klachten of vragen heeft waar geen spoed bij is, kunt u van maandag tot en met vrijdag contact opnemen met de regieverpleegkundige longoncologie. De contactgegevens vindt u in Hoofdstuk 1 van uw PID.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8380 / P