Contact
 1. 8385-Longkanker (PID): H7 Informatie, begeleiding en ondersteuning

Patiënten Informatie Dossier

Op veel plekken kunt u informatie vinden en hulp krijgen. In dit hoofdstuk vindt u handige websites. Ook leest u waar u terecht kunt voor bijvoorbeeld thuiszorg, fysiotherapie, ondersteuning en lotgenotencontact.

Handige websites

Op het internet is veel informatie te vinden over kanker en behandeling bij kanker. Op de volgende websites kunt u betrouwbare informatie vinden over (long)kanker, de behandeling van kanker en alles wat er bij longkanker komt kijken.

Uw (klein)kinderen informeren

Er zijn goede boeken en websites die u kunnen helpen om uw (klein)kinderen te vertellen over uw ziekte en de eventuele behandeling.

Boeken:

 • 'Grote boom is ziek' van Nathalie Slosse (peuters en kleuters)
 • 'Toverdruppels' van Nathalie Slosse (kinderen vanaf 4 jaar)
 • 'Een boom vol herinneringen' van Britta Teckentrup (kinderen vanaf 4 jaar)
 • 'Oma en het Kankermonster' van Griet De Broeck (kinderen vanaf 5 jaar)
 • 'Het klokhuisboek over kanker' van Fiona Rempt (kinderen vanaf 9 jaar)

Websites:

Begeleiding en ondersteuning

Ook buiten Isala kunt u terecht bij zorgverleners voor begeleiding en ondersteuning tijdens en na uw behandeling.

Huisarts

Ook al bent u onder behandeling of gaat u voor controles naar het ziekenhuis, u kunt altijd terecht bij uw huisarts. Uw longarts en andere betrokken medisch specialisten houden uw huisarts op de hoogte. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met uw huisarts:

 • bij lichamelijke klachten, zoals pijn;
 • bij psychische klachten, zoals angst, somberheid of eenzaamheid;
 • bij slaapproblemen;
 • om mee te denken over keuzes rondom medische behandelingen;
 • om te praten over een mogelijk levenseinde.

Ook uw partner en naasten kunnen bij de huisarts terecht voor hulp tijdens uw behandeling. Uw huisarts kan u eventueel doorverwijzen naar andere hulpverleners.

Diëtiste

Kanker en eventuele behandelingen daarvoor vragen veel van uw lichaam. Het is belangrijk om goed te blijven eten en drinken. Maar door de kanker of de behandeling kan het soms lastig zijn om voldoende te blijven eten. De longarts of regieverpleegkundige kan een diëtiste inschakelen om u te begeleiden bij problemen met eten of afvallen.

Fysiotherapie

Een (oncologie)fysiotherapeut kan u helpen om uw conditie te verbeteren tijdens of na uw behandeling bij kanker. Ook kunnen zij helpen bij klachten waardoor u moeite hebt met bewegen. Uw longarts, regieverpleegkundige of huisarts kan u verwijzen naar een fysiotherapeut.

Thuiszorg

Onder thuiszorg verstaan we verpleegzorg of huishoudelijke hulp. Voor het regelen van huishoudelijke hulp kunt u terecht bij het WMO-loket van uw gemeente. Uw gemeente kan hiervoor een eigen bijdrage vragen.

Voor verpleegzorg wordt door het Centrum Indicatiestelling Zorg gekeken op hoeveel thuiszorg u recht heeft. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage gebaseerd op de hoogte van uw inkomen.

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om te bespreken wat uw wensen en behoeften zijn.  Voorbeelden van deze zorg zijn: wassen en aankleden, wondverzorging of medicijnen toedienen. De wijkverpleegkundige kan ook helpen bij het regelen van andere zorg, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, thuiszorg of nachtzorg. 

Gemeente (WMO)

U kunt bij het WMO-loket van de gemeente waar u woont terecht voor hulp en ondersteuning op verschillende vlakken, bijvoorbeeld:

 • maaltijdservice (zoals tafeltje-dekje) of persoonsalarmering;
 • huishoudelijke hulp;
 • aanpassingen in de woning, zoals traplift of hulpmiddelen in douche of toilet;
 • scootmobiel of rolstoel of vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi.

Psycholoog

Kanker en de eventuele behandeling daarvan vergt veel energie, zowel lichamelijk als geestelijk. Lichamelijke klachten en/of een veranderd uiterlijk kunnen u in de weg zitten in uw dagelijks leven. Angst-, stress- en/of depressieve gevoelens, slaapproblemen of andere psychische klach­ten komen veel voor. Een psycholoog kan u en uw naasten helpen om met de gevolgen van de ziekte kanker om te gaan. Uw huisarts kan u verwijzen naar een psycholoog.

Ondersteuningsconsulent

Mensen die leven met of na kanker kunnen hier soms blijvende gevolgen aan overhouden.. De ondersteuningsconsulent van Isala kan u helpen bij het omgaan met die gevolgen. Gesprekken met de ondersteuningsconsulent gaan over alle niet-medische zaken. Denk aan vermoeidheid, emoties, relaties, seksualiteit en werk. Soms adviseert de ondersteuningsconsulent ook over praktische zaken. Bijvoorbeeld hoe iemand het werk weer kan oppakken als ZZP’er. De longarts of regieverpleegkundige kan u verwijzen naar de ondersteuningsconsulent.

Intermezzo

Intermezzo is het nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Intermezzo vindt u in Zwolle dichtbij Isala. Intermezzo biedt veel verschillende activiteiten op het gebied van: omgaan met kanker, ontspannen & welbevinden, ontmoeten & relaties, en weer deelnemen aan de samenleving. Er zijn workshops, cursussen en allerlei activiteiten ter ontspanning. Het doel is dat u na verloop van tijd zelf beter de draad van het leven met/na kanker kunt oppakken.

U kunt vanaf dag één van het ziekteproces en ook daarna bij ons terecht voor een kop koffie of thee en een luisterend oor. Ook voor deskundige begeleidings- en nazorggesprekken kunt u bij ons terecht. Al het aanbod bij IntermeZZo valt onder niet-vergoede zorg (door de zorgverzekeraar); vrijwilligers en professionals werken belangeloos. Per activiteit wordt van u een kleine bijdrage gevraagd.

Inloophuizen

Bij een inloophuis kunt u terecht om in een huiselijke omgeving over uw ervaringen te praten. Ook bieden inloophuizen vaak activiteiten aan en kunt u terecht voor contact met lotgenoten. U kunt er zonder verwijzing en zonder afspraak binnenlopen.

Er zijn ook speciaal opgeleide jeugdvrijwilligers aanwezig die kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met kanker ondersteunen.

Er zijn meerdere inloophuizen in de omgeving van de Isala, u kunt deze vinden op: www.verwijsgidskanker.nl/zoek/inloophuis

Geestelijk verzorger

Bij een geestelijk verzorger kunt u terecht met levensvragen. U kunt bespreken wat kracht en houvast geeft in uw situatie. Met uw huisarts of wijkverpleegkundige kunt u bespreken welke geestelijke verzorger bij u past. U kunt ook zelf contact opnemen met een geestelijk verzorger.

Tijdens een ziekenhuisopname kan er ook een geestelijk verzorger komen om u te ondersteunen.

Verwijsgids

Via de verwijsgids van het IKNL (Integraal Kankercentrum NederLand) vindt u adressen voor ondersteunende begeleiding en behandeling in uw omgeving. De verwijsgids vindt u op: www.verwijsgidskanker.nl

Patiëntenverenigingen

Sommige mensen vinden het fijn om contact te hebben met medepatiënten. Het uitwisselen van ervaringen en het delen van gevoelens kan u helpen de moeilijke periode door te komen. Lotgenoten hebben vaak aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen. Longkankerpatiënten kunnen terecht bij Longkanker Nederland: www.longkankernederland.nl

 

 

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8385 / P