Contact
 1. 8377-Longkanker (PID): H1 Inhoudsopgave, inleiding en contact

Patiënten Informatie Dossier

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding en contactgegevens

Hoofdstuk 2: Wat is longkanker?

Hoofdstuk 3: Behandelingen

Zodra de longarts met u over uw behandeling heeft gesproken, wordt de informatie over deze behandeling aan uw PID toegevoegd.

 • Chemotherapie
 • Immunotherapie
 • Radiotherapie (bestraling)
 • Operatie
 • Doelgerichte therapie

Hoofdstuk 4: Voeding

Hoofdstuk 5: Veelgestelde vragen

Hoofdstuk 6: Uiterlijk en kanker

Hoofdstuk 7: Informatie, begeleiding en ondersteuning

Inleiding

U krijgt dit Patiënten Informatie Dossier (PID) over longkanker. Tijdens de gesprekken met uw longarts en de regieverpleegkundige krijgt u veel informatie over uw ziekte en de behandeling. In dit informatieboekje kunnen u en uw familie of vrienden de informatie rustig nalezen. U vindt in dit PID informatie over uw ziekte en uw behandeling en handige tips.

Wij willen u vragen om uw PID mee te nemen als u een afspraak heeft in het ziekenhuis. Dan kunnen wij nieuwe informatie toevoegen aan uw PID als dat nodig is.

Tijdens uw behandeling heeft u gesprekken met verschillende zorgverleners. Wij raden u aan om een familielid of vriend mee te nemen naar de gesprekken op de polikliniek en op de opnamedag: twee mensen horen nu eenmaal meer dan een.

U heeft tijdens uw behandeling vooral contact met de longarts en de regieverpleegkundige longoncologie. Verder komt u ook andere zorgverleners tegen tijdens uw behandeltraject. Bijvoorbeeld een diëtiste, de verpleegkundigen van de dagverpleging, een radiotherapeut, enzovoort. Ook blijft uw huisarts betrokken bij uw behandeling.

Kanker is een ingrijpende ziekte. Wellicht heeft u tijdens of na uw behandeling behoefte aan hulp om te leren omgaan met de gevolgen van uw ziekte. In hoofdstuk 7 leest u hoe u deze hulp kunt krijgen.

Regieverpleegkundige longoncologie

Uw regieverpleegkundige longoncologie is er voor u. De regieverpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt tijdens de gehele periode van (aanvullende) onderzoeken, behandeling en controle. Regieverpleegkundigen longoncologie zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker.

De regieverpleegkundige:

 • geeft u informatie over uw ziekte en behandeling;
 • doet controles, bijvoorbeeld van uw bloed;
 • kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte en de gevolgen daarvan in uw dagelijks leven;
 • kan u zo nodig verwijzen naar andere zorgverleners binnen en buiten Isala.

Multidisciplinaire overleg

Als de diagnose longkanker is vastgesteld, bespreekt een team van deskundigen uw situatie. Dit noemen we het multidisciplinaire overleg (MDO). Hierbij zijn de volgende specialisten aanwezig:

 • longarts;
 • thoraxchirurg (longchirurg);
 • radioloog (medisch specialist deskundig op het gebied van beeldvorming, bijvoorbeeld scans of longfoto’s);
 • nucleair geneeskundige (medisch specialist van de afdeling nucleaire geneeskunde, waar scans met behulp van radioactieve stoffen plaatsvinden);
 • radiotherapeut (medisch specialist deskundig op het gebied van bestraling).

Dit multidisciplinaire behandelteam bepaalt welke (combinatie van) behandeling(en) het best past bij uw situatie. Dit behandelvoorstel wordt door de longarts met u besproken.

Contactgegevens

In Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met longkanker.

Longartsen met specialisatie longoncologie

 • J.A. Stigt
 • Dr. N.J.J. Schlösser
 • Dr. B. Tomlow
 • Dr. E.C.J. Smolders
 • Dr. A.N. Huisman
 • Dr. P.M.J. Plomp

Regieverpleegkundigen longoncologie

 • Martine Dijsselhof
 • Susanne Geerts
 • Jacomijn Koster
 • Liz Tenhagen

Thoraxchirurgen

 • R. Boon
 • Dr. A.L.P. Markou
 • M.R. Ghamati

Radiotherapeuten met aandachtsgebied longoncologie

 • E.C.J. Phernambucq
 • O. Reerink
 • J.C. van Gaal
 • E.M. Wiegman

Telefoonnummers

Regieverpleegkundige longoncologie
088 624 45 34 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 - 9.15 uur, 13.00 - 14.00 uur en 15.30 - 16.00 uur)

Secretariaat longartsen            
088 624 24 56

Secretariaat Thoraxchirurgie (longchirurgie)
088 624 28 66 / 088 624 28 65

Contact buiten kantooruren tijdens de behandeling met chemotherapie of immunotherapie

Buiten kantooruren ('s avonds, 's nachts en in het weekend) belt u de receptie. Vraag dan naar de dienstdoend arts-assistent Longgeneeskunde. Vertel de receptionist dat u met chemotherapie of immunotherapie wordt behandeld. Het telefoonnummer is 088 624 50 00.

Website longoncologie Isala

Op onderstaande website van de afdeling Longgeneeskunde vindt u meer informatie en folders over verschillende longziekten en behandelingen.

www.isala.nl/longgeneeskunde

Laatst gewijzigd 28 oktober 2022 / 8377 / P