Contact

Longrevalidatiepolikliniek

  1. Longrevalidatiepolikliniek

De longrevalidatiepolikliniek is bedoeld voor mensen met klachten van benauwdheid of hoesten als gevolg van COPD.

Intake

Uw arts heeft vastgesteld dat uw klachten van benauwdheid of hoesten het gevolg zijn van COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem). U wordt hiervoor behandeld met medicijnen. Als u nog rookt, zal uw arts het advies gegeven hebben hiermee te stoppen. Mocht u hierbij begeleiding willen, dan kunt u deelnemen aan een speciaal Stoppen met Roken programma van het Isala Harthuis. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de longverpleegkundige.

Waaruit bestaat de intake?

De intake duurt één dagdeel en vindt plaats op de afdeling Longgeneeskunde. De intake bestaat uit:

  • een inspanningsonderzoek (fietstest)
  • een gesprek met arts-assistent en met verpleegkundig specialist
  • een uitslaggesprek en uitnodiging voor het revalidatieprogramma

Inspanningsonderzoek (fietstest)

Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat de maximale inspanning is die u kunt leveren. Uw medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken, tenzij de arts iets anders met u afgesproken heeft. Gebruik vóór de fietstest geen uitgebreide maaltijd en verricht geen zware inspanning.

Gesprek arts-assistent en verpleegkundig specialist

Tijdens een persoonlijk gesprek zal de arts-assistent Longziekten kort enkele vragen met u doornemen, over uw huidige medische toestand, de beperkingen die u ervaart, en wat u op dit moment nog aan beweging doet.

Ook heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist. Zij informeert u over het longrevalidatieprogramma, bespreekt met u uw revalidatiedoelen en verzamelt gegevens die van belang zijn.

Uitslaggesprek

Aan het eind van het dagdeel komt het longrevalidatieteam bijeen, dat bestaat uit de arts-assistent, longarts, verpleegkundig specialist, longfunctielaborant en fysiotherapeut. Daar worden alle patiënten besproken. Vervolgens heeft u een zogenoemd uitslaggesprek met de arts-assistent en de verpleegkundig specialist. Tijdens dit gesprek krijgt u de uitslag van het inspanningsonderzoek en ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan het revalidatieprogramma in het Harthuis.

Voor de inhoud van het revalidatieprogramma verwijzen wij u naar de folder Revalidatie voor patiënten met COPD en/of hartfalen.

Revalidatieprogramma

Naast medicijnen en het stoppen met roken is ook een gezonde leefstijl van belang. Door gezond te leven heeft u zelf invloed op uw aandoening. Uw klachten kunnen hierdoor verminderen of voorkomen worden. Het is voor veel mensen moeilijk om gezonder te leven en vaste gewoontes te veranderen. En dit lukt meestal niet alleen. Daarom heeft u het advies gekregen deel te nemen aan het longrevalidatieprogramma van het Isala Harthuis, dat speciaal is bedoeld voor patiënten met COPD. In deze folder kunt u lezen hoe de toelating/intake daarvoor verloopt.

Deelnemen aan het revalidatieprogramma

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor het revalidatieprogramma, dan kunt u dat met uw huisarts of longarts bespreken. Na verwijzing voor longrevalidatie krijgt u een oproep voor een eerste kennismakingsgesprek met de verpleegkundig specialist. Is uw en onze indruk na deze kennismaking positief, dan krijgt u een oproep om een aantal testen en onderzoeken te ondergaan zoals eventueel aanvullend longfunctieonderzoek, fiets- en looptesten en spierkrachtmetingen.

Het daadwerkelijke programma bestaat uit conditietraining, sport en spel, bewegingsactiviteiten en ontspanningstechnieken. Behalve aandacht voor bewegen en conditieopbouw volgt u (en eventueel uw partner of familie) ook informatiebijeenkomsten waarbij uitleg en advies wordt gegeven over de aandoening COPD, voeding, roken, en gevoelens die mensen met COPD kunnen ervaren.

Revalidatie voor patiënten met COPD

Revalidatie zal u geen nieuwe longen of luchtwegen geven. Wel betekent het voor veel mensen een kans om beter met de chronische aandoening en de (lichamelijk, geestelijk en sociale) beperkingen om te gaan. Ook wordt u geholpen bij het verbeteren van het dagelijks functioneren. De revalidatie bestaat uit:

  • Het krijgen van meer informatie over COPD.
  • Het leren omgaan met COPD.
  • Het ontmoeten van lotgenoten en het delen van ervaringen.
  • Het verbeteren van de lichamelijke conditie en spierkracht.

Het revalidatieprogramma bestaat uit twee onderdelen, een infomodule en een fitmodule.

  • Infomodule

De infomodule wordt verzorgd door verschillende deskundigen. Zij geven ieder vanuit hun eigen vakgebied informatie en voorlichting. Dit team van deskundigen bestaat uit een verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker en psycholoog. De module bestaat uit enkele informatiebijeenkomsten, verspreid over drie dagdelen.

  • Fitmodule

In de fitmodule gaat het om een intensief, maar verantwoord trainingsprogramma. Hierbij wordt aandacht besteed aan uw conditie en houding. Bovendien krijgt u bewegingsadviezen. Ook leren COPD patiënten de juiste hoest- en ademhalingstechnieken en krijgen zij ontspanningsoefeningen. Het is belangrijk dat u uw eigen grenzen leert herkennen, erkennen en vooral verkennen. U volgt deze module in groepsverband.

Verwijzing

Voor een afspraak op de polikliniek is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Voor u als patiënt en voor de artsen is het een voordeel wanneer de verwijsbrief al op de polikliniek aanwezig is voor uw komst.

Ervaringen