Contact

Oncologiepolikliniek

  1. Oncologiepolikliniek
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Wanneer het vermoeden bestaat dat u longkanker heeft, is het prettig zo snel mogelijk te weten waar u aan toe bent. Bij Isala Longgeneeskunde hoeft u niet lang op de uitslag te wachten.

Ons doel is een zorgvuldig onderzoek en een snelle start van de behandeling voor wie dit noodzakelijk is. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat u de behandeling krijgt, die passend is bij uw specifieke situatie. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk behandelplan.

Er zijn verschillende vormen van longkanker, namelijk niet-kleincellig longkanker en kleincellig longkanker. De vorm van longkanker is van belang voor het bepalen van de behandelmogelijkheden. Welke vorm van longkanker u heeft bespreekt de longarts met u.

Een behandeling verschilt van persoon tot persoon. Hoe de behandeling er voor u uit kan zien, bespreekt de longarts ook met u. Hij geeft u de informatie die voor u van toepassing is. Ook bespreekt hij met u wat het doel van de behandeling is. Een behandeling kan curatief of palliatief van opzet zijn

De volgende behandelingen zijn mogelijk:

  • Een operatie: het gezwel met het omringende longweefsel en lymfeklieren wordt verwijderd.
  • Radiotherapie: het gezwel en de omringende lymfklieren worden behandeld door middel van straling.
  • Chemotherapie: een behandeling met medicijnen die ingrijpen op het ontwikkelingsproces van de kankercellen en zo de celdeling remmen.
  • Doelgerichte therapie: een behandeling met medicijnen die kankercellen doelgericht remmen in hun groei.
  • Immunotherapie: een behandeling met medicijnen die de natuurlijke afweerreactie van het lichaam tegen kankercellen stimuleren.

Het spreekuur van de Oncologiepolikliniek is speciaal ingericht voor onderzoek, behandeling en begeleiding van patiënten met longkanker (bronchuscarcinoom). Op het spreekuur komen ook patiënten die verwezen zijn voor een endo-echoscopie.

Meer informatie over longkanker en de behandelingen daarvan bij Isala, kunt u onder meer vinden in de volgende folders:

Verwijzing

Voor een afspraak op de Oncologiepolikliniek is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Voor u als patiënt, en voor de artsen, kan het een voordeel zijn wanneer de verwijsbrief al op de polikliniek aanwezig is voor uw komst. Dit kan als u uw huisarts vraagt om de brief te faxen. ​

Ervaringen