Contact

Ondersteuning en begeleiding

  1. Ondersteuning en begeleiding

We bieden de behandeling én begeleiding die bij u past. Wanneer u net te horen heeft gekregen dat u kanker heeft. Of dat de kanker terug is, is zo’n bericht voor de meeste mensen heel ingrijpend. Hoe reageert u? Hoe gaat u om met uw gevoelens? Hoe vertelt u het aan vrienden en familie? We behandelen niet alleen de kanker, we hebben oog voor u. Uw kwaliteit van leven en de impact van de ziekte en behandeling op u en uw toekomst.

We staan niet alleen voor de beste behandeling bij kanker. Maar ook voor de beste begeleiding tijdens de diagnose, uw behandeling en het revalidatietraject. We hebben veel aandacht voor de gevolgen van kanker op iemands leven. Uw regieverpleegkundige heeft een centrale rol en begeleidt u tijdens uw behandeltraject en daarna. Hij of zij kan u ondersteunende zorg naast een behandeling aanraden. Zoals fysiotherapie of /ergotherapie, ondersteuning van een diëtist of psychologische ondersteuning. Daarnaast werken we samen met IntermeZZo, het IPSO centrum voor mensen met en na kanker, hun naasten en nabestaanden.

Ondersteunende zorg bij kanker

Ondersteuningsconsulent

Mensen die leven met of na kanker ervaren vaak ingrijpende, soms blijvende gevolgen van hun ziekte en behandeling. Om die groep mensen en hun naasten te helpen bij het omgaan met die gevolgen is er de ondersteuningsconsulent in Isala. Gesprekken met de ondersteuningsconsulent gaan over alle niet-medische zaken. Denk aan vermoeidheid, emoties, relaties, seksualiteit en werk. Soms adviseert de ondersteuningsconsulent ook over praktische zaken. Lees meer.

Integratieve zorg

Op het spreekuur van de polikliniek Integratieve zorg kunt u terecht wanneer u een oncologische behandeling (hebt) ondergaan en vragen hebt rond aanvullende zorg buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld over voedingssupplementen, yoga, acupunctuur, wietolie of leefstijl. Uw regieverpleegkundige kan u doorverwijzen. De polikliniek biedt u genuanceerd advies wanneer u aanvullende zorg buiten het ziekenhuis wilt inzetten die kan helpen om uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Psychologische ondersteuning

We werken nauw samen met de afdeling Medische psychologie. Naast medische zorg kunnen we u ook psychosociale behandeling bieden om u te helpen bij het omgaan met uw ziekte. Ter ondersteuning van uw behandeling of bij het weer oppakken van uw dagelijkse leven. Lees meer.

Lees meer over ondersteunende zorg bij kanker.

Palliatieve zorg

Kanker is helaas niet bij iedereen te genezen. We spreken dan over palliatieve zorg. Het doel is dan niet meer u te genezen maar u een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven in de tijd die u nog heeft en soms om uw leven te verlengen. Hoe lang de palliatieve fase duurt, is heel verschillend. Dit kan jaren, maanden maar soms ook slechts enkele weken zijn. Dit hangt onder andere af van uw ziekte en de mogelijkheden tot levensverlengende behandelingen en verschilt daarnaast per persoon.

Het is belangrijk goed en op tijd na te denken over deze laatste fase van het leven. Wat zijn uw wensen en angsten? Wat wilt u wel en niet meer? Hoe ziet u de laatste levensfase voor u? We zullen hierover met u in gesprek gaan. Vaak ik een aparte afspraak. Zo is er alle rust en ruimte om dit onderwerp eet u en uw naasten te bespreken. Vaak speelt de huisarts ook een rol in deze fase van uw ziekte.

Ervaringen