Contact

Ondersteuningsconsulent

  1. Ondersteuningsconsulent

Mensen die leven met of na kanker ervaren vaak ingrijpende, soms blijvende gevolgen van hun ziekte en behandeling. Om die groep mensen en hun naasten te helpen bij het omgaan met die gevolgen, introduceert Isala Oncologisch centrum de ondersteuningsconsulent. Regieverpleegkundige Paula Huisman vervult deze functie samen met haar collega oncologieverpleegkundige Angela Diepman – Kloosterman. ‘Wij zijn er om de patiënt een stukje regie terug te geven over hun eigen leven.’

Paula werkt al twintig jaar als (regie)verpleegkundige oncologie in Isala en weet door die ervaring wat het voor patiënten betekent om te leren leven met kanker. ‘Oncologiepatiënten hebben soms een levensbedreigende ziekte en dat besef komt vaak pas later, wanneer de medische behandeling stopt. Ik vind het ontzettend goed en waardevol dat Isala nazorg biedt.’

Kanker heb je nooit alleen

Gesprekken met de ondersteuningsconsulent gaan over alle niet-medische zaken. Denk aan vermoeidheid, emoties, relaties, seksualiteit en werk. Soms adviseert de ondersteuningsconsulent ook over praktische zaken. Bijvoorbeeld hoe iemand het werk weer kan oppakken als ZZP’er. ‘Mensen komen vaak samen naar het gesprek’, vertelt Paula. ‘Kanker heb je nooit alleen; ook de naaste gaat door een moeilijke tijd. Zij staan machteloos aan de zijlijn en voelen vaak dat ze tekort schieten. In gesprekken met patiënten hebben wij daarom ook veel aandacht voor degene die naast hem of haar zit.’

Ondersteuningsconsulenten voor het gebouw van Isala Ondersteuningsconsulenten Paula Huisman en Angela Diepman - Kloosterman

Op een rustige locatie

Met de ondersteuningsconsulent slaat Isala Oncologisch centrum de brug tussen formele en informele zorg, omdat de spreekuren plaatsvinden in IntermeZZo. IntermeZZo is het centrum voor mensen met en na kanker. U vindt IntermeZZo op loopafstand van Isala Zwolle, op een rustige locatie in het groen. IntermeZZo is nauw verbonden met het ziekenhuis en biedt (ex-)patiënten en hun naasten een luisterend oor, begeleiding en voorlichting.

Samen meer bereiken

Isala Oncologisch centrum en IntermeZZo werken op het gebied van niet-medische ondersteuning van patiënten met kanker en hun naasten samen met Care for cancer (onderdeel van Allerzorg). Dankzij deze samenwerking biedt het ziekenhuis de patiënten de ondersteuningsconsulent.

In contact komen

Voor vragen kunt u contact opnemen via ondersteuningsconsulent@isala.nl of (088) 572 10 60.

Ervaringen