Contact

Behandeling op maat

  1. Behandeling op maat

Bij longkanker krijgt u een behandeling op maat. Een behandeling verschilt dus van persoon tot persoon. Welke behandeling u precies krijgt, hangt af van de plek, de grootte en het soort tumor dat u heeft. Ook uw verdere gezondheid en conditie zijn hierbij van belang.

In Isala zijn vrijwel alle vormen van de behandeling van longkanker mogelijk. Samen beslissen we wat het beste bij u past.

De mogelijke behandelingen

Operatie

Bij longkanker zonder uitzaaiingen is vaak een operatie mogelijk. De thoraxchirurg haalt dan de tumor met een stukje long daaromheen weg. Soms is het nodig om een groter deel van de long of de hele long weg te halen. Ook uw lymfeklieren worden verwijderd.

Als een operatie mogelijk is, dan kiest de chirurg de veiligste methode die de minste klachten en problemen voor de patiënt oplevert. Isala in één van de weinige ziekenhuizen in Nederland die gebruikt maakt van robotchirurgie voor de behandeling van longkanker.

Radiotherapie

Bij radiotherapie wordt de tumor bestraald. De straling die bij radiotherapie gebruikt wordt, beschadigt het erfelijk materiaal (DNA) in de tumorcellen. Bij veel schade aan het DNA kunnen de cellen zich niet meer delen en gaan ze dood. Sommige tumoren verdwijnen door bestraling helemaal, andere zullen alleen kleiner worden.

U krijgt de bestraling op de afdeling Radiotherapie van Isala. Het aantal bestralingen dat u krijgt, hangt af van verschillende dingen. Zoals de soort longkanker, de grootte en plek van de tumor en het stadium van de kanker. Ook maken we soms gebruik van radiotherapie bij uitgezaaide longkanker. Bijvoorbeeld voor de behandeling van pijnlijke uitzaaiingen naar het bot of bij uitzaaiingen naar de hersenen die klachten geven.

Radiofrequente ablatie

Als een tumor niet geopereerd of bestraald kan worden en u nog geen uitzaaiingen heeft, dan is een radiofrequente ablatie (RFA) soms een optie. Bij een ablatie wordt een naald in de tumor geprikt onder lokale verdoving. Daarna wordt, afhankelijk van het soort, de tumor verhit of bevroren. Door de verhitting of bevriezing van de tumor gaat de tumor inclusief een deel van de long daaromheen dood.

Chemotherapie

Bij chemotherapie krijgt u stoffen toegediend die kankercellen doden of de celdeling remmen. Deze stoffen heten cytostatica. Ze verspreiden zich via het bloed door het hele lichaam. Chemotherapie krijgt u meestal via een infuus op de afdeling Dagverpleging in Isala. U volgt een aantal chemokuren, afgewisseld met periodes van rust. Chemotherapie kan soms ook via een pil of een injectie. Het aantal chemokuren dat u krijgt, hangt af van verschillende dingen. Zoals de soort longkanker, de grootte en plek van de tumor en het stadium van de kanker.

Chemoradiatie

Bij chemoradiatie krijgt u twee behandelingen: chemotherapie en radiotherapie (bestraling). Bij chemoradiatie werkt de bestraling beter door de chemotherapie toe te voegen. Zo gaan er meer kankercellen kapot. Meestal vinden deze behandelingen tegelijk plaats, maar soms ook kort na elkaar.
Chemoradiatie kan een behandeling zijn bij longkanker met of zonder uitzaaiingen naar lymfeklieren. Maar alleen als u geen uitzaaiingen in andere organen heeft. Hoeveel behandelingen nodig zijn en hoelang de totale behandeling duurt, verschilt per persoon. De arts bespreekt met u of chemoradiatie bij u mogelijk is.

Voor chemoradiatie moet u fit zijn. Het is een zware behandeling. Daardoor kunnen de bijwerkingen heftiger zijn. U kunt last hebben van de bijwerkingen van chemotherapie en van de bijwerkingen van radiotherapie. De precieze bijwerkingen hangen af van waar op uw lichaam u bestraald wordt en de soort chemotherapie. Bijwerkingen zoals vermoeidheid, slikklachten en misselijkheid komen vaak voor. We bespreken van tevoren welke bijwerkingen u kunt krijgen en hoe we deze kunnen voorkomen of verminderen. Bijvoorbeeld met medicijnen.

Immunotherapie

Immuuntherapie is een behandeling die ervoor zorgt dat uw eigen afweersysteem kankercellen beter kan herkennen en kan vernietigen. Uw afweersysteem valt de kankercellen dan aan en probeert deze op te ruimen. Of we kunnen de groei van de kankercellen remmen. Immunotherapie richt zich dus niet op de tumor, zoals bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling, maar op het activeren van het eigen immuunsysteem. Voor immunotherapie is het belangrijk te weten wat voor soort tumor u heeft en of deze tumor gevoelig is voor immuuntherapie. Zo kan uw arts precies bepalen welke en hoeveel medicijnen u nodig heeft. U krijgt de immunotherapie via een infuus op de afdeling Dagverpleging van Isala. Soms kan de behandeling met immunotherapie thuis plaatsvinden.

Doelgerichte therapie

Bij een doelgerichte therapie krijgt u medicijnen in tabletvorm die u thuis kan slikken. Deze medicijnen remmen heel gericht de groei van de kankercellen. Voor doelgerichte therapie is het belangrijk te weten wat voor soort tumor u heeft en welke mutaties in deze tumor zitten. Zo kan uw arts precies bepalen welke en hoeveel medicijnen u nodig heeft.

Persoonlijk behandelplan

Meestal bestaat de behandeling uit een combinatie van verschillende behandelingen. U krijgt bijvoorbeeld voor of na een operatie chemotherapie en/of immuuntherapie of radiotherapie om de tumor kleiner te maken of achtergebleven kankercellen te vernietigen.

Hoe de behandeling er voor u uit kan zien, bespreekt de longarts ook met u. We vertellen u duidelijk en eerlijk over verschillende behandelvormen, de slagingskansen en gevolgen. Zo kunt u goed geïnformeerd een keuze maken voor het behandelplan waarin u het meeste vertrouwen heeft. U hoort vooraf precies wat er gaat gebeuren en er is alle tijd om uw vragen te stellen.

We nemen in het Isala ook deel aan studies voor de verbetering en ontwikkeling van (nieuwe) behandelingen. Het kan zijn dat u hiervoor in aanmerking komt. Uw arts kan deze optie ook met uw bespreken als onderdeel van uw behandelplan.

Doel van de behandeling

Kanker is helaas niet bij iedereen te genezen. Uw longarts bespreek ook duidelijk met u wat het doel van de behandeling is. De behandeling kan gericht zijn op:

  • genezing;
  • remmen van de groei van de tumorcellen;
  • verlengen van uw leven;
  • verminderen van klachten.

Bij iedere behandeling staat uw kwaliteit van leven voorop. Het is belangrijk om regelmatig met uw longarts te bespreken hoe u zich voelt. En of uw behandeling zorgt voor een betere of juist slechtere kwaliteit van leven. Samen met uw longarts moet u steeds beslissen of u de behandeling nog goed aan kunt of dat de behandeling te zwaar voor u wordt.

Ervaringen