Contact
  1. 6378-Longfibrose
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Longfibrose is een longaandoening waarbij het longweefsel minder goed functioneert.

Wat is longfibrose?

Normaal is de long in staat om voldoende zuurstof op te nemen voor het dagelijks functioneren. Door longfibrose (ofwel bindweefselvorming in de long) is de mogelijkheid van de long om zuurstof op te nemen duidelijk verminderd. Dit heeft tot gevolg dat u kortademig wordt en daardoor snel moe bent en weinig energie heeft.

Hoe ontstaat longfibrose?

Longfibrose kan veroorzaakt worden door inademing van allerlei schadelijke stoffen, door gebruik van bepaalde medicijnen en door bestraling (radiotherapie). In veel gevallen blijft de oorzaak echter onduidelijk. Er zijn ook erfelijke vormen van longfibrose bekend. Longfibrose komt zowel bij vrouwen als mannen voor.

Hoe wordt longfibrose vastgesteld?

Bij de diagnosticering van longfibrose kunnen een aantal onderzoeken worden afgesproken zoals een longfoto, longfunctieonderzoeken (blaastesten), bloedonderzoek en soms een bronchoscopie of een computerfoto (CT-scan). Indien nodig, zal tijdens een kleine operatie een stukje longweefsel worden weggenomen om aan de hand van dit materiaal de diagnose te kunnen stellen. De uitslagen van alle onderzoeken bij elkaar genomen, zorgt er (meestal) voor dat de arts een diagnose kan stellen. Een oorzaak van de kortademigheid.

Hoe is het verloop?

Longfibrose wordt gekenmerkt door een chronisch verloop, hetgeen betekent dat het vrijwel altijd een levenslange aandoening betreft. Als de aandoening progressief verloopt (dat wil zeggen dat de long steeds minder goed in staat is om zuurstof op te nemen), kan elders in het lichaam ook schade ontstaan. Zo kunnen er hartproblemen ontstaan (doordat het hart te weinig zuurstof krijgt) en kunnen er concentratiestoornissen en geringe mate van geheugenverlies optreden (te weinig zuurstoftoevoer naar de hersenen). Uiteindelijk kan de aandoening leiden tot een verkorting van de levensverwachting.

Hoe wordt longfibrose behandeld?

Medicijnen

Allereerst is er de mogelijkheid om longfibrose met medicijnen te behandelen. Deze medicijnen hebben tot doel de zuurstofopnamecapaciteit van uw long te verbeteren. Het resultaat van de huidige beschikbare medicijnen is echter in veel gevallen nogal teleurstellend. Ook slaat deze behandeling helaas vaak niet aan. Volledig herstel treedt bijna nooit op. Een positief resultaat van de behandeling kan al zijn dat er geen verslechtering optreedt. Dit is het geval bij ongeveer vijftig procent van de patiënten.

Zuurstoftoediening

Ook zuurstoftoediening kan een positief effect hebben op het functioneren. Nadeel is echter dat deze behandeling tevens het sociale leven kan belemmeren.

Fysiotherapie

Fysiotherapie onder deskundige begeleiding - in sommige gevallen met zuurstoftoediening - kan eveneens een gunstige uitwerking hebben op het functioneren.

Longtransplantatie

Indien de medicatie onvoldoende resultaat heeft en uw toestand verder achteruitgaat, kan een longtransplantatie overwogen worden. Hier is uitgebreide screening voor nodig, omdat er kaders (voorwaarden) zijn om in aanmerking te komen voor een longtransplantatie.

Tot slot

Longfibrose vraagt deskundige begeleiding, met aandacht voor de vele medische aspecten. Maar vooral ook voor de invloed van de ziekte op de kwaliteit van leven. Door longfibrose kan het verrichten van de normale werkzaamheden immers zwaar bemoeilijkt of onmogelijk worden. Hierover kunt u in gesprek gaan met een longverpleegkundige en/of maatschappelijk werker.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling  waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Longgeneeskunde
(038) 424 25 56 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6378