Contact
  1. 5953-Non-invasieve beademing

Non-invasive Positive Pressure Ventilation (NPPV)

Non-invasive Positive Pressure Ventilation is een vorm van ademhalingsondersteuning waardoor het ademhalen efficiënter verloopt. Bij NPPV vindt geen overname van de ademhaling plaats, alleen ondersteuning. U blijft dus zelfstandig ademhalen.

Op deze pagina leest u wat NPPV is en wat u kunt verwachten van de behandeling, de artsen en de verpleegkundigen. De informatie is tevens bedoeld voor de patiënt en diens naasten.

Hoe werkt de ademhaling?

Tijdens de ademhaling nemen de longen bij inademing zuurstof op en scheiden bij uitademing onder andere koolzuurgas uit. Dit proces gaat altijd door, 24 uur per dag.
Als u, om welke reden dan ook, niet effectief ademhaalt, kan de gaswisseling verstoord raken.

Hierdoor kan het koolzuurgasgehalte stijgen en het zuurstofgehalte dalen. Dit wordt respiratoire insufficiëntie genoemd, vrij vertaald: een onvoldoende ademhaling.
Hierbij ontstaat een ernstig tekort aan zuurstof en/of overmaat aan koolzuurgas in uw bloed. Dit kan allerlei klachten geven zoals:

  • benauwdheid;
  • hoofdpijn;
  • concentratiestoornissen;
  • sufheid verspreid over de gehele dag, onafhankelijk van het dag-nachtritme.

Opname

NPPV vindt plaats op afdeling Longgeneeskunde, waar u bent opgenomen. Meestal ligt u in bed, maar wanneer u goed op de behandeling reageert, is het ook mogelijk om onder begeleiding in een stoel te zitten.

Verloop van de behandeling

Via een masker dat op uw neus en mond wordt geplaatst, geeft het NPPV-apparaat positieve druk bij uw in- en uitademing. Hierdoor blijven de luchtwegen zo goed mogelijk geopend, waardoor de gasuitwisseling verbetert en het ademen u minder kracht en energie kost. Daardoor stijgt het zuurstofgehalte in het bloed en daalt het koolzuurgasgehalte.

In het begin kan het onwennig en misschien vervelend aanvoelen. Zo kunt u onder andere last krijgen van drukplekken in uw gelaat en droge mond.

Tevens kan het in het begin moeilijk zijn om de ademhaling onder controle te krijgen. De verpleegkundige helpt u om het juiste ademhalingsritme te vinden. Omdat u zelfstandig blijft ademhalen, is het mogelijk om soms het masker af te zetten en wat te eten en te drinken en zonodig medicijnen in te nemen (in overleg met de verpleegkundige).

Tijdens de eerste 24 uur van de behandeling is het van groot belang dat u het masker continu ophoudt, om het resultaat van de behandeling te vergroten.

U kunt tijdens de behandeling wel praten, maar u bent moeilijker verstaanbaar door het masker. Bovendien is praten vermoeiend voor u.

Controles

De verpleegkundige voert aan het begin van de behandeling regelmatig verschillende controles bij u uit zoals het meten van de bloeddruk, temperatuur, pols, zuurstofgehalte van het bloed en het tellen van de ademhaling.

De arts laat regelmatig uw bloedgaswaarden bepalen. Hiervoor wordt via de slagader in uw pols bloed afgenomen. Dit kan een vervelende prik zijn. Aan deze uitslagen kan de arts zien hoe de verhouding tussen het zuurstofgehalte en het koolzuurgasgehalte in het bloed is.

Hierdoor kan de arts snel beoordelen of de behandeling aanslaat en/of dat de arts de instellingen van het apparaat moeten veranderen. De behandeling gaat ook door tijdens de nacht en kan meerdere dagen duren.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Longgeneeskunde

088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Verpleegafdeling

088 624 25 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Verantwoording

Bij het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van informatie van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven.​

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 5953