Contact
  1. 7616-Zorg dichtbij bij COPD

U bent onder behandeling bij de polikliniek Longgeneeskunde voor COPD. Met u is besproken dat u gebruik kan maken van zorg dichtbij. De longverpleegkundigen kunnen op afstand uw gezondheid in de gaten houden en u coachen hoe u met uw COPD kunt omgaan. In deze folder leest u meer over zorg dichtbij bij COPD en de Thuismeten app die we hiervoor gebruiken.

Waarom zorg dichtbij?

Het risico bij COPD is het krijgen van een longaanval. U wordt bijvoorbeeld extra benauwd, moet veel meer hoesten of heeft last van slijm. Soms moet u hiervoor worden opgenomen in het ziekenhuis. Wanneer u zelf herkent dat uw klachten erger worden, en uw zorgverlener dit eerder weet, kan een longaanval of zelfs een ziekenhuisopname worden voorkomen.

Met zorg dichtbij leert u steeds beter de klachten van een longaanval bij u zelf te herkennen. U krijgt hierdoor meer inzicht in uw ziekte en weet wanneer het wel of niet goed met u gaat, en wat u zelf kunt doen. Wanneer uit de vragenlijst blijkt dat uw klachten erger zijn, kunt u zelf kijken wat er in het Longaanval Actieplan staat.

Longaanval Actieplan

Samen met uw longverpleegkundige of verpleegkundig specialist maakt u een persoonlijk Longaanval Actieplan. In dit plan staat wat u kunt doen wanneer de COPD klachten erger worden. In de app vindt u dit plan onder het menu 'Zelfhulp'. Zo leert u zelf wat u kunt doen wanneer u benauwder wordt of meer moet hoesten. U leert beter met de COPD omgaan.

Hoe werkt zorg dichtbij?

In de Thuismeten app vult u regelmatig op een vaste dag een copd-vragenlijst in over hoe het met u gaat. Hier komt een score uit, dit geeft aan hoe het met uw COPD-klachten gaat. Als contact nodig is, neemt de longverpleegkundige volgende werkdag tussen 9.00 – 12.00 uur contact met u op via beeldbellen.

Kunnen we u niet bereiken met beeldbellen? Dan nemen we telefonisch contact met u op of ontvangt u een bericht via de Thuismeten app. Op feestdagen is dit de eerstvolgende werkdag.

Zorg dichtbij is ingedeeld in 3 fasen. Met als doel dat u leert op tijd klachten van een longaanval bij u zelf te herkennen en wat u kan doen om een longaanval te voorkomen. Zodat u de regie op uw COPD (zelfregie) kunt vergroten. 

De eerste 3 weken

U vult de vragenlijst elke week in. Daarmee kan een gemiddelde score worden berekend. Belangrijk om te weten is dat de longverpleegkundige van deze score nog geen bericht ontvangt. Bij klachten in deze periode neemt u contact op met uw huisarts of de polikliniek Longgeneeskunde. Tevens ontvangt u de eerste 3 maandagen een automatische melding voor het volgen van een informatiemodule over COPD. Deze kunt u op eigen gewenst moment bekijken.

Na 3 weken vindt er een gepland gesprek plaats via beeldbellen.

Tot en met 4 maanden – wekelijks

U vult de vragenlijst elke week in. Als de score verhoogd is ontvangt uw longverpleegkundige hiervan een melding. Zelf ontvangt u ook een bericht waarin u wordt verwezen naar uw longaanvalactieplan. Tevens wordt u gevraagd of contact met de longverpleegkundige noodzakelijk of gewenst is. Indien u deze vraag met ‘ja’ beantwoordt of als de longverpleegkundige dit nodig acht, zal er contact met u worden opgenomen via beeldbellen.

Na 4 maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats via beeldbellen.  

4e t/m 9e maand - maandelijks

U vult de vragenlijst 1 keer per maand in. Als de score verhoogd is ontvangt u een bericht waarin u wordt verwezen naar uw longaanvalactieplan. Tevens wordt u gevraagd of contact met de longverpleegkundige noodzakelijk of gewenst is. Alleen als u deze vraag met ‘ja’ beantwoordt volgt er een melding bij de longverpleegkundige en zal er contact met u worden opgenomen via beeldbellen.

Na 9 maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats via beeldbellen. 

9e t/m 12e maand - zelfregie

U vult de vragenlijst in naar eigen inzicht. Bijvoorbeeld bij toename van klachten. De longverpleegkundige ontvangt geen melding meer. Het initiatief om contact te zoeken ligt bij u als patiënt. Hierbij wordt u verwezen naar uw longaanvalactieplan.

Na 12 maanden vindt er een polibezoek plaats bij de verpleegkundig specialist.

Extra invullen bij toename klachten

Bij een toename van klachten kunt u altijd uw vragenlijst extra invullen, via de knop ‘start’ bij metingen.

Opmerkingen invullen

Aan het einde van de vragenlijst heeft u de mogelijkheid om een bericht toe te voegen. Dit is alleen bedoeld om uw ingevulde vragenlijst toe te lichten.

Zorg dichtbij gebruiken

U kiest zelf of u zorg dichtbij wilt gebruiken. Hiervoor heeft u alleen een smartphone of tablet nodig en downloadt u de Thuismeten app van het bedrijf Luscii. 

Hoe installeer ik de Thuismeten app?

U ontvangt een e-mail van Luscii over de Thuismeten app op het e-mailadres dat u heeft doorgegeven. U kunt de Thuismeten app dan installeren.

  • Als u de mail niet direct ziet, check dan uw spam of ongewenst e-mail. 
  • U downloadt de Thuismeten app op uw telefoon of tablet via de App Store als of via de Play Store.
  • Om de registratie te voltooien, ontvangt u per mail een controle code. Vul deze code binnen 15 minuten in, anders verloopt de code en moet u zich opnieuw registreren. 
  • Heeft u problemen met het installeren van de Thuismeten app? Maak dan gebruik van de helpdesk van Luscii. U kunt contact opnemen met (085) 13 05 851 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 8.30 uur tot 17.00 uur) of stuur een email naar: support@luscii.com. Of ga naar de online hulppagina www.luscii.com/hulp.

Hoe werkt de Thuismeten app?

Heeft u de Thuismeten app geïnstalleerd? Bekijk dan de video 'Hoe werkt Thuismeten'. Hierin leggen we uit hoe de Thuismeten app werkt. Hieronder leest u uit welke onderdelen de app bestaat en waarvoor u ze kunt gebruiken. 

De belangrijkste onderdelen van de Thuismeten app

Acties

Vandaag
Op deze plek vindt u de metingen die u die dag moet doen. Achter iedere actie staat een blauwe knop. Wilt u een actie starten? Klik op de blauwe knop. Heeft u al een actie ingestuurd? De start knop verandert van blauw naar grijs.

U ontvangt van ons een e-mail en een melding in de app als u die dag een meting moet doen. Vindt u de e-mail overbodig? U kunt dit wijzigen in uw instellingen.

Het is altijd mogelijk een extra meting te doen. Klik hiervoor op de grijze knop naast de meetwaarde. Zo kunt u een extra meting doen.

Berichten

Het kan dat uw zorgverleners contact met u willen. Voor aanvullende vragen bijvoorbeeld, of een extra meting. Vaak nemen ze via beeldbellen of telefonisch contact op. Maar ze kunnen u ook een bericht sturen.

Metingen

Uw zorgverleners in het ziekenhuis kunnen uw metingen zien zodra u ze hebt verstuurd. Al uw ingevoerde metingen kunt u overzichtelijk terugzien in een grafiek. Zo kunt u zelf bijhouden hoe het met uw gezondheid gaat.

Actiescherm 1 COPD - Thuismeten app  Actiescherm 2 COPD - Thuismeten app

Actiescherm 1                                                 Actiescherm 2

Wat moet ik doen bij (technische) problemen?

Problemen met de Thuismeten app van Luscii

Heeft u problemen met het installeren van de Thuismeten app? Maak dan gebruik van de helpdesk van Luscii. U kunt contact opnemen met (085) 13 05 851 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur) of stuur een email naar: support@luscii.com. Of ga naar de online hulppagina www.luscii.com/hulp.

Problemen met iPad, tablet of smartphone?

Heeft u problemen met uw eigen apparaat (iPad, tablet, smartphone) en u kunt geen meting invullen? Laat ons dan weten dat u geen vragenlijst of metingen kunt invullen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de polikliniek Longgeneeskunde via telefoonnummer 088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 8.30 uur tot 17.00 uur).

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Longgeneeskunde

088 624 24 56 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 10 november 2023 / 7616 / L