Contact
  1. 7006-Problemen met praten of slikken als gevolg van hart- of longziekte

​Tot longgeneeskunde behoren onder andere de ziektebeelden astma, COPD (longemfyseem en bronchitis), long- en luchtwegontstekingen, longembolie en ook sommige vormen van longkanker.
Op de afdeling Cardiologie wordt u behandeld als u problemen heeft met uw hart.

Als gevolg van bovenstaande ziektebeelden kunt u problemen hebben met het slikken of het praten.

Observatie en onderzoek

Uw behandelend arts kan de logopedist in consult roepen als u moeite heeft met slikken en/of het spreken. Zij bespreken de situatie waarin u verkeerd. De logopedist bekijkt of uw toestand het toelaat om te observeren hoe het slikken en het spreken gaat. De logopedist onderzoekt of het slikken van bijvoorbeeld water of yoghurt veilig verloopt. Als u dusdanig verzwakt bent dat het nemen van orale voeding niet veilig verloopt, kan de logopedist in overleg met de verpleegkundige bepalen dat u geen voeding mag eten of drinken totdat uw situatie verbeterd.

Behandelplan en trainen

Als uw situatie het toelaat, kunt u op de afdeling al beginnen met de zogenoemde vroege revalidatie. Hieronder valt onder andere het trainen van de slikfunctie en/of het spreken. Als u van de afdeling naar een andere afdeling gaat, vervolgt u daar uw logopedie.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7006