Contact
 1. 8630-Een blijvende longdrain

Behandeling voor het plaatsen van de longdrain

U krijgt een blijvende longdrain in uw borstkas. Binnenkort komt u naar het ziekenhuis voor het plaatsen van de longdrain. In deze folder leest u meer over hoe u zich voorbereidt op de behandeling en hoe de behandeling in zijn werk gaat.

Hoe bereidt u zich voor op de behandeling?

Eten en drinken

U kunt gewoon eten en drinken tot de behandeling begint.

Medicijnen

 • Het gebruik van bloedverdunners moet u in overleg met uw arts vóór het onderzoek stoppen
 • Neem een nieuw medicatieoverzicht mee. Het overzicht haalt u zelf bij uw apotheek op.

Neem iemand mee naar het ziekenhuis

 • Spreek met iemand die u kent af wie wij kunnen bellen als u in het ziekenhuis verblijft. Bijvoorbeeld iemand van uw familie of vrienden. Deze persoon is voor ons de contactpersoon aan wie wij informatie geven over hoe de behandeling gaat.

Wat neemt u verder nog mee?

Op de dag dat u naar het ziekenhuis gaat voor de behandeling, neemt u mee:

 • Het telefoonnummer van uw contactpersoon thuis.
 • Nachtkleding (pyjama) en toiletartikelen.
 • Medicijnen die u gebruikt en een bijgewerkt medicatieoverzicht.

Longvlies en borstvlies (pleura)

De longen zitten in de borstkas. Om de buitenkant van de longen zit het longvlies. De ruimte (holte) tussen de longen en de wand van de borstkas heet de pleurale ruimte met daarom heen het borstvlies. In de pleurale ruimte zit een beetje vocht (pleuravocht). Het borstvlies heet daarom ook wel: de pleura. Het longvlies en het borstvlies beschermen de longen.

Meer vocht door een longziekte

Het borstvlies (de pleura) werkt als schokdemper van een auto. Het maakt een vloeistof die werkt als een smeermiddel. De longen kunnen daardoor rustig bewegen in de borstkas.

Door een longziekte kan er meer vocht aangemaakt worden. De longziekte zorgt er ook voor dat uw lichaam minder vocht afvoert. Er blijft dan teveel vocht tussen de vliezen. Uw long heeft dan minder ruimte, waardoor u minder goed ademt of het benauwd krijgt.

Pleuravocht longen

Waarom een blijvende longdrain?

Om het teveel aan vocht weg te halen (weg te laten lopen), krijgt u een longdrain. Meestal doen wij dit als er bij een patiënt al een keer (of vaker) pleuravocht in het ziekenhuis is weggehaald. Omdat het bij u vaker gebeurt, krijgt u een longdrain die in uw borstkast blijft. U hoeft dan niet steeds naar het ziekenhuis. De longdrain kunt u zelf thuis verzorgen. De verpleegkundige vertelt hoe u dit doet.

Wat is een longdrain?

Een drain is een slangetje dat in het ziekenhuis in uw long is gedaan. De drain is daarna vastgeplakt op de huid. Aan de drain zit een opvangfles, dat het teveel aan vocht opvangt.

Hoe gaat de behandeling?

 • Tijdens de behandeling ligt u in bed op uw linkerzijde of rechterzijde.
 • De longarts bepaalt met een echoapparaat de juiste plek voor de drain.
 • Daarna verdooft de longarts de huid op twee verschillende plekken.
 • De longarts maakt een kleine snee in de huid. De longdrain komt een klein stukje onder de huid in de borstkas. Daarna maakt de longarts de sneetjes op de huid dicht met hechtingen.
 • Dan sluiten we de drain aan op een afzuigsysteem dat het vocht opvangt.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt ongeveer 45 minuten.

Na de behandeling

 • U gaat terug naar de verpleegafdeling.
 • Pijn op de borstwand is normaal na de behandeling. Het voelt als een blauwe plek. U krijgt daar paracetamol voor.
 • Bent u benauwd? Geef pijn en klachten meteen door aan de verpleegkundige.

Wat verder nog goed is om te weten:

 • Om de longdrain zit een sponsje. Daarmee groeit de longdrain vanzelf vast in de huid.
 • Soms gaat het vocht voor onderzoek naar het laboratorium.
 • Het kan zijn dat een andere longarts dan die u gewend bent, de behandeling doet.

Naar huis

Is het vocht tussen de vliezen weg? U mag naar huis. Meestal is dit de volgende dag of de dag erna.

U krijgt mee naar huis:

 • Recepten voor het ophalen van verbandmateriaal om thuis de drain te verzorgen.
 • Uitleg op papier over het verzorgen van de drain door de thuiszorg.
 • Een telefoonnummer om nieuwe opvangflessen te bestellen. Deze flessen zijn voor het opvangen van het pleuravocht.
 • Mogelijk een controle afspraak bij de longarts.
 • Informatie over het verwijderen van de hechtingen bij uw huisarts.

Thuiszorg

De specialistische thuiszorg komt regelmatig bij u thuis om de ingang van de drain in uw huid te verzorgen en het teveel aan pleuravocht weg te laten lopen in de opvangfles. Wij regelen de thuiszorg voor u.

Hechtingen verwijderen

Tussen dag 7 en dag 10 na het plaatsen van de drain, laat u de huisarts de hechtingen in de huid verwijderen. De longdrain is dan al vanzelf vastgegroeid in de huid. We adviseren u de hechtingen te laten verwijderen, omdat hechtingen die blijven zitten irritatie geven.
U maakt zelf de afspraak bij uw huisarts.

Let hier altijd goed op

 • Na het verwijderen van de hechtingen mag u pas weer douchen.
 • Tijdens het douchen is de drain afgeplakt met een doorzichtige pleister. Deze pleisters zitten in het pakket met verbandmateriaal. Dit haalt u zelf op bij uw apotheek.
 • Zorg dat u activiteiten zoals fietsen, wandelen en werken langzaam opbouwt. Wissel rust en activiteit af.
 • Doe geen activiteiten die de druk in uw borstkas verhogen. Zoals bovenhands werken of iets boven op een kast proberen te pakken, zwaar huishoudelijk werk (voor 2 maanden), zwaar tillen (voor 6 weken), persen bij het bukken of op het toilet.
 • We raden af te gaan zwemmen en een sauna te bezoeken, door de vochtige omgeving en hygiëne.

Heeft u klachten?

Bel met het ziekenhuis als u last heeft van de volgende klachten:

 • als klachten van benauwd zijn hetzelfde blijven nadat er in 1 keer 1.000 ml pleuravocht is opgevangen;
 • als het pleuravocht niet in de drain (pot) loopt;
 • als de plek van de ingang van de drain in uw huid lekt;
 • bij infectie van de ingang van de drain in uw huid, zoals pus, zwelling of een rode huid;
 • als het aansluitpunt van de opvangfles lekt;
 • als de drain is verstopt;
 • bij koorts en/of koude rillingen;
 • bij pijn na het laten weglopen van het pleuravocht dat niet binnen twee uur vermindert;
 • als de kleur van het pleuravocht verandert. Een normale kleur is (licht) gelig, soms wat roze.

Bestellen opvangflessen

De opvangflessen (drainflessen) bestelt u bij de afdeling Longgeneeskunde. Het leveren van de flessen gebeurt op uw huisadres.
Wanneer bestelt u nieuwe opvangflessen? Wij vragen u nieuwe opvangflessen te bestellen als u thuis nog 3 flessen heeft. De levering van flessen duurt namelijk een aantal dagen.

Contact

Tijdens de behandeling thuis zijn de verpleegkundigen van het Verpleegkundig Oncologisch Spreekuur uw contactpersoon. Voor vragen of klachten kunt u bellen: (088) 624 45 34 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Krijgt u niemand aan de lijn? Bel dan naar de polikliniek Longgeneeskunde: (088) 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Buiten de kantooruren belt u naar het centrale telefoonnummer van Isala: (088) 624 50 00. De medewerker van de Centrale balie verbindt u door met de assistent Longgeneeskunde die dan werkt.

Het kan handig zijn uw vragen alvast op papier te zetten.

Longgeneeskunde

088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 8630