Contact
  1. 6599-Longfunctie: Ventilatiemeting rust (VO2 rust) voorafgaand hartkatheterisatie

De ventilatiemeting in rust wordt gebruikt om het hartminuutvolume te bepalen tijdens een hartkatheterisatie. De hartkatheterisatie wordt uitgevoerd door een cardioloog.

Voorbereiding

  • Gebruikt u medicijnen? Bespreek dit op de afspraak met uw cardioloog voorafgaand aan het onderzoek. Hij geeft dan aan welke u kunt blijven innemen. Ook geeft uw arts dan aan hoe u uw medicijngebruik kunt hervatten na afloop.
  • Tenminste twee uur voor de test geen inspanning verrichten.
  • Vier uur voor de test niet eten, niet roken en geen cafeïnehoudende dranken gebruiken.

Onderzoek

Voorafgaand aan de test moet u zoveel mogelijk in rust zijn. Op de longfunctieafdeling ligt u gedurende tien minuten; u mag dan niet praten en lezen. Daarna krijgt u een mondstuk in uw mond en een klemmetje op uw neus. Gedurende vijftien minuten ademt u rustig door uw mond. Hierbij wordt uw ademhaling geregistreerd.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Longgeneeskunde

088 624 24  56 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 6599

Gerelateerde folders