Contact
 1. 7895-Ergotherapie bij COPD

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die als gevolg van bijvoorbeeld een ziekte of aandoening zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan werk, hobby's en huishoudelijke activiteiten. Ergotherapie helpt bij het oppakken van problemen in het uitvoeren van deze activiteiten. Ergotherapie richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid en het verminderen van klachten tijdens het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Ergotherapie richt zich dus op de praktische gevolgen die een ziekte of aandoening met zich mee brengt.

Ergotherapie bij COPD

Klachten als kortademigheid, benauwdheid, hoesten en vermoeidheid kunnen beperkingen geven in activiteiten. Soms heeft dit angst of onzekerheid tot gevolg om een bepaalde activiteit uit te voeren. Ergotherapie richt zich op het praktisch toepassen van de adviezen, zoals energiemanagement, ergonomie en houding. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van onderwerpen die tijdens de ergotherapiebehandeling aan bod kunnen komen:

Houding

Belastingverhogende houdingen zijn bukken, strekken en reiken. Het is mogelijk tijdens het handelen gebruik te maken van uw hulpademhalingsspieren. Dit ondersteunt bij een goede ademhaling. U doet dit door bijvoorbeeld te leunen tegen de muur of te steunen tegen de tafel. Het toepassen van ergonomische principes leidt tot een lager zuurstofverbruik tijdens activiteiten en daarmee tot minder benauwdheid. Tijdens de ergotherapie worden deze principes praktisch toegepast en kan ervaren worden wat het oplevert om een activiteit op een andere manier uit te voeren.

Ademhaling

Een goede ademhalingstechniek bij COPD is belangrijk:

 • adem twee keer zo lang uit als in;
 • handel wanneer u uitademt.

Het doel van deze ademhalingstechniek is om de flexibiliteit van de longen te behouden. De lucht moet uit de longen om nieuwe lucht, en daarmee nieuwe zuurstof, op te kunnen nemen.

Het is belastingverhogend om:

 • de ademhaling vast te houden (dit doen we vaak onbewust wanneer we inspanning leveren);
 • snel te ademhalen;
 • niet voldoende te uitademen. 

Energiemanagement

Energiemanagement houdt in: het zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare energie.

 • Het is belangrijk om stil te staan bij belangrijke activiteiten. Welke activiteiten zijn nou écht belangrijk om te blijven doen?
 • Welke mogelijkheden zijn er in de omgeving?
 • Zijn uw werkwijze en werktempo aan te passen?
 • Voldoende afwisseling tussen rust en activiteit is erg belangrijk. Hoe eerder u een korte rustpauze inbouwt, hoe sneller u hersteld bent van de inspanning en opgeladen bent voor een nieuwe activiteit. Een valkuil is om teveel achter elkaar te doen, waardoor de hersteltijd langer wordt. Tijdens de ergotherapie wordt u begeleid om een balans te vinden tussen rust en activiteit en deze vast te houden. Aandachtspunten zijn: teveel inspanning voorkomen, onnodige inspanning voorkomen en zorgen voor voldoende ontspanning.
 • Tijdens de ergotherapie wordt vaak gebruik gemaakt van tijdschrijflijsten. Hierop vult u in wat u doet op een dag en in welke mate u klachten ervaart. Dit kan u inzicht geven in wat u doet. De ergotherapeut kijkt samen met u naar uw dag- en weekindeling en waar mogelijk winst te behalen valt.  

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Ergotherapie

088 624 26 07 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 7895