Contact
 1. 8176-Longrevalidatie Isala Meppel

U bent gestart met de intakefase voor poliklinische longrevalidatie in Isala Meppel. In deze folder zetten we de belangrijkste punten van de revalidatieperiode voor u op een rijtje.

Waarom longrevalidatie?

Een chronische longaandoening kan ervoor zorgen dat u in toenemende mate beperkingen ervaart in uw dagelijkse leven. Het kan veel invloed hebben op uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid en op de manier waarop u sociaal kunt functioneren.

Doel revalidatieprogramma

De longrevalidatie is een multidisciplinair behandelprogramma. U krijgt een samenhangend geheel aan behandelingen, gerichte instructie en informatie.

Doel van dit programma is drieledig:

 • het verbeteren van uw lichamelijke conditie;
 • het ontwikkelen van een gezonde leefstijl, zodat de kans op verergering van uw klachten afneemt;
 • het verminderen van sociale en psychische problemen, die zich voordoen als gevolg van de longziekte.

In ons revalidatieprogramma wordt dit bereikt door:

 • Het aanbieden van een oefenprogramma, waarin gericht wordt gewerkt aan uw conditie.
  Dit oefenen gebeurt in een groep welke bestaat uit maximaal acht personen en wordt begeleid door twee fysiotherapeuten.
 • Begeleiding en informatie met betrekking tot een gezonde leefstijl, waarmee u de problemen die de ziekte voor u met zich mee brengt zo goed mogelijk leert hanteren.
 • Het hebben van een longaandoening betreft niet alleen u zelf, maar ook uw partner. Daarom vinden wij het belangrijk hem/haar ook in dit programma te betrekken. Hij/zij is daarom uitgenodigd de bijeenkomsten over de begeleiding en informatie met betrekking tot een gezonde leefstijl bij te wonen.
  De informatie wordt gegeven door een maatschappelijk werker en een longverpleegkundige.

Opbouw revalidatieprogramma

Fase 1: Diagnostiek/Intake

De diagnostische- en intakefase bestaat uit:

 • bezoek aan de longverpleegkundige;
 • longfunctieonderzoeken en röntgenfoto;
 • bezoek aan de polikliniek van de verpleegkundig specialist.

In deze fase is vastgesteld dat u een geschikte kandidaat bent voor de poliklinische longrevalidatie.

Fase 2: Revalidatieprogramma

Het revalidatieprogramma omvat:

 • een fysiotherapeutisch oefenprogramma;
 • informatie bijeenkomsten: maatschappelijk werk en longverpleegkundige;
 • eventuele individuele contacten met de verschillende disciplines (o.a. logopedie).

Over de exacte invulling van het programma krijgt u informatie van de betrokken medewerkers.

Fase 3: Evaluatie en afsluiting van het programma

Aan het einde van de revalidatieperiode wordt gericht gekeken of de doelen die bij aanvang zijn gesteld ook zijn bereikt. We besteden aandacht aan uw situatie na de revalidatie en we zullen u vragen wat uw ervaringen zijn geweest, wat u ervan hebt gevonden.

Het revalidatieprogramma duurt 10 weken. Daarna zult u de gunstige resultaten zelf bij moeten houden, anders is alles voor niets geweest. Voorwaarde voor deelname is, dat u voor aanvang gestopt moet zijn met roken.

Fysiotherapeutisch oefenprogramma

Elke dinsdag en vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur.
Fysiotherapie wordt gegeven in het Revalidatie Training Centrum (RTC), poli 84A

U kunt parkeren op de parkeerplaatsen van het ziekenhuis.

Informatiebijeenkomsten

De informatiebijeenkomsten worden verzorgd door de maatschappelijk werker en de longverpleegkundige.

Afspraken

Bij de start van het programma zal de longverpleegkundige u een overzicht geven van alle afspraken die u gedurende het programma heeft.

Meenemen/thuislaten

Voor de fysiotherapie heeft u makkelijk zittende (sport-)kleding nodig en schoenen met lichte zolen. In het RTC is gelegenheid om u om te kleden en te douchen. U bent zelf verantwoordelijk voor meegebrachte kostbaarheden.

Verzekering

De poliklinische revalidatiebehandeling wordt uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van de longarts. De behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering.

Let op
Tip: Informeer bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor reiskostenvergoeding.

Contact

De longverpleegkundige heeft een coördinerende rol in het revalidatieproces.

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met:

Longgeneeskunde

088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 8176