Contact
  1. 7065-Astma (PID): H1 Inhoudsopgave en inleiding

Patiënten Informatie Dossier

​Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en inleiding

  • Inleiding 
  • Contact

Hoofdstuk 2: Astma en onderzoek

  • Wat is astma?
  • Onderzoek

Hoofdstuk 3: Behandeling van astma

  • Niet-medicamenteuze behandeling
  • Medicamenteuze behandeling

Hoofdstuk 4: Leren omgaan met astma en aanvullende informatie 

  • Leren omgaan met astma
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Aanvullende informatie

Mensen met astma krijgen veel informatie van hun longarts, verpleegkundig specialist en de longverpleegkundige. Het is niet eenvoudig om al deze informatie in één keer te onthouden. Dit Patiënten Informatie Dossier (PID) is bedoeld als ondersteuning en naslagwerk.

U leest hier over astma en de behandeling van astma in Isala. Ook vindt u informatie over het veranderen van uw leefstijl.

Het is goed om actief betrokken te zijn bij uw behandeling. Daarom adviseren wij u dit PID door te lezen. U kunt dan geïnformeerd mee denken over beslissingen die gaan over uw zorg en behandeling.

Leeswijzer

Soms wordt in dit PID vermeld dat over een bepaald onderwerp aparte informatie beschikbaar is; dit staat aangegeven in een kader.

Het kan zijn dat er van de in dit PID beschreven gang van zaken wordt afgeweken. De longarts zal uw persoonlijke situatie met u bespreken.

Wanneer er zaken gebeuren die niet voldoen aan uw verwachtingen en die naar uw idee anders of beter kunnen, meldt u dit dan aan de longarts of longverpleegkundige. Uw suggesties en opmerkingen bieden ons de mogelijkheid om de zorg nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten.

Daar waar in het PID ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ worden gelezen en omgekeerd.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met longverpleegkundige op de locatie waar u onder behandeling bent:

Longgeneeskunde

088 624 24 56 ( bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 7065 / P