Contact
  1. 7611-Revalideren met een longziekte
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

U heeft COPD of een andere longziekte. U ligt in Isala omdat u een longaanval heeft. De arts behandelt u. Voordat u naar huis kunt moet u ook revalideren. Dit betekent dat wij u helpen zodat u thuis alle dagelijkse dingen weer kunt doen. De revalidatie begint in het ziekenhuis. Daarna gaat u naar een revalidatiecentrum of de revalidatieafdeling van een verpleeghuis. In deze folder vertellen we u hoe dat gaat.  

Waarom ga ik revalideren?

In het ziekenhuis behandelt de arts uw klachten. Door uw longziekte gaan de klachten niet weg. Met medicijnen en behandeling zorgen we dat u minder last krijgt. Door uw ziekte duurt het langer voordat u weer fit bent om naar huis te gaan. En kunt u niet altijd meer alles doen wat u voor uw longaanval wel kon. U moet uw dagelijkse leven aanpassen. Hiervoor is revalidatie. De stap van het ziekenhuis naar uw eigen huis is voor u dan nog te groot.

Wanneer u zich weer beter voelt gaat u met de verpleegkundige en fysiotherapeut oefenen. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk de dagelijkse dingen weer te doen. U ligt ongeveer vier of vijf dagen in het ziekenhuis. Daarna gaat u verder oefenen in het revalidatiecentrum.

Waarom ga ik naar een revalidatiecentrum?

In het revalidatiecentrum leert u omgaan met uw ziekte. Daarnaast helpen de zorgverleners om uw weer zo fit mogelijk te voelen. Zo kunt u na uw ziekenhuisopname weer zoveel mogelijk dingen doen als daarvoor.

Naar welk revalidatiecentrum ga ik?

U kiest twee revalidatiecentra waar u naar toe wilt. We gaan dan bellen met deze locaties of er een plek voor u is. U gaat naar het revalidatiecentrum dat plek voor u heeft. Soms hebben beide locaties geen plek. Dan overleggen we met u, uw familie of naasten waar u dan naar toe wilt.

Hoe ga ik naar het revalidatiecentrum?

Een familielid of naaste brengt u naar het revalidatiecentrum met zijn of haar eigen auto. Wanneer dit niet kan gaat u er met een rolstoeltaxi of een zorgambulance naar toe.

Wat neem ik mee naar het revalidatiecentrum?

Wanneer u naar het revalidatiecentrum gaat neemt u de volgende dingen mee:

  • uw geldige legitimatiebewijs en verzekeringspas;
  • toiletartikelen (handdoeken en washandjes zijn niet nodig);
  • medicatie(lijst) die u gebruikt;
  • kleding, nachtkleding, ondergoed;
  • eventueel kleine persoonlijke spullen zoals foto’s en boek of tijdschrift.

U kunt ook vragen of een familielid of naaste deze spullen voor u meeneemt.

Wat betaal ik voor het revalidatiecentrum?

Het revalidatiecentrum wordt betaald door uw zorgverzekering. Wanneer uw eigen risico nog niet op is, betaalt u soms een klein deel zelf met uw eigen risico.

Hoe werkt het in het revalidatiecentrum?

Revalidatiedoelen

In het revalidatiecentrum werkt u elke dag aan uw gezondheid. Wanneer u naar het revalidatiecentrum gaat maken we een plan. Hierin staat wat u in het revalidatiecentrum gaat doen. We schrijven op wat u wilt leren en wat u moet trainen voordat u naar huis kunt. Dit noemen we revalidatiedoelen. U doet activiteiten en u oefent om weer zo fit mogelijk te worden.

Uw revalidatiedoelen gaan over:

Conditie

Door uw longziekte heeft u minder conditie en energie. U bent sneller moe van de dingen die u dagelijks doet. Bijvoorbeeld van boodschappen doen of wassen en aankleden. Met de revalidatie helpen we u om uw conditie beter te maken. Hierdoor wordt u minder snel moe.

Dagindeling

Ook helpen we u hoe u thuis het beste met uw ziekte om kunt gaan. We leren u de dingen waar u moe van wordt te verdelen over de dag. Zo houdt u energie over. En gaan de dagelijkse dingen makkelijker. 

Longaanval herkennen

We maken met u een longaanval actieplan. Hierin staat wat u zelf kunt doen wanneer u zieker wordt. Bijvoorbeeld extra medicijnen nemen of extra rusten. Maar ook hoe u zelf kunt merken dat u zieker wordt. Zo leert u herkennen wanneer uw ziekte erger wordt. En wat u zelf kunt doen. Zo voorkomt u dat u weer in het ziekenhuis komt te liggen.

Hulp bij uw gezondheid

In het revalidatiecentrum krijgt u ook hulp bij uw gezondheid. Zodat bijvoorbeeld bij vragen over uw medicijnen en hoe u deze het beste kunt innemen. Maar ook andere dingen die beter zijn voor u gezondheid worden met u besproken. Bijvoorbeeld gezond eten of stoppen met roken.

Wie kom ik tegen tijdens mijn revalidatie?

Samen met alle zorgverleners werkt u iedere dag aan de revalidatiedoelen. Wie komt u allemaal tegen in het revalidatiecentrum?

De verzorging helpt u elke dag

De eerste dag heeft u een kennismakingsgesprek. U kunt uw wensen of gewoonten vertellen. Daar houden we zoveel mogelijk rekening mee. U krijgt ook uitleg over het revalidatiecentrum en de afdeling waar u bent.

Specialist ouderengeneeskunde is uw arts

Hij of zij heeft contact met  de arts van Isala. Hij of zij kijkt of alles goed met u gaat. Samen met  uw familie of naasten krijgt u een gesprek met de specialist ouderengeneeskunde. 

Fysiotherapeut werkt met u aan uw conditie

Hij of zij maakt een plan om u spieren te trainen. De fysiotherapeut oefent met u in de oefenzaal. En geeft u ook oefeningen die u op uw kamer kunt doen.

De fysiotherapeut let ook op uw ademhaling en de manier waarop u hoest. Hij of zij leert u anders adem te halen of te hoesten. Dan bent u minder benauwd.

Naast de oefeningen leert de fysiotherapeut u ook hoe u uw energie het beste kunt verdelen. En hoe u minder benauwd wordt tijdens de dagelijkse dingen thuis.

Ergotherapie oefent de dagelijkse dingen met u

De dagelijkse dingen thuis kosten u misschien veel energie. Het huishouden, wassen en aankleden of leuke dingen doen. Het is belangrijk dat u al deze dingen wel blijft doen. De ergotherapeut helpt u om dit zo makkelijk mogelijk te maken. Met hulpmiddelen, bijvoorbeeld een scootmobiel. Of door dingen anders te doen, bijvoorbeeld zittend. De ergotherapeut bespreekt dit met u en uw familie of naasten.

Psycholoog helpt u zekerder voelen

Uw longziekte kan u soms ook onzeker maken. Omdat u dingen niet meer kunt die u eerst wel deed. Wanneer u dit wilt kan de psycholoog u helpen weer vertrouwen te krijgen in uw eigen lijf. En hoe u weer een leuke invulling van uw dag krijgt met uw ziekte.

Logopedist helpt u beter praten en eten en drinken

Soms kunt u door uw longziekte moeilijk praten. Omdat u buiten adem bent of geen stem heeft. De logopedist helpt u daarbij. Ze leert u uw adem en stem goed te gebruiken.

De logopedist helpt u ook als eten en drinken lastig is. U kunt zich vaker verslikken of buiten adem zijn tijdens het eten of drinken. Dat kan gevaarlijk zijn. De logopedist helpt u hoe u veilig kunt eten en drinken.

Wanneer ga ik weer naar huis?

U gaat voor een tijdje naar het revalidatiecentrum. Wanneer u naar het revalidatiecentrum gaat maken we een plan. Hierin staat wat u in het revalidatiecentrum gaat doen en hoe lang u ongeveer moet blijven. Samen met uw familie of naasten praten we al snel over wanneer u weer naar huis kunt. Soms moet eerst uw huis worden aangepast. Of heeft u thuis extra hulp nodig. Ook dit bespreken we met uw familie of naasten.

Bent u zo ziek dat u (tijdelijk) niet terug naar huis kunt? Dan helpt de zorgconsulent u om een plek te zoeken waar u kunt wonen. Soms gaat u tijdelijk naar een ander huis om verder te revalideren. Soms is het helemaal niet mogelijk om weer thuis te wonen omdat u extra zorg nodig heeft. Ook dan helpt de zorgconsulent u en uw familie of naasten.

Kan ik ook thuis revalideren?

Wanneer u weer thuis bent is de revalidatie nog niet klaar. Samen met u kiezen we hoe u thuis verder kunt revalideren. Dat kan op verschillende manieren.

Overdag naar het revalidatiecentrum

U gaat een aantal weken iedere dag naar het revalidatiecentrum. U woont thuis maar gaat overdag naar de therapie in het revalidatiecentrum. U bespreekt hoe het thuis gaat.

Naar een dagbehandeling

U gaat twee dagen per week naar een dagbehandeling. Samen met andere mensen met een longziekte krijgt u therapie. U kunt van andere mensen met een longziekte leren hoe zij met hun longziekte omgaan. U bespreekt ook hoe het thuis gaat.

Naar een andere zorgverlener

Wilt u niet naar het revalidatiecentrum of naar een dagbehandeling? Dan kunt ook naar een fysiotherapeut of ergotherapeut bij u in de buurt. Ook zij kunnen u helpen uw conditie te verbeteren.

Hulp van uw huisarts

Uw huisarts ontvangt een brief over uw ziekte en revalidatie. Wanneer uw klachten krijgt of ziek wordt, kan uw huisarts u ook helpen. En weet hij of zij van uw behandeling in het ziekenhuis. 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling  waar u onder behandeling bent.

Zwolle

Longgeneeskunde
(038) 424 24 56 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Longgeneeskunde
(0522) 23 38 60 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u altijd bij de verpleegkundige of de transferverpleegkundige terecht.

Laatst gewijzigd 29 mei 2019 / 7611