Contact
  1. 7611-Revalideren met een longziekte

U heeft COPD of een andere longziekte. U ligt in Isala omdat u een longaanval heeft. De arts behandelt u. Voordat u naar huis kunt moet u ook revalideren. Dit betekent dat wij u helpen zodat u thuis alle dagelijkse dingen weer kunt doen. De revalidatie begint in het ziekenhuis. Daarna gaat u naar een revalidatiecentrum of de revalidatieafdeling van een verpleeghuis. In deze folder vertellen we u hoe dat gaat.  

Waarom ga ik revalideren?

In het ziekenhuis behandelt de arts uw klachten. Door uw longziekte gaan de klachten niet weg. Met medicijnen en behandeling zorgen we dat u minder last krijgt. Door uw ziekte duurt het langer voordat u weer fit bent om naar huis te gaan. En kunt u niet altijd meer alles doen wat u voor uw longaanval wel kon. U moet uw dagelijkse leven aanpassen. Hiervoor is revalidatie. De stap van het ziekenhuis naar uw eigen huis is voor u dan nog te groot.

Wanneer u zich weer beter voelt gaat u met de verpleegkundige en fysiotherapeut oefenen. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk de dagelijkse dingen weer te doen. U ligt ongeveer vier of vijf dagen in het ziekenhuis. Daarna gaat u verder oefenen in het revalidatiecentrum.

Waarom ga ik naar een revalidatiecentrum?

In het revalidatiecentrum leert u omgaan met uw ziekte. Daarnaast helpen de zorgverleners om uw weer zo fit mogelijk te voelen. Zo kunt u na uw ziekenhuisopname weer zoveel mogelijk dingen doen als daarvoor.

Naar welk revalidatiecentrum ga ik?

U kiest twee revalidatiecentra waar u naar toe wilt. We gaan dan bellen met deze locaties of er een plek voor u is. U gaat naar het revalidatiecentrum dat plek voor u heeft. Soms hebben beide locaties geen plek. Dan overleggen we met u, uw familie of naasten waar u dan naar toe wilt.

Hoe ga ik naar het revalidatiecentrum?

Een familielid of naaste brengt u naar het revalidatiecentrum met zijn of haar eigen auto. Wanneer dit niet kan gaat u er met een rolstoeltaxi of een zorgambulance naar toe.

Wat neem ik mee naar het revalidatiecentrum?

Wanneer u naar het revalidatiecentrum gaat neemt u de volgende dingen mee:

  • uw geldige legitimatiebewijs en verzekeringspas;
  • toiletartikelen (handdoeken en washandjes zijn niet nodig);
  • medicatie(lijst) die u gebruikt;
  • kleding, nachtkleding, ondergoed;
  • eventueel kleine persoonlijke spullen zoals foto’s en boek of tijdschrift.

U kunt ook vragen of een familielid of naaste deze spullen voor u meeneemt.

Wat betaal ik voor het revalidatiecentrum?

Het revalidatiecentrum wordt betaald door uw zorgverzekering. Wanneer uw eigen risico nog niet op is, betaalt u soms een klein deel zelf met uw eigen risico.

Hoe werkt het in het revalidatiecentrum?

Revalidatiedoelen

In het revalidatiecentrum werkt u elke dag aan uw gezondheid. Wanneer u naar het revalidatiecentrum gaat maken we een plan. Hierin staat wat u in het revalidatiecentrum gaat doen. We schrijven op wat u wilt leren en wat u moet trainen voordat u naar huis kunt. Dit noemen we revalidatiedoelen. U doet activiteiten en u oefent om weer zo fit mogelijk te worden.

Uw revalidatiedoelen gaan over:

Conditie

Door uw longziekte heeft u minder conditie en energie. U bent sneller moe van de dingen die u dagelijks doet. Bijvoorbeeld van boodschappen doen of wassen en aankleden. Met de revalidatie helpen we u om uw conditie beter te maken. Hierdoor wordt u minder snel moe.

Dagindeling

Ook helpen we u hoe u thuis het beste met uw ziekte om kunt gaan. We leren u de dingen waar u moe van wordt te verdelen over de dag. Zo houdt u energie over. En gaan de dagelijkse dingen makkelijker. 

Longaanval herkennen

We maken met u een longaanval actieplan. Hierin staat wat u zelf kunt doen wanneer u zieker wordt. Bijvoorbeeld extra medicijnen nemen of extra rusten. Maar ook hoe u zelf kunt merken dat u zieker wordt. Zo leert u herkennen wanneer uw ziekte erger wordt. En wat u zelf kunt doen. Zo voorkomt u dat u weer in het ziekenhuis komt te liggen.

Hulp bij uw gezondheid

In het revalidatiecentrum krijgt u ook hulp bij uw gezondheid. Zodat bijvoorbeeld bij vragen over uw medicijnen en hoe u deze het beste kunt innemen. Maar ook andere dingen die beter zijn voor u gezondheid worden met u besproken. Bijvoorbeeld gezond eten of stoppen met roken.

Wie kom ik tegen tijdens mijn revalidatie?

Samen met alle zorgverleners werkt u iedere dag aan de revalidatiedoelen. Wie komt u allemaal tegen in het revalidatiecentrum?

De verzorging helpt u elke dag

De eerste dag heeft u een kennismakingsgesprek. U kunt uw wensen of gewoonten vertellen. Daar houden we zoveel mogelijk rekening mee. U krijgt ook uitleg over het revalidatiecentrum en de afdeling waar u bent.

Specialist ouderengeneeskunde is uw arts

Hij of zij heeft contact met  de arts van Isala. Hij of zij kijkt of alles goed met u gaat. Samen met  uw familie of naasten krijgt u een gesprek met de specialist ouderengeneeskunde. 

Fysiotherapeut werkt met u aan uw conditie

Hij of zij maakt een plan om u spieren te trainen. De fysiotherapeut oefent met u in de oefenzaal. En geeft u ook oefeningen die u op uw kamer kunt doen.

De fysiotherapeut let ook op uw ademhaling en de manier waarop u hoest. Hij of zij leert u anders adem te halen of te hoesten. Dan bent u minder benauwd.

Naast de oefeningen leert de fysiotherapeut u ook hoe u uw energie het beste kunt verdelen. En hoe u minder benauwd wordt tijdens de dagelijkse dingen thuis.

Ergotherapie oefent de dagelijkse dingen met u

De dagelijkse dingen thuis kosten u misschien veel energie. Het huishouden, wassen en aankleden of leuke dingen doen. Het is belangrijk dat u al deze dingen wel blijft doen. De ergotherapeut helpt u om dit zo makkelijk mogelijk te maken. Met hulpmiddelen, bijvoorbeeld een scootmobiel. Of door dingen anders te doen, bijvoorbeeld zittend. De ergotherapeut bespreekt dit met u en uw familie of naasten.

Psycholoog helpt u zekerder voelen

Uw longziekte kan u soms ook onzeker maken. Omdat u dingen niet meer kunt die u eerst wel deed. Wanneer u dit wilt kan de psycholoog u helpen weer vertrouwen te krijgen in uw eigen lijf. En hoe u weer een leuke invulling van uw dag krijgt met uw ziekte.

Logopedist helpt u beter praten en eten en drinken

Soms kunt u door uw longziekte moeilijk praten. Omdat u buiten adem bent of geen stem heeft. De logopedist helpt u daarbij. Ze leert u uw adem en stem goed te gebruiken.

De logopedist helpt u ook als eten en drinken lastig is. U kunt zich vaker verslikken of buiten adem zijn tijdens het eten of drinken. Dat kan gevaarlijk zijn. De logopedist helpt u hoe u veilig kunt eten en drinken.

Wanneer ga ik weer naar huis?

U gaat voor een tijdje naar het revalidatiecentrum. Wanneer u naar het revalidatiecentrum gaat maken we een plan. Hierin staat wat u in het revalidatiecentrum gaat doen en hoe lang u ongeveer moet blijven. Samen met uw familie of naasten praten we al snel over wanneer u weer naar huis kunt. Soms moet eerst uw huis worden aangepast. Of heeft u thuis extra hulp nodig. Ook dit bespreken we met uw familie of naasten.

Bent u zo ziek dat u (tijdelijk) niet terug naar huis kunt? Dan helpt de zorgconsulent u om een plek te zoeken waar u kunt wonen. Soms gaat u tijdelijk naar een ander huis om verder te revalideren. Soms is het helemaal niet mogelijk om weer thuis te wonen omdat u extra zorg nodig heeft. Ook dan helpt de zorgconsulent u en uw familie of naasten.

Kan ik ook thuis revalideren?

Wanneer u weer thuis bent is de revalidatie nog niet klaar. Samen met u kiezen we hoe u thuis verder kunt revalideren. Dat kan op verschillende manieren.

Overdag naar het revalidatiecentrum

U gaat een aantal weken iedere dag naar het revalidatiecentrum. U woont thuis maar gaat overdag naar de therapie in het revalidatiecentrum. U bespreekt hoe het thuis gaat.

Naar een dagbehandeling

U gaat twee dagen per week naar een dagbehandeling. Samen met andere mensen met een longziekte krijgt u therapie. U kunt van andere mensen met een longziekte leren hoe zij met hun longziekte omgaan. U bespreekt ook hoe het thuis gaat.

Naar een andere zorgverlener

Wilt u niet naar het revalidatiecentrum of naar een dagbehandeling? Dan kunt ook naar een fysiotherapeut of ergotherapeut bij u in de buurt. Ook zij kunnen u helpen uw conditie te verbeteren.

Hulp van uw huisarts

Uw huisarts ontvangt een brief over uw ziekte en revalidatie. Wanneer uw klachten krijgt of ziek wordt, kan uw huisarts u ook helpen. En weet hij of zij van uw behandeling in het ziekenhuis. 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Longgeneeskunde

088 624 24 56 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u altijd bij de verpleegkundige of de transferverpleegkundige terecht.

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 7611