Contact
 1. 8179-Vernevelen antibioticum en/of overige medicatie

Uw arts heeft u een antibioticum of overige medicatie voorgeschreven dat verneveld moet worden. Hiervoor heeft de longverpleegkundige, verpleegkundig specialist Longgeneeskunde of longarts apparatuur besteld en een recept geregeld. In deze folder staan enkele aandachtspunten voor het gebruik van de medicatie.

Aandachtspunten

 • Hygiëne is erg belangrijk. Was uw handen voordat u met de voorbereidingen begint.
 • Houd afstand van mensen die in dezelfde ruimte als u zijn. Kleine kinderen liever niet in de ruimte waar wordt verneveld.
 • Let op uw houding: tijdens het vernevelen gaat u rechtop zitten in de stoel.
 • Wanneer u luchtwegverwijdende medicatie gebruikt, dient u deze als eerste te
  vernevelen. Als laatste wordt de antibiotica verneveld.
 • Stop met vernevelen als de medicatie in de medicijnkamer op is. U kunt dit herkennen aan het pruttelende geluid. De duur van een verneveling is afhankelijk van de hoeveelheid medicatie en de snelheid van het vernevelapparaat.
 • Tussentijds stoppen mag. Zet u dan wel het apparaat uit. Hervat uw verneveltherapie binnen 10 minuten.
 • Na verneveling mond en keel spoelen met water, gorgelen en uitspugen.
 • Een geopende ampul met medicatie mag nooit bewaard worden. Een ampul dient direct na opening te worden gebruikt.
 • Naalden en spuiten die gebruikt worden om de oplossing uit de ampullen te halen, mogen maar één keer gebruikt worden.
 • De vernevelset moet na ieder gebruik gereinigd worden volgens bijgeleverde schoonmaakinstructie van het apparaat.

Heeft u problemen met uw vernevelapparaat, de slangen, het mondstuk, etc? Of heeft u materiaal nodig of moet er materiaal vervangen worden? Neemt u dan contact op met de desbetreffende leverancier. 

 • Mediq Romedic: (030) 282 17 73
 • Air Liquide Healthcare Nederland B.V.: (0320) 26 76 00

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen, hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen als u schriftelijk toestemming geeft, mogen zij gegevens aan derden verstrekken. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen alleen onderling gegevens opvragen en uitwisselen als dat voor uw behandeling nodig is. Het recht op privacy houdt nog meer in.
Alle (para)medische, verpleegkundige en verzorgende handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Een vertrouwelijk gesprek met een zorgverlener dient in een aparte ruimte gevoerd te worden. Wij doen ons best om deze afspraken na te komen. Meer informatie staat in de folder ‘De bescherming van uw persoonlijke gegevens’.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Longgeneeskunde

088 624 24 56 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 8179