Contact
  1. 6039-Longrevalidatie: Intake
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Bij klachten van benauwdheid of hoesten die het gevolg zijn van COPD is een gezonde leefstijl van belang. Daardoor kunnen klachten verminderen. Het longrevalidatieprogramma van het Isala Harthuis helpt patiënten bij gezonder leven en het veranderen van gewoontes.

​Klachten van benauwdheid

Uw arts heeft vastgesteld dat uw klachten van benauwdheid of hoesten het gevolg zijn van COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem). U wordt hiervoor behandeld met medicijnen. Als u nog rookt, zal uw arts het advies gegeven hebben hiermee te stoppen. Mocht u hierbij begeleiding willen, dan kunt u deelnemen aan een speciaal stoppen-met-rokenprogramma. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de longverpleegkundige.

Longrevalidatieprogramma

Naast medicijnen en het stoppen met roken is ook een gezonde leefstijl van belang. Door gezond te leven heeft u zelf invloed op uw aandoening. Uw klachten kunnen hierdoor verminderen of voorkómen worden. Het is voor veel mensen moeilijk om gezonder te leven en vaste gewoontes te veranderen. En dit lukt meestal niet alleen. Daarom heeft u het advies gekregen deel te nemen aan het longrevalidatieprogramma van het Isala Harthuis, dat speciaal is bedoeld voor patiënten met COPD. Hier kunt u lezen hoe de intake daarvoor verloopt.

Waaruit bestaat de intake?

De intake bestaat uit:

  1. een inspanningsonderzoek (fietstest);
  2. een gesprek met een arts-assistent en met een verpleegkundig specialist;
  3. een uitslaggesprek en uitnodiging voor het revalidatieprogramma.

Deze intake duurt één dagdeel.

Inspanningsonderzoek (fietstest)

Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat de maximale inspanning is die u kunt leveren. Uw medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken, tenzij de arts iets anders met u afgesproken heeft. Gebruik vóór de fietstest geen uitgebreide maaltijd en verricht geen zware inspanning.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt er bloed afgenomen uit uw pols. Hierna neemt u plaats op de hometrainer. Er worden elektroden op uw borst en rug geplaatst om uw hartslag te meten. Verder krijgt u een bloeddrukmeter om uw arm en een masker op uw mond/neus om de ademhaling te registeren. Vervolgens gaat u fietsen. Dit gaat in het begin makkelijk, maar wordt langzaam zwaarder. Het is belangrijk dat u zich maximaal inspant. Als u moe wordt of andere klachten krijgt, meld dit dan aan degene die het onderzoek afneemt (longfunctieanalist). Er wordt dan gekeken of u nog even moet volhouden of dat u kunt stoppen. Voordat u stopt, wordt er weer bloed uit uw pols afgenomen. Daarna krijgt u een drukverband om uw pols dat u vier uur moet laten zitten.

Gesprek arts-assistent en verpleegkundig specialist

Tijdens een persoonlijk gesprek zal de arts-assistent Longgeneeskunde kort enkele vragen met u doornemen over uw huidige medische toestand, de beperkingen die u ervaart, en wat u op dit moment nog aan beweging doet. Ook bespreekt hij het belang van longrevalidatie met u. Daarnaast heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist. Zij informeert u over het longrevalidatieprogramma en bespreekt met u uw revalidatiedoelen en eventuele belemmeringen.

Uitslaggesprek

Aan het eind van het dagdeel komt het longrevalidatieteam bijeen, dat bestaat uit de arts-assistent, longarts, verpleegkundig specialist, longfunctieanalist en fysiotherapeut. Het team bespreekt alle patiënten. Vervolgens heeft u een zogenoemd uitslaggesprek met de arts-assistent en de verpleegkundig specialist. Tijdens dit gesprek krijgt u de uitslag van het inspanningsonderzoek en ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan het revalidatieprogramma in het Isala Harthuis. Voor de inhoud van het revalidatieprogramma verwijzen wij u naar Revalidatieprogramma voor patiënten met COPD en/of hartfalen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunbt u contact opnemen met de locatie waar u onbder behandeling bent:

Zwolle
Longgeneeskunde
(038) 424 24 56 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 6039