Contact
  1. 6039-Longrevalidatie: Intake

Bij patiënten met een longaandoening als COPD, astma of longfibrose is een gezonde leefstijl van belang. Daardoor kunnen klachten verminderen. Het longrevalidatieprogramma van Isala helpt patiënten bij gezonder leven en het veranderen van gewoontes.

​Klachten van benauwdheid

Uw arts heeft vastgesteld dat uw klachten van benauwdheid of hoesten het gevolg zijn van een longaandoening, bijvoorbeeld COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem), astma of longfibrose. U wordt hiervoor behandeld met medicijnen. Als u nog rookt, zal uw arts het advies gegeven hebben hiermee te stoppen. Mocht u hierbij begeleiding willen, dan kunt u deelnemen aan een speciaal stoppen-met-rokenprogramma. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de longverpleegkundige.

Longrevalidatieprogramma

Naast medicijnen en het stoppen met roken is ook een gezonde leefstijl van belang. Door gezond te leven heeft u zelf invloed op uw aandoening. Uw klachten kunnen hierdoor verminderen of voorkómen worden. Het is voor veel mensen moeilijk om gezonder te leven en vaste gewoontes te veranderen. En dit lukt meestal niet alleen. Daarom heeft u het advies gekregen deel te nemen aan het longrevalidatieprogramma, dat speciaal is bedoeld voor patiënten met een longaandoening. Hier kunt u lezen hoe een verwijzing verloopt.

Waaruit bestaat de verwijzing?

De verwijzing bestaat uit een aantal afspraken:

  1. een inspanningsonderzoek (fietstest);
  2. een gesprek met de longverpleegkundige;
  3. een uitslaggesprek met een arts-assistent en verpleegkundig specialist;

Inspanningsonderzoek (fietstest)

Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat de maximale inspanning is die u kunt leveren. Uw medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken, tenzij de arts iets anders met u afgesproken heeft. Gebruik vóór de fietstest geen uitgebreide maaltijd en verricht geen zware inspanning.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt er bloed afgenomen uit uw pols. Hierna neemt u plaats op de hometrainer. Er worden elektroden op uw borst en rug geplaatst om uw hartslag te meten. Verder krijgt u een bloeddrukmeter om uw arm en een masker op uw mond/neus om de ademhaling te registeren. Vervolgens gaat u fietsen. Dit gaat in het begin makkelijk, maar wordt langzaam zwaarder. Het is belangrijk dat u zich maximaal inspant. Als u moe wordt of andere klachten krijgt, meld dit dan aan degene die het onderzoek afneemt (longfunctieanalist). Er wordt dan gekeken of u nog even moet volhouden of dat u kunt stoppen. Voordat u stopt, wordt er weer bloed uit uw pols afgenomen. Daarna krijgt u een drukverband om uw pols dat u vier uur moet laten zitten.

Intakegesprek

Tijdens een persoonlijk gesprek zal de longverpleegkundige kort enkele vragen met u doornemen over de beperkingen die u ervaart met betrekking tot uw longaandoening en wat u op dit moment nog aan beweging doet. Ook wordt het belang van longrevalidatie met u besproken  Daarnaast wordt u geïnformeerd  over het longrevalidatieprogramma en worden met u uw revalidatiedoelen en eventuele belemmeringen besproken. Indien u recent een consult heeft gehad bij de longverpleegkundige of verpleegkundig specialist en bovenstaande informatie is besproken zal dit intakegesprek niet hoeven plaats te vinden.

Uitslaggesprek

Na het doorlopen van de intake en de fietstest wordt u in het longrevalidatieteam besproken, dat bestaat uit de arts-assistent, longarts, verpleegkundig specialist en fysiotherapeut. Vervolgens heeft u een zogenoemd uitslaggesprek met de arts-assistent en de verpleegkundig specialist. Tijdens dit gesprek krijgt u de uitslag van het inspanningsonderzoek en ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan het revalidatieprogramma. Voor de inhoud van het revalidatieprogramma verwijzen wij u naar de folder Longrevalidatie: Programma.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met:

Longgeneeskunde

088 624 24 56 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 6039

Gerelateerde folders