Contact
  1. 6552-Longoperaties: Verdoving (anesthesie)

Bij een operatie aan de longen is algehele narcose (anesthesie) noodzakelijk. Hier leest u meer over de anesthesie tijdens een longoperatie.

De anesthesioloog is de arts die er voor zorgt dat u slaapt en geen pijn ervaart tijdens de operatie en de eerste periode na de operatie. Ook bewaakt en stuurt de anesthesioloog veel van uw lichaamsfuncties tijdens en na de operatie zoals bijvoorbeeld de bloedsomloop en de ademhaling.

Preoperatief onderzoek

Met uw behandelend arts heeft u besproken dat u een operatieve ingreep zult ondergaan. Als voorbereiding op de operatie, vindt er een preoperatief onderzoek plaats. De secretaresse van uw behandelend arts bespreekt met u hoe de afspraak op de polikliniek Preoperatief onderzoek gemaakt kan worden.

Let op
Het is van groot belang dat u eventuele allergieën voor jodium en medicijnen meldt. 

Voorbereiding

Op de ochtend van de operatie mag u:

  • Uw medicijnen die u thuis ook gebruikt en die geen kwaad kunnen tijdens de operatie, gewoon innemen. De anesthesioloog heeft aan de verpleging doorgegeven welke medicijnen u wel en welke u niet mag innemen.
  • Geen bloedverdunners innemen, anders kan de operatie niet doorgaan.
  • Niet eten en drinken omdat de maag leeg moet zijn. Wanneer u pas in de middag geopereerd wordt, mag u op de ochtend van de operatie tot 10.00 uur water, thee of Roosvicee drinken.

Als u aan de beurt bent, wordt u door de verpleegkundige in uw bed naar de operatiekamer gereden. Voor uw veiligheid zal op de operatiekamer verschillende keren gevraagd worden naar uw naam, geboortedatum, welke operatie u moet ondergaan en of u allergisch bent voor jodium en/of andere medicijnen.

Pijnbestrijding

Wanneer bij u, voor het uitvoeren van de operatie de borstholte geopend moet worden, dan komt u in aanmerking voor een epiduraal katheter ook wel ‘ruggenprik’ genoemd. De anesthesioloog zal dan, voor u in slaap gebracht wordt, een dun slangetje onder plaatselijke verdoving boven in uw rug inbrengen. Door het slangetje wordt de medicatie tegen de pijn continue toegediend.
Wanneer u met behulp van een kijkoperatie of met de Da vinci-robot geopereerd wordt, krijgt u de pijnmedicatie via het infuus of onder de huid toegediend.

Ook na de operatie is het belangrijk dat de pijn optimaal bestreden wordt. U kunt dan zonder veel pijn goed en diep doorademen en eventueel aanwezig slijm ophoesten om de longen schoon te houden. In de folder ‘Pijnbestrijding en pijnregistratie’ kunt u lezen hoe dit in z’n werk gaat.

Operatie

De anesthesie tijdens de operatie bestaat uit de volgende stappen:

  • Wanneer alle voorbereidingen klaar zijn en alle bewaking is aangesloten, geeft de anesthesioloog u via het infuus de noodzakelijke slaapmiddelen waarna u geleidelijk in slaap valt.
  • Gedurende de gehele ingreep meten de anesthesioloog en zijn assistent de diepte van de slaap en passen deze naar behoefte aan. U merkt hier niets van.
  • De anesthesioloog bewaakt en stuurt gedurende de operatie ook de functie van de andere organen en de bloedsomloop. Verder sluit hij de long die geopereerd gaat worden af van de ademhaling en zorgt dat er voldoende zuurstof in het bloed blijft.
  • De duur van de operatie is afhankelijk van wat er gedaan moet worden en kan variëren van twee tot vijf uur. Soms moet er enige tijd gewacht worden op de uitslag van weefselonderzoek. De thoraxchirurg kan u in de meeste gevallen informeren over de te verwachten operatieduur.

Na de operatie

Afhankelijk van de aard van de operatie en uw algemene toestand bepaalt de anesthesioloog of u naar de uitslaapkamer gaat of naar de Intensive care.

Uitslaapkamer

Wordt u naar de uitslaapkamer gebracht, dan gaat u dezelfde dag terug naar de afdeling Longgeneeskunde. Hier wordt u verder behandeld door de aanwezige artsen. De anesthesioloog blijft indien nodig betrokken bij de pijnbestrijding.

Intensive care

Wanneer u na de operatie op de Intensive care wordt opgenomen voor extra bewaking, verblijft u daar over het algemeen één nacht. Op de Intensive care blijft u onder behandeling van de anesthesiologen en intensivisten.
Omdat u een longoperatie heeft ondergaan, zult u enige tijd extra zuurstof krijgen toegediend. Over het algemeen gebeurt dit door middel van een slangetje in uw neus. Een enkele keer maken we gebruik van een zuurstofmasker.
Afhankelijk van uw conditie kan de zuurstoftoediening één tot meerdere dagen nodig zijn. Via een knijpertje op uw vinger wordt de zuurstof in het bloed continue gemeten.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Preoperatief onderzoek
088 624 2 1  39 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Voor vragen over de ingreep en informatie over de operatiedatum kunt u bellen met de verwijzende polikliniek.

Laatst gewijzigd 3 november 2023 / 6552