Contact
 1. 5769-EBUS (endo-echografie via luchtwegen) met lichte sedatie

Met een endo-echografie (EBUS) via de luchtwegen onderzoekt de longarts uw lymfeklieren tussen de longen. In deze folder leest u wat u van het onderzoek kan verwachten. En wat u moet doen om u voor te bereiden.

Wat is een endo-echografie (EBUS)?

Een endo-echografie via de de luchtwegen wordt ook wel een EBUS (Endoscopic UltraSound) genoemd. Bij een EBUS krijgt u via uw mond een dunne flexibele slang (bronchoscoop) in uw luchtpijp. Aan het uiteinde van deze slang zit een echoapparaatje. Dit zendt onhoorbare geluidsgolven uit (echografie). Hiermee worden uw lymfeklieren rond de grote luchtwegen zichtbaar gemaakt op een beeldscherm.

Lichte sedatie

Voor het onderzoek krijgt u lichte sedatie toegediend, zodat u het onderzoek ontspannen of licht slapend zult ondergaan. Door de lichte sedatie wordt u slaperig. Het werkt direct na toediening. Hoe slaperig u wordt, is niet te voorspellen.

Voordelen

 • Tijdens het onderzoek kunnen de artsen en verpleegkundigen nog wel met u communiceren.
 • Ook als u niet slaapt, ondergaat u het onderzoek meer ontspannen.
 • Na het onderzoek bent u vaak vergeten wat er gebeurd is.

Nadelen

 • Door de lichte sedatie gaat u oppervlakkiger ademhalen, waardoor het soms nodig is dat u extra zuurstof krijgt. 
 • Sommige mensen zijn minder gevoelig voor de lichte sedatie. Bijvoorbeeld wanneer u vaak slaapmiddelen gebruikt of alcoholische dranken drinkt. 
 • Soms duurt het onderzoek wat langer en wordt u al weer wakker, voordat het onderzoek klaar is. (Belangrijk is dat u zich daar niet ongerust over maakt.)

Voorbereiding

Thuis

 • Gebruikt u medicijnen? Overleg dan met uw behandelend arts. Mogelijk moet u de medicijnen op de dag van het onderzoek overslaan.
 • Gebruikt u bloedverdunners? Overleg dan met uw behandelend arts. Mogelijk moet u deze enkele dagen vóór het onderzoek stoppen.
 • Neem ook uw medicatieoverzicht mee.
 • Draag tijdens het onderzoek geen knellende kleding.
 • Vanwege de lichte sedatie mag u na het onderzoek niet alleen naar huis. Regel daarom vóór het onderzoek iemand die u naar huis brengt.
 • U kan 24 uur na het onderzoek nog merken dat u sedatie heeft gehad. Het is daarom niet verstandig alleen thuis te zijn. Regel daarom vóór het onderzoek iemand die bij u in de buurt blijft. 
 • Gebruikt u insuline? Overleg met uw diabetesconsulent of diabetesverpleegkundige hoeveel insuline u op de avond voor en op de dag van het onderzoek moet spuiten. U moet vanwege uw diabetes 4 uur voor het onderzoek nuchter zijn in plaats van 6 uur zoals andere patiënten. 

Niet eten en drinken

Uw maag moet leeg zijn voor het onderzoek. Als u toch eet, wordt er maagzuur aangemaakt. Het maagzuur kan in de longen komen. Dit kan een longontsteking veroorzaken. Om dit te voorkomen, moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaalde tijd niets mag eten en drinken.

Let op!
Als u toch eet of drinkt, kan het onderzoek niet doorgaan.

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn, dit betekent:  

 • Tot 6 uur voor het onderzoek, mag u alleen een lichte maaltijd eten.
  U kunt kiezen uit:
  - 2 beschuiten/crackers met jam, zonder boter of;
  - 1 snee brood met jam, zonder boter.
 • Tot 3 uur voor het onderzoek mag u alleen drinken:
  - Koffie zwart (zonder melk), thee, water

In het schema hieronder kunt u opzoeken hoe laat uw onderzoek begint en vanaf welke tijd u niet mag eten of drinken. 

Schema nuchter zijn

Tijdstip onderzoek:

U mag niets eten vanaf: U mag niets drinken vanaf:

08.00 uur

02.00 uur

05.00 uur

09.00 uur

03.00 uur

06.00 uur

10.00 uur

04.00 uur

07.00 uur

11.00 uur

05.00 uur

08.00 uur

12.00 uur

06.00 uur

09.00 uur

13.00 uur

07.00 uur

10.00 uur

14.00 uur

08.00 uur

11.00 uur

15.00 uur

09.00 uur

12.00 uur

Waar moet u zijn?

Locatie Zwolle. U meldt zich bij de meldzuil bij de hoofdingang, daarna meldt u zich bij de meldzuil op de afdeling Longgeneeskunde V2.2.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de onderzoekskamer van de polikliniek Longgeneeskunde. Voordat het onderzoek begint, legt een verpleegkundige u uit wat er precies gaat gebeuren. U krijgt twee tabletjes codeïne om eventuele hoestprikkels te verminderen. U krijgt ook een infuusnaald in uw arm. Het kan voorkomen dat het onderzoek door een andere longarts dan uw eigen longarts wordt uitgevoerd.

Verdoving

U krijgt een knijpertje (saturatiemeter) aan een vingertop. Het knijpertje meet uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed. Draagt u een gebitsprothese? Dan vraagt de endoscopiemedewerker deze uit te doen. Daarna worden uw keel en stembanden verdoofd met een spray en een vloeistof. Dit smaakt bitter en geeft u een gevoelloze keel. U krijgt ook een zuurstofslangetje in uw neus.

Inbrengen scoop

U ligt tijdens het onderzoek. U krijgt een bijtring tussen uw kaken om de bronchoscoop te beschermen. Denkt u dat dit uw gebit kan beschadigen? Bijvoorbeeld omdat u hard bijt op de bijtring? Bespreek dit dan voor het onderzoek met de arts die voor u het onderzoek heeft doorverwezen.

U krijgt de diepe sedatie via de infuusnaald toegediend. Vervolgens brengt de longarts de bronchoscoop in via uw mond. Er blijft genoeg ruimte over in de mond. Zo kunt u rustig doorademen.Tijdens het onderzoek worden uw hartslag, bloeddruk en het zuurstofgehalte in uw bloed gecontroleerd.

Arts brengt bronchoscoop in

Foto: De longarts brengt de bronchoscoop in via uw mond.

Het onderzoek zelf

De longarts zoekt uw lymfeklieren op. Als de klieren goed zichtbaar zijn, prikt hij hierin met een dunne holle naald en zuigt hij een kleine hoeveelheid weefsel op. Dit weefsel wordt onderzocht in het laboratorium. Dit aanprikken (punctie) van de klieren doet de arts een paar keer. Na de punctie kan u wat bloedverlies hebben. Dit bloed wordt direct weggezogen.

Duur van het onderzoek

De voorbereidingen en het onderzoek duren samen ongeveer één uur. Na het onderzoek blijft u nog één uur op de uitslaapkamer.

Na het onderzoek

Wanneer u goed wakker bent en alle controles stabiel zijn, wordt het infuusnaaldje verwijderd. Daarna kunt u naar huis. Houdt u er rekening mee dat u niet zelf naar huis mag rijden. Als u op de verpleegafdeling bent opgenomen wordt u weer naar de afdeling teruggebracht.

De eerste 24 uur na het onderzoek wordt u afgeraden om:

 • alcoholische dranken te drinken;
 • belangrijke beslissingen te nemen;
 • actief deel te nemen aan het verkeer;
 • gevaarlijke machines te bedienen;
 • te sporten.

Het kan zijn dat u na het onderzoek een geïrriteerd gevoel in uw keel heeft. Is er bij u weefsel afgenomen? Dan kan u ook wat bloederig slijm ophoesten.

U kunt lichte verhoging krijgen. Dit verdwijnt vanzelf na één of twee dagen. U kunt hier paracetamol voor nemen. Door de verdoving van uw keel mag u twee uur na het onderzoek niet eten en drinken. Als u te vroeg eet of drinkt, kunt u zich verslikken.

Mogelijke complicaties

Een EBUS is een veilig onderzoek. Complicaties zijn zeldzaam. Complicaties bij dit onderzoek zijn:

 • klaplong;
 • bloeding.

Uitslag

Uw behandelend arts krijgt de uitslag meestal binnen vijf werkdagen na het onderzoek. U krijgt hiervoor een afspraak.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen, Heerde of Meppel

Longgeneeskunde
088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Het kan voorkomen dat wij u op de dag van het onderzoek bellen om eerder te komen dan op het afgesproken tijdstip.
Zorg dat u op de dag zelf telefonisch bereikbaar bent.

Laatst gewijzigd 28 februari 2023 / 5769