Contact
  1. 8257-Thoraxdrainage - kortdurend

Vocht achter de longen verwijderen

Als er vocht achter uw longen zit, wordt de long in elkaar gedrukt. Hierdoor wordt u benauwd. Het vocht zit tussen de vliezen van de long en de borstwand. Met een slangetje (drain) kan dit vocht weggehaald worden. Dit heet thoraxdrainage. Hier leest u meer over deze kortdurende behandeling en hoe u zich kunt voorbereiden.

Voorbereiding

  • U kunt voor het onderzoek gewoon eten en drinken.
  • Als u medicijnen gebruikt, neem dan uw medicatieoverzicht mee.
  • Als u bloedverdunners gebruikt, overlegt u met uw longarts of u hier even mee moet stoppen.

Wat neemt u mee?

Breng op de dag van de behandeling het volgende mee:

  • telefoonnummer van uw contactpersoon thuis;
  • de medicijnen die u gebruikt;
  • iets om de tijd mee door te komen, bijvoorbeeld een boek, puzzelboek of uw eigen muziek.

De behandeling

Voordat het onderzoek begint, leggen we u uit wat er gaat gebeuren. Het onderzoek kan door een andere longarts dan uw eigen longarts worden gedaan.

Tijdens de behandeling ligt of zit u op een bed. U trekt de bovenkleding uit. De longarts bepaalt met het echoapparaat wat de juiste plaats voor de drain is. Uw huid wordt gedesinfecteerd en verdoofd. U krijgt een steriele doek over uw borst en/ of rug. Daarna wordt een kleine snee in de huid gemaakt. De drain wordt door de snee ingebracht. Er komt een pleister op het wondje. De arts sluit de drain aan op een opvangsysteem.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt ongeveer een half uur.

Na de behandeling

Na het plaatsen van de drain blijft u tot het vocht weg is. Dit duurt maximaal enkele uren. Heeft u pijn of krijgt u het benauwd? Geef dit dan direct door aan de verpleegkundige. U kunt dan pijnstilling krijgen.

Verwijderen van de drain

Als het vocht tussen de longvliezen weg is, zal de arts de drain verwijderen. Er komt een pleister op het wondje.

Wanneer kunt u naar huis?

U kunt naar huis als er geen verdere behandeling nodig is.

Mogelijke complicaties

Er bestaat een zeer kleine kans op het optreden van een bloeding of (wond)infectie.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Longgeneeskunde

088 624 24 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Het kan voorkomen dat wij u op de dag van het onderzoek bellen om eerder te komen dan op het afgesproken tijdstip.
Zorg dat u op de dag zelf telefonisch bereikbaar bent.

Laatst gewijzigd 7 november 2023 / 8257