Contact
 1. 5678-Ergotherapie tijdens ziekenhuisverblijf
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Ergotherapie richt zich op activiteiten uit het dagelijks leven die problemen kunnen opleveren. Deze activiteiten kunnen liggen op het gebied van zelfverzorging (wassen en aankleden), huishouden (koken, stofzuigen), werk en ontspanning. De ergotherapeut kijkt bij welke activiteiten een patiënt problemen ondervindt. Samen bedenken ze mogelijke oplossingen en proberen ze deze uit, zodat de patiënt de activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren. Hier leest u meer over ergotherapie tijdens uw ziekenhuisverblijf.

Ergotherapie bij Isala

Uw behandelend arts verwijst u door naar een ergotherapeut, die met u afspraak zal maken voor een kennismakingsgesprek. Daarin bespreekt hij onder andere met u welke activiteiten u goed kunt uitvoeren en welke voor u problemen opleveren. Indien nodig zal de ergotherapeut enkele tests doen of u goed observeren om meer inzicht te krijgen in de manier waarop u bepaalde activiteiten uitvoert. Hij let dan bijvoorbeeld op hoe u zich beweegt, in welke volgorde u de handelingen verricht, hoe veilig uw handelwijze voor u is en hoe zelfstandig u het kunt. Na overleg tussen uw behandelend arts, de ergotherapeut en andere bij u betrokken hulpverleners, stelt u samen de doelen van de ergotherapeutische behandeling vast.

Behandeling

De ergotherapeut heeft verschillende behandelmogelijkheden. Deze kunnen gericht zijn op:

 • Mobiliseren;
  Het behouden en vergroten van uw beweeglijkheid en de mogelijkheden om u te verplaatsen. Dit betekent dat de ergotherapeut u bijvoorbeeld een verantwoorde lig­ en zithouding aanleert, of u traint om uzelf van uw bed naar een rolstoel te verplaatsen. Of dat hij u adviseert gebruik te maken van een rolstoel en u leert rolstoel rijden.
 • Beweging en gevoel;
  De ergotherapeut kan vaststellen hoe goed u uw arm en/of hand kunt gebruiken. Hij kan u helpen om de bewegingen die moeilijk voor u zijn, te trainen, zodat u uw arm en/of hand zo goed mogelijk kunt gebruiken. Als er weinig tot geen herstel optreedt of als verder herstel niet meer te verwachten is, kan de ergotherapeut u leren omgaan met deze bewegingsbeperking.
  Uit gevoelstests kan blijken welk soort gevoel verminderd of verstoord is. De ergotherapeut kan u leren omgaan met de risico’s van het verminderde gevoel. Verder zal hij proberen het gevoel te stimuleren; dit kan hij u ook leren. 
 • Denken en waarnemen;
  Hieronder vallen onder andere de volgende problemen: geheugenverlies, het niet meer herkennen van voorwerpen en het in een verkeerde volgorde uitvoeren van handelingen. Dit kan uw dagelijkse activiteiten bemoeilijken. U vergeet bijvoorbeeld uw afspraken, herkent een kledingstuk niet of kunt niet zelfstandig koken. De ergotherapeut stelt met u vast waar uw problemen en mogelijkheden liggen. Hij kan u tips geven of technieken aanleren om deze activiteiten weer zelfstandig uit te kunnen voeren. U kunt bijvoorbeeld leren omgaan met een agenda, volgens een stappenplan leren aankleden of stickers met de naam van de voorwerpen plakken op spullen die u nodig heeft bij het koken.
 • Dagelijkse activiteiten.
  Als u problemen heeft bij het zitten, liggen of uzelf verplaatsen, schakelt uw behandelend arts een ergotherapeut in. Wanneer u beperkingen ondervindt tijdens het uitvoeren van uw alledaagse activiteiten, bijvoorbeeld bij het wassen, aankleden, koken en eten, kan de ergotherapeut deze opnieuw of op een aangepaste manier met u trainen. Hij kan bovendien het gebruik van hulpmiddelen adviseren om deze dagelijkse activiteiten te vergemakkelijken. Als u bij een activiteit slechts één hand en/of arm kunt gebruiken, kunt u leren om éénhandig te werken.

Aantal behandelingen

Afhankelijk van uw behandeldoelen en opnameduur kan het aantal therapiesessies variëren van eenmalig contact tot vijf keer per week. De duur van een behandeling is wisselend, maar ligt rond een half uur. De behandeling vindt plaats bij de afdeling Ergotherapie, op uw kamer en/of in uw badkamer.
Misschien wil uw partner een keer een behandeling bijwonen? U kunt met uw ergotherapeut overleggen of dit mogelijk is.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Ergotherapie
(038) 424 26 07 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Ergotherapie
(0522) 23 33 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) 

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

21 januari 2019 / 5678