Contact
 1. 5678-Ergotherapie tijdens ziekenhuisverblijf

Ergotherapie is een paramedische zorg die tijdens uw ziekenhuisopname ingezet kan worden. Ergotherapie richt zich op het mogelijk maken van dagelijks handelen. Hier leest u meer over ergotherapie tijdens uw ziekenhuisverblijf.

Ergotherapie bij ziekenhuisopname

Uw behandelend arts vraagt de ergotherapie waar nodig in consult. De ergotherapie kan in veel verschillende opzichten betrokken worden bij uw opname. Voorbeelden zijn:

 • Cognitie
  Door bijvoorbeeld neurologische schade kunnen cognitieve problemen ontstaan. Door observaties van het dagelijks handelen stelt de ergotherapeut vast of er sprake is van cognitieve problemen en hoe u hier het beste mee om kan gaan.
 • Arm-/handfunctie
  Door verschillende ziektebeelden kan de arm-/handfunctie verminderen. De ergotherapeut stelt vast wat de functie van de arm/hand is en bekijkt samen met u de mogelijkheden tot het trainen van de arm-/handfunctie.
 • Mobiliseren
  Waar nodig maakt de ergotherapeut een goede zithouding mogelijk door bijvoorbeeld het inzetten van een rolstoel.
 • Ontslagbestemming
  Samen met andere behandelaren bekijkt de ergotherapeut wat de meest passende ontslagbestemming is.

Behandeling

Aantal behandelingen

Het aantal therapiesessies is afhankelijk van de hulpvragen, de aandoening en opnameduur. De therapiesessies vinden plaats op uw kamer of in het therapiecentrum.

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Ergotherapie
088 624 26 07 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Ergotherapie
088 624 26 07 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) 

Laatst gewijzigd 20 december 2022 / 5678