Contact
  1. 5757-PEP-behandeling

Mogelijke hiv-infectie verkleinen

Er kan zich een incident voordoen waardoor iemand mogelijk een hiv-infectie heeft opgelopen. In dat geval kan een PEP-behandeling de kans op mogelijke hiv-infectie verkleinen. Hier zetten we de voorschriften voor het gebruik van deze medicijnen op een rij.

Wat is een PEP-behandeling?

PEP staat voor Post Expositie Profylaxe. Een PEP-behandeling bestaat uit een combinatie van de volgende tabletten:

  • emcitricabine/tenofovir (Truvada®);
  • dolutegravir (Tivicay®).

Bij het innemen van deze medicijnen is het belangrijk dat u onderstaande informatie van tevoren goed doorleest en de voorschriften nauwkeurig opvolgt.

Wanneer innemen?

Beide medicijnen moet u eenmaal per dag tegelijk innemen. Dat mag zowel met als zonder voedsel. De hele behande­ling duurt vier weken.

Let op
Zodra u de medicijnen krijgt, moet u direct starten met de eerste inname. Daarna neemt u de medicijnen de volgende dag op een tijdstip dat u goed uitkomt, maar binnen 24 uur na de eerste inname. Neem bij vragen contact op met het hiv-behandelcentrum. Zij kunnen u daarbij helpen.

Hoeveel tabletten?

U neemt eenmaal per dag tegelijkertijd één tablet emtricitabine/tenofovir en één tablet dolutegravir.

Wisselwerking met andere medicijnen

Emtricitabine/tenofovir en dolutegravir kunnen een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen. Stel daarom uw arts, verpleegkundig specialist en apotheker op de hoogte van alle andere geneesmiddelen die u gebruikt. Ook zelfzorgmedicijnen zoals pijnstillers of multivitamine tabletten kunnen een wisselwerking hebben.

Bijwerkingen

Soms kunnen er bijwerkingen voorkomen door het gebruik van de medicatie, zoals hoofdpijn, maag-, en darmklachten en vermoeidheid. In uitzonderlijke gevallen kan het medicijn duizeligheid, slapeloosheid, abnormale dromen of stemmingswisselingen geven. Verder kan huiduitslag voorkomen. Als u last heeft van deze of andere bijwerkingen, raadpleeg de bijsluiter of neem contact op met uw arts of verpleegkundig specialist.

Dosering gemist?

Neem de medicijnen volgens voorschrift gedurende vier weken in. Wanneer u een dosering heeft gemist, neem de volgende dan zo spoedig mogelijk en volg daarna uw vaste schema. Neem geen dubbele dosis in. Wanneer u te veel medicatie heeft ingenomen, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundig specialist.

Vervolgonderzoek

Drie en zes maanden na het incident wordt uw bloed op hiv getest. Soms worden op advies van uw verpleegkundig specialist of arts ook nog andere onderzoeken uitgevoerd. Uw verpleegkundig specialist of arts informeert u hierover. Vanwege het incident is het belangrijk dat u tot zes maanden na die tijd condooms gebruikt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Interne geneeskunde
088 624 33 50 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 7 oktober 2022 / 5757