Contact
 1. 5759-Duizeligheid (Vertigo)

Oorzaken en mogelijke behandeling

Duizeligheid is de naam voor klachten zoals een licht gevoel in het hoofd of het idee hebben dat u flauw gaat vallen. Deze folder informeert u over evenwicht, oorzaken van duizeligheid en klachten die daarbij voor kunnen komen.

Wat is duizeligheid?

Iedereen krijgt voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die zijn lichaam daarbinnen aanneemt. Die informatie is afkomstig uit de volgende deelsystemen:

 • het evenwichtsorgaan. Dit is gelegen in het rotsbeen en vormt met het slakkenhuis het binnenoor. Het evenwichtsorgaan is gevoelig voor veranderingen van de stand van het hoofd;
 • de ogen. Als men de ogen sluit is lopen of stilstaan moeilijker;
 • het gevoel in de spieren en pezen. Signalen uit de benen en de nek geven informatie over de stand van het lichaam en van het hoofd ten opzichte van het lichaam.

Al deze informatie wordt verwerkt in de hersenstam en de kleine hersenen. Van daaruit gaan prikkels naar de spieren van het lichaam, zodat iemand zijn houding kan aanpassen en zijn evenwicht bewaart. Er gaan ook signalen met informatie naar de grote hersenen waar het bewustzijn zetelt. Indien daar verkeerde of nog niet bekende signalen binnenkomen, ontstaat het gevoel van duizeligheid.

Het evenwichtsorgaan

Het evenwichtsorgaan ligt in het binnenoor. Samen met het gehoororgaan vormt het een anatomische eenheid. Gehoorklachten en evenwichtsklachten treden daarom vaak gelijktijdig op.

Het evenwichtsorgaan bestaat globaal uit twee delen:

 • de drie halfcirkelvormige kanalen;
 • de twee otolieorganen (utriculus en sacculus).

De drie halfcirkelvormige kanalen staan loodrecht op elkaar, in verticale, horizontale en laterale richting. In de kanaaltjes zit de vloeistof endolymfe. Bij beweging van ons hoofd gaat de vloeistof stromen en leidt tot het ombuigen van de zintuigcellen, kleine haartjes die in de vloeistof uitsteken. Hierdoor gaan er signalen naar de hersenen zodat we precies weten hoe het hoofd beweegt en in welke stand het hoofd staat. De halfcirkelvormige kanalen zijn gevoelig voor draaibewegingen van het hoofd.

Aan de halfcirkelvormige kanalen zitten twee otolietorganen (zakjes): utriculus en sacculus. Evenals de halfcirkelvormige kanalen zijn deze gevuld met vloeistof en zintuigcellen. Op deze zintuigcellen liggen kleine oorsteentjes. De zintuigcellen nemen drukveranderingen van deze steentjes waar. In tegenstellingen tot de halfcirkelvormige kanalen, zijn de otolietorganen niet gevoelig voor draaibewegingen van het hoofd, maar voor bewegingsveranderingen omhoog en omlaag (bijv. in een lift of auto). Daarnaast zorgen ze voor een goede stand van het hoofd in de ruimte.

De evenwichtsorganen leveren een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van het evenwicht bij stilstand en beweging en zorgen voor een stabiele blik tijdens hoofdbewegingen.

Oorzaken van duizeligheid

Elke stoornis in een van bovengenoemde deelsystemen kan duizeligheid en/of evenwichtsklachten veroorzaken.

Vooral een acute aandoening van een van de evenwichtsorganen leidt tot heftige draaiduizeligheid met misselijkheid en braken. Vaak ziet men daarbij de omgeving draaien. De klachten kunnen minuten tot uren duren, waarna spontaan herstel optreedt. De bekendste oorzaken van een acute aanval van draaiduizeligheid zijn:

 • ontsteking van het evenwichtsorgaan. Meestal gaat het om een virale ontsteking in aansluiting op een griepperiode;
 • de ziekte van Ménière;
 • een aanval van migraine (waarbij de duizeligheid vaak gepaard gaat met hoofdpijn);
 • doorbloedingsstoornis of bloeding in evenwichtsorgaan en/of (kleine)
  hersenen.

Bij de ziekte van Ménière en migraine treden bij herhaling duizeligheidsaanvallen op. Als na een acute aanval van draaiduizeligheid schade is opgetreden aan het evenwichtsorgaan, kan men na de acute fase nog lange tijd last houden van een gevoel van onbalans en valneigingen (bijvoorbeeld bij snelle bewegingen).

Men spreekt van benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) bij draaiduizeligheid die seconden duurt en optreedt bij bepaalde bewegingen (bukken, omhoog kijken, omdraaien in bed, gaan liggen in bed). De klachten worden veroorzaakt door 'steentjes' die zwerven door het evenwichtsorgaan. Dit is een onschuldige, maar hinderlijke aandoening, die gelukkig vaak vanzelf weer over gaat. Houdingsoefeningen en eventueel fysiotherapie kunnen hierbij helpen.

Er zijn ook diverse oorzaken van duizeligheid buiten het evenwichtsorgaan. Bijvoorbeeld door een hoge bloeddruk, een laag bloedsuikergehalte, angst, depressie of hyperventilatie. Een daling van de bloeddruk bij overeind komen kan leiden tot een licht gevoel in het hoofd bij opstaan of langdurig staan. Dit heet orthostatische hypotensie en kan soms een bijwerking van medicatie zijn. Daarnaast kan duizeligheid ook ontstaan ook bij een laag bloedsuikergehalte of vergiftigingen (bijvoorbeeld door alcohol of medicijngebruik). Angst (al dan niet in combinatie met hyperventilatie) en depressie kunnen ook leiden tot duizeligheidsklachten. Meestal betreft het dan een licht, zweverig gevoel en geen draaiduizeligheid.

Onderzoek van duizeligheid

Veruit het belangrijkste deel van het onderzoek is uw eigen verhaal. Dat leidt vaak al tot een vermoeden wat de oorzaak van de duizeligheid (geweest) is en welk onderzoek eventueel nog verricht moet worden. Vanzelfsprekend wordt ook geïnformeerd naar uw algemene gezondheid, medische historie en medicijngebruik. In uw verhaal wordt gelet op de volgende aspecten:

 • Om wat voor duizeligheid gaat het? Draait de omgeving? Heeft u het gevoel om te vallen? Voelt u zich licht in het hoofd?
 • Wat is het verloop in de tijd? Ontstonden de klachten geleidelijk of in één keer (acuut)? Hoe lang duurden de klachten? Is de duizeligheid continu aanwezig?
 • Zijn er omstandigheden waardoor de klachten optreden of verergeren? Worden de klachten bijvoorbeeld uitgelokt door hoofdbewegingen? Doen ze zich voor bij omdraaien in bed, bij rechtop gaan staan, tijdens lopen of in drukke winkels?
 • Zijn er andere verschijnselen, zoals slechter horen, oorsuizen, hoofdpijn, misselijkheid, braken, hartkloppingen, transpireren, moeite met praten, dubbelzien, benauwdheid en angst?

Het algemene onderzoek kan bestaan uit inspectie van de oren, beoordeling van oogbewegingen, houding en evenwicht, meting van hartslag en bloeddruk, en bloedonderzoek. Soms is aanvullend onderzoek nodig: een hoortest en/of gespecialiseerd onderzoek van het evenwichtsorgaan. In enkele gevallen is beeldvormend onderzoek (CT-scan of MRI-scan) nodig.

Het lukt niet altijd om bij het eerste bezoek aan de polikliniek alle informatie te verzamelen. Dan is een tweede bezoek nodig, eventueel wordt dat gecombineerd met aanvullend onderzoek. Voor de aanvullende onderzoeken met beeldvorming (MRI/CT/echo), evenwichtsonderzoek en verwijzing naar andere specialismen (zoals neurologie of oogheelkunde), zullen afzonderlijke afspraken gemaakt worden. We proberen uw klachten vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen en beoordelen dus ook of het zinvol is u ook een bezoek laten brengen aan fysiotherapie, maatschappelijk werk of audiologisch centrum.

Aan de hand van uw verhaal en de resultaten van het aanvullend onderzoek lukt het meestal de oorzaak van de duizeligheid op te sporen.

Behandeling van duizeligheid

De behandeling hangt af van de diagnose die gesteld wordt. Grofweg zijn de volgende behandelingen mogelijk:

 • medicijnen. Bij een acute aanval van draaiduizeligheid kunnen de duizeligheidsklachten en misselijkheid worden bestreden met medicijnen. Bij sommige aandoeningen (zoals de ziekte van Ménière en migraine) is onderhoudsmedicatie zinvol, met als doel nieuwe aanvallen te voorkomen. Of onderhoudsmedicatie gegeven moet worden hangt vooral af van de frequentie waarmee de duizeligheidsaanvallen optreden.
 • repositiemanoeuvres. BPPD kan goed worden behandeld met manoeuvres waarbij de losliggende 'steentjes' worden 'gereponeerd' (teruggebracht) naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Deze manoeuvres zullen op de polikliniek uitgevoerd worden en eventueel krijgt u oefeningen voor thuis mee. Als u dat lastig vindt, kunt u advies krijgen voor fysiotherapie;
 • fysiotherapie. Bij balans- en evenwichtsklachtenklachten die het gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtsorgaan kan fysiotherapie mechanismen bevorderen die de schade compenseren;
 • maatschappelijk werk, psycholoog en audiologisch centrum. Soms is het erg lastig om uw klachten en effect ervan op uw dagelijks functioneren te accepteren. Soms krijgt u ook te maken met onbegrip vanuit de omgeving (thuis, gezin, werk). Dan kan begeleiding door maatschappelijk werk of psycholoog zinvol zijn. Wanneer u naast uw duizeligheidklachten ook last heeft van oorsuizen (tinnitus) of gehoorproblemen, kunnen we u voor aanvullende analyse of onderzoek aanvragen bij het audiologisch centrum.

Duizeligheidsspreekuur

Het is niet mogelijk om in deze algemene voorlichtingsfolder alle details van duizeligheid te beschrijven. Tijdens uw bezoek hopen wij de oorzaak van uw duizeligheid vast te kunnen stellen en zullen u dan graag nadere voorlichting geven. Eventueel verwijzen we u door naar ons specialistisch duizeligheidsspreekuur. Deze folder is gebaseerd op informatie van de KNO website, Duizeligheidscentrum Apeldoorn en Zwolle.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen en Heerde

Keel-, neus- en oorheelkunde
088 624 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel en Steenwijk

Keel-, neus- en oorheelkunde
088 624 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 9 maart 2022 / 5759