Contact
  1. 5814-Videocapsule-onderzoek volwassenen

​Met behulp van een videocapsule-onderzoek is het mogelijk om het slijmvlies van uw dunne darm in detail in beeld te brengen. Hier kunt u lezen wat dit onderzoek inhoudt en hoe u zich hierop voorbereidt.

Videocapsule-onderzoek

De videocapsule is een capsule met een afmeting van elf millimeter bij 27 millimeter (vergelijkbaar met een antibioticatablet). Deze capsule bevat een kleine fotocamera die vier foto’s per seconde maakt. Nadat u de capsule hebt doorgeslikt, gaat deze via de normale route door uw slokdarm, maag en dunne darm naar uw dikke darm en verlaat uiteindelijk met de ontlasting het lichaam. Hiervan merkt u helemaal niets.

Tijdens zijn route door uw lichaam maakt de capsule foto’s van het slijmvlies van de dunne darm. Deze foto’s worden direct naar een ontvanger gezonden. Daarom krijgt u tijdens dit onderzoek een band om uw middel. Daarin zitten een aantal sensoren die met kabeltjes verbonden zijn met een ontvanger. Deze draagt u in een tasje om uw schouder. De foto’s worden beoordeeld door de maag-, darm- en leverarts.

Voorbereiding

  • Als u ijzertabletten gebruikt (ferrofumaraat, ferrogradumet), moet u hiermee één week vóór het onderzoek stoppen. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken.
  • Als u diabetespatiënt bent, neem dan vóór het onderzoek contact op met de arts die uw medicijnen heeft voorgeschreven. Deze spreekt met u af hoe u uw medicijnen moet gebruiken ter voorbereiding op dit onderzoek.
  • Ook mag u vanaf één week vóór het onderzoek geen middelen gebruiken die de darmwerking vertragen (Arestal, Imodium, Loperamide).
  • Op de dag vóór het onderzoek mag u als middagmaaltijd een lichte maaltijd (twee beschuiten of één boterham met een kopje thee). Ná de middagmaaltijd uitsluitend nog heldere vloeibare voedingsmiddelen gebruiken zoals thee, zwarte koffie, gezeefde bouillon, water en heldere vloeistoffen.
  • Om ervoor te zorgen dat er geen voedsel meer in uw darm zit, moet u voor het onderzoek een laxeermiddel gebruiken. U krijgt hiervoor een recept mee.
  • De dag van het onderzoek mag u niets meer drinken, behalve de voorgeschreven laxeervloeistof.
  • Noodzakelijke medicijnen mag u wel met een slokje water innemen, maar tot maximaal twee uur vóór het onderzoek.
  • Op de dag van het onderzoek graag ruimzittende kleding dragen, die uit twee delen bestaat, dus: broek of rok met katoenen T-shirt met eventueel hierover een shirt, blouse of trui.
  • Gebruik geen bodylotion.

Dag van het onderzoek

Nadat u zich heeft aangemeld bij de aanmeldzuil, mag u zich om 8.15 uur melden bij de balie van de afdeling Endoscopie op V3.3.

Onderzoek

Op de endoscopieafdeling wordt over uw katoenen shirt een band om uw middel aangebracht. Daarin zitten sensoren die contact zullen maken met de videocapsule. De sensoren worden via kabeltjes verbonden met de ontvanger. Deze draagt u in een tasje om uw schouder. Vervolgens neemt u de videocapsule met een beetje water in. Hierna krijgt u van de verpleegkundige instructies waar u op moet letten en mag u naar huis.

Twee uur na inname van de capsule mag u wat helder vocht drinken. Vier uur na inname mag u een lichte lunch gebruiken. Vermijd tijdens het onderzoek lichamelijke inspanning of bukken, waardoor de band zou kunnen verschuiven. Tijdens het onderzoek controleert u regelmatig of het blauwe lampje op de ontvanger blijft knipperen. Als het lampje stopt met knipperen, kan er een probleem zijn met de batterijen. Waarschuw dan snel een verpleegkundige.

Na ongeveer acht uur zijn de batterijen op. Het blauwe lampje gaat nu langzamer knipperen en stopt uiteindelijk met knipperen. U mag zich aan het eind van de middag weer aanmelden bij de aanmeldzuil en om 16.15 uur melden bij de afdeling Endoscopie op V3.3. De verpleegkundige zal dan de gordel losmaken. U mag de kabels en de ontvanger nooit zelf loskoppelen.

Gedurende het onderzoek is er een kleine kans dat u buikklachten krijgt. Mocht u last van uw buik krijgen, neem dan contact op met de afdeling Endoscopie. Overigens ondervinden de meeste patiënten geen enkele last van het onderzoek.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek is ongeveer twee weken later bij uw behandelende specialist bekend.

Let op
Dit onderzoek kan niet worden uitgevoerd bij patiënten die zwanger zijn.

Zolang de capsule zich in uw lichaam bevindt, mag u niet in de buurt komen van sterke magnetische velden, zoals bijvoorbeeld een MRI-scan. Mocht u de capsule niet in de ontlasting naar buiten hebben zien komen dan is dat meestal niet verontrustend. Slechts in zeer zeldzame gevallen komt een capsule ergens in de darm vast te zitten maar dit wordt dan ook op de video-opname gezien. In dat zeldzame geval kunnen er ook hevige buikkrampen, een opgezette buik en braken optreden. In dat geval dient u contact op te nemen met uw behandelend specialist of de spoedeisende hulp.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Endoscopie van de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten.

Endoscopie

088 624 33 20 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur)

Laatst gewijzigd 4 juli 2023 / 5814