Contact
  1. 5867-Invullen vragenlijst

Voorbereiding op bezoek aan polikliniek of kliniek Psychiatrie

​Binnenkort heeft u een eerste afspraak bij de psychiater. We vragen u vriendelijk om voorafgaand aan uw eerste bezoek, tussentijds en aan het eind van uw behandeling een vragenlijst via de computer in te vullen. U wordt daarom verzocht telefonisch uw e-mailadres en 06-nummer door te geven. De vragenlijst ontvangt u per e-mail.

Het is van belang dat u de vragenlijst heeft ingevuld vóór het eerste gesprek op onze afdeling. Hier leest u meer informatie over de vragenlijst en waarom deze wordt gebruikt.

Waarom een vragenlijst?

Binnen de afdeling Psychiatrie willen we de kwaliteit van zorg verbeteren en meer inzicht krijgen in de effectiviteit van onze behandelingen.

Daarnaast willen de zorgverzekeraars graag de verschillende zorgaanbieders (zoals ziekenhuizen) en hun behandelingen onderling met elkaar vergelijken om u als patiënt zo goed mogelijk te kunnen adviseren.

Om inzicht te krijgen in het effect van uw behandeling vragen we u de vragenlijst in te vullen. Dit kan thuis via uw computer. Hiervoor wordt bij aanmelding bij de afdeling Psychiatrie naar uw e-mailadres en 06-nummer gevraagd.

Hoe werkt de vragenlijst?

De vragenlijst die wij hiervoor gebruiken, is de BSI (Brief Symptom Inventory). Dit is een veel gebruikte klachtenlijst, waarin uw recente psychische en lichamelijke klachten worden geïnventariseerd.

Het invullen kost u ongeveer vijftien minuten. Na ongeveer drie maanden krijgt u opnieuw een vragenlijst gemaild. Dit gebeurt automatisch nadat u bij de eerste keer uw e-mailadres aan onze afdeling doorgegeven heeft. De laatste vragenlijst krijgt u aan het einde van de behandeling.

De vragenlijst bestaat uit 53 omschrijvingen van klachten. De vraag aan u is steeds of u gedurende de afgelopen week last heeft gehad van een klacht.

Er zijn vijf mogelijke antwoorden:

  • helemaal geen (1);
  • een beetje (2);
  • nogal (3);
  • tamelijk veel (4);
  • heel veel (5).

De vragen zijn gericht op verschillende onderwerpen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw psychiater ontvangt de uitkomsten van de door u ingevulde vragenlijst. Ook zullen de gegevens geanonimiseerd worden doorgestuurd naar een landelijk instituut. Daar worden de gegevens gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek om de effecten van behandelingen tussen verschillende zorginstellingen te vergelijken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Psychiatrie
088 624 54 44 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 5867