Contact
 1. 5944-Dubbelballon-enteroscopie via mond

Uitleg onderzoek

Bij een dubbelballon-enteroscopie via de mond wordt de dunne darm met behulp van een endoscoop onderzocht. Hier leest u wat het onderzoek inhoudt en hoe u zich hierop voorbereidt.

Wat is een dubbelballon-enteroscopie?

Een endoscoop is een flexibele slang met een doorsnede van ruim een halve centimeter, met aan het uiteinde een heel kleine camera. Bij de dubbelballon-enteroscopie maken we gebruik van een speciale scoop, die met behulp van twee ballonnetjes verder in de darm kan komen dan een gewone scoop. De maag-, darm- en leverarts, die het onderzoek uitvoert, kan beeld van de camera op een monitor zien.

Tijdens het kijkonderzoek kan de arts afwijkingen opsporen en hapjes weefsel (biopten) wegnemen voor verder onderzoek onder de microscoop. Ook kan de arts kleine ingrepen verrichten, zoals poliepen verwijderen en bloedingen stelpen.

Voorbereiding

Laxeermiddelen

Om ervoor te zorgen dat er geen voedsel meer in uw dunne darm aanwezig is, moet u vóór het onderzoek een laxeermiddel gebruiken. U krijgt hiervoor een recept mee. Het middel werkt laxerend. Blijft u dus in de buurt van het toilet.

Eten en drinken

 • Het is belangrijk dat u, naast de laxerende vloeistof, ook nog andere heldere vloeistoffen drinkt zoals: thee, zwarte koffie, appelsap, heldere gezeefde bouillon (voor wat extra zout).
 • U mag geen vast voedsel gebruiken.
 • Tot 2 uur vóór het onderzoek mag u heldere dranken gebruiken en de noodzakelijke medicijnen met een slokje water innemen. Let op: heldere gezeefde bouillon mag tot 6 uur van te voren gedronken worden 

Sedatie

U krijgt tijdens het onderzoek een slaapmiddel (diepe sedatie) toegediend. Wilt u de folder 'Verdoving buiten de operatiekamer' goed doorlezen vóór uw behandeling? Hier staan belangrijke adviezen in.

Speciale aandachtspunten

 • Heeft u diabetes en gebruikt u medicijnen? Neem dan vóór het onderzoek contact op met de arts die deze medicijnen heeft voorgeschreven.
 • Gebruikt u bloedverdunners? Neem dan minimaal 5 dagen vóór het onderzoek contact op met de arts die deze medicijnen heeft voorgeschreven.
 • Heeft u een kunstmatige hartklep? Neem dan vóór het onderzoek contact op met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.
 • Door de diarree kan de werking van de anticonceptiepil minder zijn. Wilt u een zwangerschap voorkomen dan zijn aanvullende maatregelen nodig.
 • Na het onderzoek wordt u meestal een nacht opgenomen. Het is belangrijk dat u uw medicijnen voor 24 uur meeneemt naar het ziekenhuis.

Onderzoek 

In de onderzoekkamer

In de onderzoekkamer neemt u plaats op een onderzoekstafel. Als u een gebitsprothese heeft, moet u deze uitdoen.

Knijper en bijtring

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij. U krijgt een knijper aan uw vinger en plakkers op de borst om tijdens de behandeling uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. Ook wordt uw bloeddruk gemeten. U krijgt een drankje dat het schuimen van de maaginhoud tegengaat. Vervolgens krijgt u een bijtring tussen uw tanden (kaken) ter bescherming van de endoscoop.

Sedatie

De ingreep gebeurt in principe onder diepe sedatie onder begeleiding van een sedatie praktijk specialist. Dit is een gespecialiseerd anesthesiemedewerker die zich bezighoudt met sedatie bij onderzoeken en behandelingen. Sedatie is het verlagen van de staat van het bewustzijn van een patiënt met het doel een onderzoek of ingreep aangenamer te maken. Dit gebeurt door het toedienen van medicijnen (sedativa) via een infuus dat u voor het onderzoek krijgt ingebracht. U valt dan vrijwel meteen in slaap. U merkt dan zo goed als niets van het onderzoek.

Anders dan bij algehele anesthesie (narcose) is bij sedatie de slaap minder diep en hoeft de ademhaling niet ondersteund te worden. U wordt dus niet beademd. Meteen na de ingreep wordt u weer wakker gemaakt.

Endoscoop

De arts brengt de endoscoop via uw mond in en vraagt u te slikken. Dit kan een vervelend gevoel geven. Vervolgens wordt na passage van de slokdarm en maag, de dunne darm onderzocht. Eventueel worden er stukjes slijmvlies weggenomen voor nader laboratoriumonderzoek, of kan er een behandeling plaatsvinden. Hier voelt u overigens niets van.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot 90 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u nog ongeveer een uur naar de Dagverpleging. Als u goed wakker bent, kunt u meestal weer gewoon eten en drinken, tenzij de arts anders afspreekt. Vervolgens wordt u naar de verpleegafdeling gebracht waar u nog een nacht ter observatie blijft. In principe kunt u de volgende dag in de ochtend weer naar huis.

Controle

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd ontvangt de uitslag van het onderzoek. Bij eventuele klachten kunt u contact met hem/haar opnemen. Vaak is er al een controleafspraak gemaakt.

Complicaties

Een dubbelballon-enteroscopie is een veilig onderzoek. Toch kan er een enkele keer een complicatie optreden:

 • zoals een longontsteking;
  Dit kan gebeuren als u zich zou verslikken in de maaginhoud. Daarom is het belangrijk om nuchter te komen.
 • ook kan tijdens het onderzoek een scheurtje in de darmwand optreden;
  De kans hierop is groter als de darm ernstig ontstoken is of als er verklevingen in de buik na eerdere buikoperaties zijn.
 • het verwijderen van een poliep kan een bloeding tot gevolg hebben;
  Soms kan er een ontsteking van de alvleesklier optreden.

In bovenstaande gevallen moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met.

Endoscopie, Maag-, darm- en leverziekten

088 624  33 20 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
088 624 50 00 (buiten kantooruren)

Laatst gewijzigd 4 juli 2023 / 5944

Gerelateerde folders