Contact
  1. 6103-Spiegelgesprek

Isala vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom doen onze medewerkers hun uiterste best u tijdens uw opname of polikliniekbezoek zo goed mogelijk te behandelen en te verzorgen. Regelmatig organiseren wij spiegelgesprekken om van patiënten zelf te horen wat zij van onze zorg vinden. Hier kunt u lezen wat een spiegelgesprek inhoudt.

Wat is het?

Een spiegelgesprek is een kringgesprek met acht tot twaalf personen. het gesprek gaat over de zorg die u in Isala ontvangen heeft. Wij noemen dit een spiegelgesprek, omdat u ons als het ware een spiegel voorhoudt. We bespreken bijvoorbeeld onderwerpen als de ontvangst, de manier waarop u door de verschillende medewerkers benaderd bent, de informatie tijdens uw opname, de begeleiding, de verzorging en de medische behandeling. De betrokken Isala-medewerkers zijn hierbij aanwezig en mogen alleen luisteren, niet meepraten.

Wat is het doel?

Het doel van een spiegelgesprek is: luisteren naar uw verhaal en daarvan leren. U bent als ervaringsdeskundige in dit gesprek in ‘de hoofdrol’. Een spiegelgesprek maakt de ziekenhuismedewerkers (opnieuw) bewust van de positie en beleving van de patiënt. Zo helpt een spiegelgesprek ons bij het verbeteren van de zorg en kunnen wij onze zorg beter afstemmen op wat onze patiënten nodig hebben en wensen.

Wie nodigen we uit?

Wij nodigen een aantal mensen uit voor een spiegelgesprek na hun behandeling of verblijf in ons ziekenhuis. Wie wij uitnodigen, hangt af van wat we in het gesprek willen bespreken. Als u een uitnodiging krijgt voor een spiegelgesprek, bepaalt u zelf of u hieraan wilt deelnemen of niet. Welke beslissing u ook neemt, het heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Hoe verloopt het?

Twee onafhankelijk gespreksleiders leiden het gesprek. Medewerkers, zoals artsen, verpleegkundigen en polikliniekassistenten zijn benieuwd naar uw ervaringen als patiënt. Zij zijn daarom bij het gesprek aanwezig om te luisteren. Zij doen niet mee aan het gesprek. Alleen aan het einde van de bijeenkomst kunnen zij vragen stellen. Een familielid of mantelzorger van u is uiteraard ook van harte welkom om naar het gesprek te luisteren. Een spiegelgesprek vindt plaats in het ziekenhuis. Na het gesprek kunt u onder het genot van een drankje nog even napraten. De bijeenkomst duurt maximaal 2 uur.

Uw privacy wordt gewaarborgd. Vanzelfsprekend behandelen wij al uw informatie vertrouwelijk.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6103