Contact
 1. 6152-Prednison

Medicijn bij reuma

​Bij de behandeling van reumatische ziekten kan de arts verschillende medicijnen voorschrijven. Prednison is er een van. Hier leest u meer over toepassing en gebruik van dit geneesmiddel bij reuma.

Medicijnen bij reumatische ziekten

Medicijnen voor de behandeling van reumatische ziekten worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: pijnstillers en antireumatica.

Pijnstillers

Pijnstillers bestrijden de pijn en stijfheid die ontstaan door de ontstekingen. Ze worden ook wel NSAID’s genoemd: non-steroid anti-inflammatory drugs. Vrij vertaald betekent dit: niet-steroïde ontstekingsremmende pijnstillers. Voorbeelden zijn diclofenac, ibuprofen en naproxen. Deze medicijnen werken vaak binnen een aantal dagen.

Antireumatica

Antireumatica vormen de belangrijkste groep medicijnen bij de behandeling van reumatische ontstekingen. Deze medicijnen worden ook wel DMARD’s genoemd: disease modifying anti-rheumatic drugs. Vrij vertaald betekent dit: ziektebeïnvloedende medicijnen.

Het doel van deze medicijnen is het onderdrukken van de ontstekingsreactie in de gewrichten, waardoor de pijn, zwelling en ochtendstijfheid afnemen. Daarnaast beperken deze medicijnen de gewrichtsschade die de reumatische ziekte kan veroorzaken. Het effect van antireumatica is vaak pas na enkele weken tot maanden te merken.

Langdurige behandeling

Aangezien reumatische ziekten vaak chronische (voortdurende) aandoeningen zijn, is de behandeling met medicatie meestal langdurig.

Toepassing prednison

Prednison behoort tot de groep antireumatica. Het is een corticosteroïd (chemische variant van het lichaamseigen bijnierschorshormoon). Soms levert de apotheek prednisolon in plaats van prednison. In het lichaam wordt prednison omgezet in prednisolon en daarom is deze vervanging geen bezwaar.

Werking

Prednison kan ontstekingen onderdrukken bij veel verschillende reumatische aandoeningen. Vaak wordt prednison gebruikt om de periode te overbruggen voordat een ander medicijn gaat werken. Maar prednison kan ook langere tijd worden gegeven om de reumatische ontstekingsziekte te onderdrukken.

Prednison werkt meestal snel, soms al binnen enkele dagen. Het is echter ook mogelijk dat er enkele weken nodig zijn om het beoogde resultaat te bereiken. Overigens kan het zijn dat de reumatoloog u naast prednison ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s) voorschrijft. Beide middelen kunt u zonder problemen naast elkaar gebruiken. Wel is het verstandig om bij deze combinatie een maagbeschermer te gebruiken.

Behandeling met prednison

Gebruik

Prednison kan op verschillende manieren worden gebruikt:

 • Meestal wordt prednison als tablet of capsule voorgeschreven. U kunt de tabletten/capsules het beste innemen voor of tijdens de maaltijd, met water of melk. Volg altijd de door de arts voorgeschreven dosering. 
 • Prednison kan als injectie in een spier worden toegediend. Het effect houdt meestal enkele weken aan. 
 • Prednison kan als injectie in een gewricht worden toegediend. Meestal besluit uw arts hiertoe als uw ziekte actief is in één of enkele gewrichten. De duur van het effect op de gewrichtsontsteking wisselt per persoon. 
 • Prednison wordt soms (gedurende een aantal dagen) per infuus toegediend.

Mogelijke bijwerkingen

Prednison kan bijwerkingen veroorzaken. Het optreden van bijwerkingen hangt nauw samen met de hoeveelheid prednison die u gebruikt en de duur van de behandeling. In de bijsluiter van uw apotheek staan alle bijwerkingen vermeld die ooit zijn voorgekomen.
Bij kortdurend gebruik (enkele weken) treden soms op:

 • maag- en darmklachten, zoals misselijkheid of opgezette buik; 
 • licht verhoogde kans op infecties; 
 • ontstaan of ontregeling suikerziekte;
 • stemmingswisseling; 
 • menstruatieveranderingen; 
 • glaucoom (verhoogde oogboldruk), met name bij hoge doseringen.

Bij langdurig gebruik (maanden) treden soms op:

 • gewichtstoename, een opgezwollen gelaat en het vasthouden van vocht; 
 • botontkalking; 
 • kwetsbaarder worden van de huid, waardoor makkelijker blauwe plekken ontstaan en wondjes slechter genezen;
 • verhogen van de bloeddruk; 
 • (versnellen van) staar.

Als u een van deze bijwerkingen of andere lichamelijke veranderingen ervaart, kunt u overleggen met uw reumatoloog, reumaconsulent of huisarts. De bijwerkingen verdwijnen meestal na het verminderen van de dosis of het staken van de behandeling.

Controles

Om de mogelijke bijwerkingen van prednison op te sporen, is regelmatige controle van uw bloeddruk en bloedsuiker (zeker als u suikerziekte heeft) wenselijk. Dit gaat vaak via de huisarts. Daarnaast kunnen andere bloedcontroles nodig zijn. De controles worden door uw behandelend reumatoloog met u besproken.

Aanvullende informatie

 • Bij langdurig gebruik en/of hoge doseringen prednison kan het nodig zijn om medicijnen toe te voegen om het effect van prednison op het ontstaan van botontkalking zo veel mogelijk tegen te gaan. 
 • Bij ziekten die gepaard gaan met koorts, heeft uw lichaam mogelijk meer behoefte aan prednison. Het kan zijn dat de behandelend (huis)arts de dosering prednison tijdelijk verhoogt.
 • U kunt na langdurig gebruik niet plotseling stoppen met prednison, omdat uw lichaam gewend is geraakt aan het gebruik van prednison. Uw arts zal daarom een afbouwschema voorschrijven.

Voorzorgen

Operatie

Als u geopereerd moet worden, is het mogelijk dat uw lichaam kortdurend meer behoefte heeft aan prednison. Licht uw arts daarom altijd in over het gebruik van prednison als u geopereerd moet worden. Meestal zal uw arts de dosering prednison tijdelijk aanpassen.

Prednison kan de wondgenezing vertragen en verhoogt het risico op wondinfecties. Wees hier alert op en waarschuw uw arts als u meent dat de wond ontstoken is.

Zwangerschap

Bij zowel mannen als vrouwen heeft prednison geen invloed op de vruchtbaarheid. Als u zwanger bent of een zwangerschap overweegt, is het wel belangrijk dit met uw behandelend reumatoloog te bespreken. Indien nodig kan prednison in een zo laag mogelijke dosering tijdens de zwangerschap gebruikt worden. Uw behandelend arts kan dit verder met u bespreken.

Borstvoeding

Als u overweegt borstvoeding te geven, is het belangrijk om vooraf met uw behandelend arts te overleggen. Prednison gaat namelijk (in kleine hoeveelheden) over in de borstvoeding en dit kan gevolgen voor de baby hebben.

Vaccinatie

Prednison vermindert uw afweer tegen infecties. Daarom adviseren wij de jaarlijkse griepvaccinatie (griepprik). Informatie over overige vaccinaties kunt u krijgen via uw huisarts of GGD.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Reumatologie
(038) 424 27 99 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Reumatologie
(0522) 23 33 94 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

Bij het schrijven van deze informatie heeft Isala gebruikgemaakt van teksten van de Vakgroep Reumatologie Centraal Noord Nederland.

16 januari 2019 / 6152

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.