Contact
 1. 6411-Behandeling pijnklachten
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Bij het Pijncentrum van Isala kunt u terecht met acute en chronische pijn als een eerdere pijnbehandeling niet tot verbetering heeft geleid. Wij helpen mensen met pijn door ingrepen te doen die de pijn verminderen of door hen anders te leren omgaan met de klachten. Hier vindt u informatie over pijnklachten en pijnbehandeltrajecten.

Pijnklachten

Pijn treedt op als reactie op weefselschade en heeft dan een waarschuwingsfunctie. Soms gaat pijn niet over en wordt deze chronisch. De pijn heeft dan zijn waarschuwingsfunctie verloren. We kunnen in hoofdlijnen twee categorieën pijnklachten aanduiden:

Tabel van folder Behandeling van pijnklachten
Pijnklachten Behandeltraject
De oorzaak en/of de symptomen van de pijn zijn duidelijk. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek met de anesthesioloog/pijnspecialist.
De pijnklachten houden langdurig aan. De oorzaak en/of symptomen zijn onduidelijk. Er is onderzoek nodig voordat een behandelplan kan worden opgesteld. Het Pijncentrum Isala nodigt u uit voor een intakegesprek.

 

Doorverwijzing

Wanneer u pijnklachten in één van beide genoemde categorieën heeft, kan uw huisarts of specialist (ook uit een ander ziekenhuis) u doorverwijzen naar het Pijncentrum van Isala. Vaak kunnen we uw pijn verminderen. De pijn volledig wegnemen lukt niet altijd. Maar uw leven kan wel een stuk prettiger worden.

Veel voorkomende pijnklachten die we behandelen zijn:

 • rugpijn;
 • nekpijn; 
 • aangezichtspijn; 
 • pijn na operaties; 
 • pijn bij gordelroosinfecties; 
 • verschillende soorten zenuwpijn; 
 • pijn bij sympatische reflexdystrofie;
 • pijn bij kanker.

Behandeltraject

Uw behandeling gaat uit van uw specifieke situatie en problemen. Want de ene pijn is de andere niet, en elke situatie en ieder mens is weer anders. Uw behandeling wordt daarom zoveel mogelijk voor u op maat gesneden. Meestal is het een combinatie van verschillende methodes.

We kijken naar alle factoren die bij uw pijn een rol spelen: uw medische verleden, maar ook uw werk, woonsituatie en sociale leven. Naast medische hulp bieden we ondersteuning om beter met uw pijn om te gaan. Denk aan therapie, ontspanning en beweging.

Tijdens uw behandeltraject houden we uw huisarts of specialist op de hoogte. Deze krijgt informatie over het verloop van de behandeling en over hoe het met u gaat.

Uw behandeltraject verloopt in grote lijnen als volgt:

 1. invullen verwijsformulier;
 2. afspraak met anesthesioloog/pijnspecialist;
 3. uw behandeling(en).

Invullen verwijsformulier

Samen met uw huisarts of specialist vult u een verwijsformulier in. Op dit formulier vindt u vragen zoals:

 • Wat zijn uw pijnklachten? 
 • Hoe lang hebt u de klachten al? 
 • Welke behandelingen of medicijnen hebt u al geprobeerd? 
 • Wat was het resultaat van de behandelingen of medicijnen? 
 • Welke vragen hebben u en de (huis)arts aan het pijnteam?

Het Pijncentrum heeft dit verwijsformulier speciaal ontwikkeld in samenwerking met de huisartsen in de regio. Het team van het Pijncentrum beoordeelt uw verwijsformulier en schat in welke behandelmethode voor u geschikt is. Maar de definitieve behandeling wordt pas bepaald na een afspraak in het Pijncentrum.

Afspraak met anesthesioloog/pijnspecialist

U bezoekt het Pijncentrum voor een afspraak met de anesthesioloog/pijnspecialist. Deze behandelt pijnklachten waarvan de oorzaak bekend is of waarvan de symptomen bekend zijn die de pijnklachten veroorzaken. Tijdens deze eerste afspraak stelt de anesthesioloog/pijnspecialist de diagnose en stelt een behandeltraject voor.

Het traject verschilt uiteraard per aandoening en per patiënt. Zo kan het traject bestaan uit het innemen van medicijnen of een combinatie van medicijnen en therapie (bijvoorbeeld fysiotherapie of psychotherapie). In sommige gevallen is een eenmalig bezoek voldoende en soms is het nodig om meerdere keren naar het Pijncentrum te komen.

Behandeling(en)

U bezoekt het Pijncentrum voor uw behandeling(en). De behandeling kan bestaan uit medicijnen, een injectie of een operatie. Als het nodig is, wordt de behandeling aangevuld met fysiotherapie.

Behandeltraject langdurige en complexe pijnklachten

Als u langere tijd pijnklachten hebt, zijn er vaak al diverse medicijnen en behandelingen geprobeerd. De klachten zijn complex, de oorzaak is niet duidelijk of de symptomen die de pijn veroorzaken zijn niet duidelijk.

Bij het Pijncentrum onderzoeken we eerst de factoren die een rol spelen bij uw pijnklachten. Daarna stellen we een behandeling voor. Tijdens dit traject houden we uw huisarts of specialist op de hoogte. Deze krijgt informatie over het verloop van de behandeling en over hoe het met u gaat.

Uw behandeltraject verloopt in grote lijnen als volgt:

 1. invullen verwijsformulier;
 2. eerste afspraak met de coördinator;
 3. afspraak met behandelaar(s);
 4. evaluatiegesprek.

Invullen verwijsformulier

Samen met uw huisarts of specialist vult u een verwijsformulier in. Op dit formulier vindt u vragen zoals:

 • Wat zijn uw pijnklachten? 
 • Hoe lang hebt u de klachten al? 
 • Welke behandelingen of medicijnen hebt u al geprobeerd? 
 • Wat was het resultaat van de behandelingen of medicijnen? 
 • Welke vragen hebben u en de (huis)arts aan het pijnteam?

Het Pijncentrum heeft dit verwijsformulier speciaal ontwikkeld in samenwerking met de huisartsen in de regio. De pijnspecialist van het Pijncentrum Isala beoordeelt uw verwijsformulier en schat in met welke behandelaar(s) u het beste een eerste afspraak kunt hebben.

Eerste afspraak met de coördinator

U komt in het Pijncentrum voor een eerste afspraak met de coördinator. De coördinator is uw aanspreekpunt en coach gedurende het hele behandeltraject. In het eerste gesprek stelt zij vooral vragen om zicht te krijgen op uw persoonlijke situatie. Het gesprek is erop gericht eventuele onduidelijkheden rond uw klachten in kaart te brengen. Ook krijgt u informatie over pijn. Natuurlijk kunt u tijdens het gesprek ook uw vragen stellen. Na dit gesprek wordt in overleg met u bepaald bij welke behandelaar(s) u het beste terecht kunt.

De coördinator is uw contactpersoon binnen het Pijncentrum en zorgt ervoor dat: 

 • het behandelteam juist wordt geïnformeerd over uw situatie;
 • uw belangen in het oog worden gehouden;
 • er goede afstemming is tussen de verschillende behandelaars.

Afspraak met behandelaar(s)

Bij complexe pijnklachten kan het nodig zijn dat u te maken krijgt met meer behandelaars uit ons team. Dit team bestaat naast de coördinator/coach uit een anesthesioloog/pijnspecialist, huisarts, fysiotherapeut, psycholoog, psychiater, neuroloog, orthopeed en een revalidatiearts. Wie u precies behandelt, hangt af van uw situatie.

Bij uw behandeling kijken we naar medische (technische) oplossingen voor de pijn, zoals pijnstillende medicijnen. Soms kunnen we hiermee uw klachten echter niet volledig wegnemen. Daarom bieden we ook ondersteuning om beter met de pijn om te gaan, zoals therapie, ontspanning en beweging. We helpen u bewust te worden van leefpatronen die uw pijnklachten beïnvloeden. Hierdoor kunt u uw gedrag aanpassen en uw klachten beter hanteren.

Uw behandeling wordt voor u op maat samengesteld. U komt in het Pijncentrum bij de behandelaars die de gewenste medische behandeling of ondersteuning bieden.  

Tabel van folder Behandeling van pijnklachten 
Behandelaar Wat kan hij/zij voor u doen?
Anesthesioloog/pijnspecialist De anesthesioloog kan in bepaalde gevallen uw pijn verminderen door zenuwblokkade- of zenuwstimulatietechnieken toe te passen of medicijnen toe te dienen.
Huisarts De huisarts in het Pijncentrum heeft verschillende taken: hij helpt beoordelen welk traject u het beste kunt doorlopen, hij doet onderzoek naar uw chronische en/of complexe pijnklachten, hij onderhoudt contact met uw verwijzend huisarts en bewaakt de evenwichtige opbouw van uw diagnose- en behandeltraject (zowel lichamelijk als psychisch).
Fysiotherapeut ​ De fysiotherapeut adviseert en begeleidt u in het herkennen van/omgaan met lichamelijke signalen die uw pijn verergeren of uw pijn in stand houden. Samen werkt u aan een balans om, met uw lichamelijke klachten, optimaal te functioneren.​
 Psycholoog​

De psycholoog zoekt met u naar mogelijkheden om uw pijn en de gevolgen daarvan beter beheersbaar te maken. Pijn kan leiden tot vermoeidheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid, somberheid en eenzaamheid. Andersom kunnen deze klachten ook weer invloed hebben op de pijn.
De psycholoog biedt u de volgende behandelingsmogelijkheden:

 • psychodiagnostiek;
 • ontspanningstraining;
 • gedragstherapie;
 • ondersteunende gesprekken.​
Psychiater​

De psychiater zoekt met u naar mogelijkheden om uw pijn en de gevolgen daarvan beter beheersbaar te maken. Hij kijkt naar eventuele pathologische ziekten die de pijn kunnen veroorzaken, zoals onderliggende depressies.
De psychiater biedt u de volgende behandelingsmogelijkheden:

 • psychiatrische diagnostiek;
 • medicamenteuze behandeling;
 • ondersteunende gesprekken;
 • eventuele verwijzing voor verdere behandeling.​
Neuroloog ​ De neuroloog kan worden gevraagd advies te geven bij de diagnose van uw pijnklachten.​
Orthopeed ​ De orthopeed kan worden gevraagd advies te geven bij de diagnose van uw pijnklachten.​
Revalidatiearts ​ De revalidatiearts werkt nauw samen met de fysiotherapeut aan uw behandelplan voor lichamelijke belasting. Ook heeft de revalidatiearts een adviserende taak als het gaat om bijvoorbeeld aangepast schoeisel of prothesen.​

 
Evaluatiegesprek

Drie maanden na uw behandeling in het Pijncentrum hebben we een evaluatiegesprek met u. We bespreken het behandeltraject dat u hebt doorlopen en we bekijken hoe het met u gaat. Zo nodig starten we een aanvullende behandeling.
Vaak zijn de resultaten van uw behandeling pas na langere tijd merkbaar. Daarom doen we de evaluatie na drie maanden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Pijncentrum
(038) 424 26 98 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

23 november 2018 / 6411