Contact
 1. 6474-Zenuw-bloedvatchirurgie

​Wanneer zenuwen en bloedvaten beklemd, doorsneden of verstopt raken, kunnen klachten als tintelingen, gevoelsstoornissen en krachtverlies ontstaan. Zenuwchirurgie of bloedvatchirurgie kan dan helpen. Hier leest u meer over deze behandeling.

Wat zijn zenuwen?

Zenuwen geven gevoel of pijn vanuit het lichaam door aan de hersenen. De hersenen geven via de zenuwen op hun beurt signalen door aan de spieren. Een zenuw kan in zijn werking beperkt raken door bijvoorbeeld beklemming doorsnijding.

Zenuwbeknelling

In de onderarm bevinden zich drie grote zenuwen die op bepaalde plaatsen bekneld kunnen raken:

 • ter hoogte van de pols (carpaletunnelsyndroom);
 • ter hoogte van de elleboog (cubitaletunnelsyndroom).

Symptomen kunnen zijn:

 • tintelingen;
 • doof gevoel in de onderarm;
 • krachtverlies.

Indien nodig kan een doormetingsonderzoek van de zenuw (EMG) de diagnose bevestigen.

Zenuwchirurgie

Bij een langdurig bestaande niet behandelde zenuwbeknelling kan blijvende schade van de zenuw optreden.

Beklemming van een zenuw wordt behandeld door middel van rust of injecties. Pas als dat niet werkt, zal beklemming van de zenuw operatief ongedaan worden gemaakt. In de weken na de ingreep zullen de klachten langzamerhand verdwijnen.

Een doorgesneden zenuw wordt gehecht onder een microscoop. De zenuw moet daarna opnieuw uitgroeien vanaf het punt van hechting. De functie van de zenuw is na de operatie niet meteen hersteld. Dit herstelproces duurt enkele maanden.

Risico’s en complicaties

Er gelden dezelfde algemene risico’s als bij elke operatie:

 • wondinfectie
 • nabloeding
 • wondgenezingsstoornissen

Soms herstelt een gehechte zenuw niet volledig. Op de plaats van de zenuwhechting ontstaan dan neuroomklachten: vervelende pijnklachten bij druk op de zenuwnaad.

Bloedvatchirurgie

Kleurverandering van uw handen of armen kunnen wijzen op een gedeeltelijke verstopping van de daar aanwezige bloedvaten. Andere symptomen zijn:

 • pijn
 • tintelingen
 • gevoelsstoornissen
 • overgevoeligheid voor kou

Bij deze klachten zijn er twee mogelijkheden:

 • gebruik van medicijnen;
 • bloedvatchirurgie.

Andere vormen van bloedvatchirurgie:

 • het dotteren van een verstopt vat;
 • het vervangen van een ziek bloedvat door een bloedvat-transplantaat.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Plastische chirurgie
088 624 5 6  36 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6474