Contact
  1. 6534-Ergotherapie-tumor-bloedziekte

Als u op de afdeling Interne geneeskunde verblijft, kunt u baat hebben bij ergotherapie. Bijvoorbeeld omdat bepaalde lichaamsfuncties door een tumor of bloedziekte zijn verstoord. Van de ergotherapeut krijgt u adviezen over hoe u toch zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. Hier leest u daar meer over.

Onderzoek en observatie

Allereerst komt de ergotherapeut langs om uw klachten te inventariseren. Daarna onderzoekt hij de specifieke functies waarvan u hinder ondervindt. Dat kan bijvoorbeeld uw arm-handfunctie zijn of het gevoel in uw hand, arm of andere ledematen. Ook kan hij uw cognitieve vaardigheden testen, zoals uw geheugen en het herkennen van voorwerpen. Verder zal de ergotherapeut uw dagelijkse activiteiten observeren om te bekijken in hoeverre u zelfstandig kunt functioneren. Zo brengt hij in kaart wat u nodig hebt om zo snel mogelijk weer veilig en verantwoord naar huis te gaan. Daarbij kan hij diagnostische meetinstrumenten gebruiken en/of uw huis bezoeken.

Behandelplan en trainingen

Na de inventarisatie stelt de ergotherapeut samen met u een behandelplan op. De bijbehorende trainingen zijn erop gericht om zo goed mogelijk te leren omgaan met uw beperkingen. Mogelijke trainingen zijn: zithouding en rolstoel, algemene dagelijkse handelingen om uw zelfstandigheid te vergroten, arm-handfunctie, éénhandigheid en rolstoelrijden. Ook het voorkomen of behandelen van complicaties kan onderdeel van het behandelplan zijn. Bijvoorbeeld van overmatig vocht vasthouden en doorligplekken.

Advies

Tijdens uw verblijf op de afdeling Interne geneeskunde krijgt u van uw ergotherapeut vele praktische adviezen. Bijvoorbeeld over het gebruik van (tijdelijke) hulpmiddelen en zitvoorzieningen. Ook kan hij een handspalk voor u maken. Als het nodig is, zorgt hij ervoor dat u na uw ontslag uit het ziekenhuis thuis, poliklinisch of in een andere zorginstelling vervolgtherapie krijgt.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle en Meppel

Ergotherapie
088 624 26 07 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 20 december 2022 / 6534