Contact
  1. 6535-Ergotherapie-hersenkneuzing
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Wanneer u een hersenkneuzing (contusio cerebri) hebt opgelopen, kan uw arts de ondersteuning van een ergotherapeut inschakelen. Na een hersenkneuzing kan het voor de hersenen moeilijk zijn om bepaalde zintuigelijke informatie (prikkels: zoals geluiden, licht, en aanrakingen) goed te verwerken. Ook kunnen geheugen-, aandacht of oriëntatieproblemen optreden. Met ergotherapie kunt u dergelijke klachten aanpakken of ermee leren omgaan. Van de ergotherapeut krijgt u adviezen over hoe u toch zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. Hier leest u daar meer over.

Hersenkneuzing (contusio cerebri)

Een hersenkneuzing is een ernstige vorm van traumatisch hersenletsel waarbij er een kneuzing heeft plaats gevonden van het hersenweefsel. Het hersenweefsel gaat kapot en er ontstaat een zwelling in het hoofd waarin zich bloed en vocht ophoopt. Oorzaken hiervan kunnen zijn een ongeluk, een val of een harde klap op het hoofd. Er wordt van een hersenkneuzing gesproken als je minstens een kwartier buiten bewustzijn bent geweest, dit is bij een hersenschudding vaak niet het geval. Afhankelijk van de plaats en omvang van de kneuzing kunnen de gevolgen ernstig of minder ernstig zijn. Vergeleken bij een hersenschudding raken de hersenen bij een hersenkneuzing vrijwel altijd blijvend beschadigd. De ernst van de blijvende gevolgen is tevens afhankelijk van de plaats en omvang van de kneuzing.

Wanneer komt u in aanraking met een ergotherapeut?

Een arts kan de ondersteuning van een ergotherapeut inschakelen op verschillende momenten na de opgelopen hersenkneuzing, zoals tijdens de ziekenhuisopname, in een revalidatiecentrum of thuis.

Ergotherapie behandeling

In een kennismakingsgesprek, in observaties en met klinimetrie brengt de ergotherapeut uw ervaringen, belemmeringen en mogelijkheden op het gebied van dagelijks functioneren in kaart. De ergotherapeut bekijkt samen met u en eventueel andere betrokkenen, welke mogelijkheden er zijn om handelingen/activiteiten zelfstandiger, veiliger en/of met minder klachten te kunnen verrichten.

Een prikkel is informatie die we krijgen via onze zintuigen. Na een hersenkneuzing kan het voor de hersenen moeilijk zijn om bepaalde zintuigelijke informatie (prikkels: zoals geluiden, licht, en aanrakingen) goed te verwerken. De ergotherapeut kan u, uw naasten en het behandelteam advies geven over een juiste prikkeldosering. Hiervoor stelt de ergotherapeut een plan op dat bijvoorbeeld begint met het beperken van geluiden en andere prikkels. Ook is het belangrijk om rust en activiteit goed af te wisselen, bijvoorbeeld door dagelijkse handelingen verspreid over de dag uit te voeren. Naarmate uw herstel vordert, zal de ergotherapeut de prikkels langzaam uitbreiden.

Bij geheugen-, aandacht en oriëntatieproblemen leert de ergotherapeut u hiermee omgaan, door bepaalde strategieën aan te leren. Bijvoorbeeld door aantekeningen te maken, één ding tegelijk doen of belangrijke afspraken in een agenda bij te houden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een hersenkneuzing of andere aandoeningen van de hersenen? Kijk dan op www.hersenstichting.nl , www.hersenletsel.nl of www.hersenletsel-uitleg.nl

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Ergotherapie
(038) 424 26 07 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Ergotherapie
(0522) 23 33 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) 

Laatst gewijzigd 29 maart 2021 / 6535