Contact
  1. 6535-Ergotherapie-hersenkneuzing
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Wanneer u bij een ongeluk een hersenkneuzing hebt opgelopen, kan uw arts de ondersteuning van een ergotherapeut inschakelen. Na een hersenkneuzing kan het voor de hersenen moeilijk zijn bepaalde prikkels (zoals geluiden, visuele prikkels en aanrakingen) goed tegelijkertijd te verwerken. Ook kunnen geheugen- of oriëntatieproblemen optreden. Met ergotherapie kunt u dergelijke klachten aanpakken en ermee leren omgaan. Hier leest u daar meer over.

Onderzoek en observatie

Na een kennismakingsgesprek waarin u uw ervaringen en eigen verhaal kunt vertellen, volgen er een aantal observaties. Het is de bedoeling dat u enkele taken uitvoert op het gebied van zelfzorg of huishouden. Natuurlijk wordt er aangesloten op uw interesses en mogelijkheden. Aan de hand van de observaties kan de ergotherapeut samen met u vaststellen hoe uw niveau van functioneren is. De gestandaardiseerde observatiemethodes die wij gebruiken, geven bijvoorbeeld inzicht of uw handelen logisch en veilig verloopt. Wanneer er beperkingen ervaren worden en het uitvoeren van de taken niet gaat zoals u gewend bent, volgt er een evaluatie. Daarna kan de ergotherapeut u informatie, advies en/of training geven.

Behandelplan en trainingen

De ergotherapeut kan u, uw naasten en het behandelteam advies geven over een juiste prikkeldosering. Hiervoor stelt hij een plan op dat bijvoorbeeld begint met het beperken van geluiden en andere prikkels. Ook is het belangrijk om rust en activiteit goed af te wisselen, bijvoorbeeld door dagelijkse handelingen verspreid over de dag uit te voeren. Naarmate uw herstel vordert, zal de ergotherapeut de prikkels langzaam uitbreiden. Bij geheugen- en oriëntatieproblemen leert de ergotherapeut u hiermee omgaan, bijvoorbeeld door aantekeningen te maken en afspraken in een agenda bij te houden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een hersenkneuzing of andere aandoeningen van de hersenen? Kijk dan www.cerebraal.nl, www.hersenstichting.nl of www.hersenkneuzing.nl.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Ergotherapie
(038) 424 26 07 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Ergotherapie
(0522) 23 33 38 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

14 januari 2019 / 6535