Contact
  1. 6691-Afwijkende mondgewoontes kaakproblemen

Kaakklachten worden vaak veroorzaakt, of in stand gehouden, door overbelasting van de kauwspieren en het kaakgewricht. Daarbij spelen verkeerde mondgewoontes een grote rol. U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar een logopedist voor onderzoek en behandeling. Hier leest u daar meer over.

Onderzoek en observatie

De logopedist neemt eerst een volledige anamnese af; hierbij beoordeelt zij uw situatie en klachten. Vervolgens observeert zij de mondfuncties en vindt er een oraal onderzoek plaats.

Behandeling en training

Wanneer uit het logopedisch onderzoek aandachtspunten en/of behandeldoelen naar voren komen, besluite de logopedist in overleg met de u en uw omgeving of de logopedische behandeling voor een bepaalde periode wordt gestart. Dat kan gebeuren in een praktijk voor logopedie buiten het ziekenhuis (eerste lijn) of in het ziekenhuis.
De behandeling kan zich richten op:

  • het verbeteren van de lichaamshouding;
  • het adviseren van mondhygiëne en afwijkend mondgedrag;
  • het verbeteren van de neusademing;
  • het verbeteren van de lip-, kaak- en tongpositie in rust;
  • het verbeteren van de lip-, kaak- en tongpositie tijdens spreken;
  • het verbeteren van de lip- en tongpositie tijdens slikken.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Logopedie
088 624 24 65 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 11 augustus 2022 / 6691