Contact
  1. 7082-Sondevoeding thuis

U krijgt sondevoeding als u door bijvoorbeeld ziekte, een operatie, medicijnen of een behandeling niet of onvoldoende kunt eten. In deze folder leest u meer over sondevoeding thuis.

Uw arts bepaalt of u naast de sondevoeding kan eten. Een goede voedingstoestand draagt bij aan uw conditie en weerstand maar ook aan het herstel na een behandeling.

Uw diëtist bepaalt welke sondevoeding, hoeveel en hoelang u sondevoeding moet gebruiken. Dit kan variëren van enkele weken tot een aantal maanden of zelfs levenslang, afhankelijk van uw situatie.

Bij wie kunt u terecht met vragen/problemen?

Tabel contactpersoon bij probleem met sondevoeding 
Probleem Contact opnemen met
De sonde is verstopt De thuiszorgverpleegkundige, als die is ingeschakeld. Anders de voedingsverpleegkundige
Diarree, verstopping (obstipatie), misselijkheid, braken, (dreigende) uitdroging. Huisarts of medisch specialist
​Problemen met de voedingspomp en/of het toedingssysteem. ​De thuiszorgverpleegkundige, als die is ingeschakeld. Anders de leverancier van de sondevoeding
​Ongewenst gewichtsverlies of gewichtstoename ​Diëtist
​Psychosociale problemen Huisarts
​Wanneer oraal gestart of uitgebreid mag worden met eten en/of drinken ​Diëtist
Vol gevoel door de sondevoeding Diëtist
Wanneer de sondevoeding afgebouwd mag worden Diëtist

Wanneer kunt u stoppen met sondevoeding?

In overleg met uw arts en diëtist wordt besloten of u mag stoppen met sondevoeding. De diëtist geeft u advies hoe u de sondevoeding kunt afbouwen en een normale voeding kunt opbouwen.

De voedingspomp en draagtas gaan terug naar het facilitair bedrijf. U neemt zelf contact op met het facilitair bedrijf om door te geven dat u stopt met de sondevoeding en regelt met hen een afspraak wanneer ze de materialen op kunnen halen.

Waar vindt u meer informatie?

U vindt meer informatie in de folders van de voedingsverpleegkundigen over:

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Diëtetiek
088 624 53 27 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)
secretariaat.dietetiek@isala.nl

Voedingsverpleegkundigen
088 624 42 18 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 16.30 uur)
voedingsverpleegkundigen@isala.nl

Meppel

Diëtetiek
088 624 53 27 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

Heeft u problemen die niet kunnen wachten, neem dan contact op met uw huisarts. Zo nodig neemt de huisarts contact op met het ziekenhuis.

Laatst gewijzigd 17 maart 2022 / 7082