Contact
  1. 7169-Video-observatie op Spoedeisende hulp

​Op de Spoedeisende hulp (SEH) van Isala maken we in sommige gevallen gebruik van video-observatie. Wij filmen dan de opvang van patiënten.

Waarom maken wij hier gebruik van?

Gezondheidszorg is mensenwerk en kan altijd verbeterd worden. Wij gebruiken de video’s om na afloop te kijken hoe wij, het team van specialisten en verpleegkundigen, functioneerden en of we dingen in het vervolg wellicht nog beter kunnen doen. We gebruiken het filmmateriaal dus om er als team van te leren, om zo onze patiëntenzorg te verbeteren.

Wanneer maken wij hier gebruik van?

Wij maken alleen gebruik van video-observatie bij de opvang van patiënten waar een heel team bij betrokken is. Dit zijn meestal ernstig zieke of gewonde patiënten die bijvoorbeeld betrokken waren bij een ernstig verkeersongeval. Bij deze patiënten staat een heel team van specialisten en verpleegkundigen klaar om de patiënten op te vangen.

Kan ik video-opname weigeren als ik dat niet wil?

Dat kan altijd. Als de omstandigheden het toelaten, wordt u altijd om toestemming gevraagd voor de video-observatie wordt gestart. Soms is het niet mogelijk om toestemming aan de patiënt of diens familie te vragen. Wij kunnen dan wel opnames maken, maar zullen de patiënt of diens familie daarna zo snel mogelijk op de hoogte brengen dat de opnames gemaakt zijn en om toestemming vragen of we de beelden mogen gebruiken. Wordt dit geweigerd, dan worden de beelden ongezien vernietigd.

Wat gebeurt er met de beelden?

De beelden worden anoniem digitaal opgeslagen. Als er toestemming is van de patiënt of diens familie/vertegenwoordiger evalueren we de beelden binnen twee weken. Bij de evaluatie zijn alleen de zorgverleners die betrokken waren bij de opvang. De beelden worden dus niet bekeken door mensen die niet bij de opvang van de patiënt betrokken waren. Na afloop van de evaluatie worden de beelden vernietigd.

De beelden worden dus niet toegevoegd aan het medisch dossier. Reden hiervan is dat alleen de prestaties en communicatie van het team worden bekeken. Er is dus geen sprake van medische beeldvorming (zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s) of diagnostiek (zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek) en dus horen de beelden niet thuis in het medisch dossier.

In sommige gevallen vragen we de patiënt of de beelden gebruikt mogen worden voor onderwijs aan zorgprofessionals in het ziekenhuis.

Kan de patiënt de beelden zelf bekijken?

Nee, de beelden zijn uitsluitend bedoeld voor de zorgprofessionals die betrokken waren bij de opvang. Om hen een veilige werkomgeving te geven, moeten zij de garantie hebben dat de beelden niet bekeken worden door anderen.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7169