Contact
  1. 7185-Insulinepomp: volwassenen met diabetes die insulinepomp overwegen

U overweegt behandeling met een uitwendige insulinepomp. Uw diabetesbehandelteam bekijkt samen met u of u in aanmerking komt voor het gebruik van een pomp. Als u kiest voor het gebruik van een insulinepomp, geeft het diabetesbehandelteam u voorlichting over het gebruik en het instellen van de pomp, zodat u over voldoende kennis en vaardigheden beschikt.In deze folder vindt u informatie over de insulinepomp.

Waarom een insulinepomp?

Het doel van het gebruik van een insulinepomp is om de glucosewaarden in uw bloed zo goed mogelijk te reguleren. Uw diabetesbehandelteam bespreekt samen met u welke specifieke doelen u nastreeft met het gebruik van de insulinepomptherapie. Voorbeelden van behandeldoelen zijn:

  • verlagen HbA1c;
  • verlagen van het aantal hypoglycemieën;
  • verlagen van het aantal hyperglycemieën;
  • voorbereiden en het optimaal doorlopen van een zwangerschap;
  • verbeteren van de kwaliteit van leven.

U beslist samen met het diabetesbehandelteam welk merk en type insulinepomp voor u het meest geschikt is. De insulinepomp wordt voor u besteld bij Mediq Direct of Onemed. De insulinepompen en de toebehoren, zoals het infusiesysteem en de pleisters, worden bij u thuis bezorgd. Technische instructies over het gebruik van de insulinepomp vindt plaats in het ziekenhuis. Dit kan in overleg met u in een groepsbijeenkomst of individueel plaatsvinden. Bent u al pompgebruiker? Dan kan de instructie ook thuis ontvangen   In de periode van het instellen van de pomp heeft u regelmatig contact met de diabetesverpleegkundige, op de polikliniek, telefonisch of via econsult. U wordt over het algemeen niet opgenomen in het ziekenhuis.

De gegevens over het gebruik van uw insulinepomp kunt u via een programma op uw computer zelf uitlezen. Informatie hierover krijgt u tijdens de instelfase van uw insulinepomp. Wij vragen u voorafgaand aan al uw bezoeken op de polikliniek uw insulinepomp zelf uit te lezen.

Het diabetesbehandelteam kan indien nodig ook in het ziekenhuis uw insulinepomp uitlezen. Wij voegen deze gegevens toe aan uw patiëntendossier.

Begeleiding

Als u een insulinepomp gebruikt, krijgt u begeleiding vanuit het diabetesbehandelteam. Hoe vaak u contact heeft met het behandelteam is per persoon anders. Tijdens de instelfase heeft u regelmatig contact met het diabetesbehandelteam.

Voor vragen kunt u altijd bellen met het diabetesbehandelteam. Voor spoedgevallen is het diabetesbehandelteam buiten kantooruren tot 22:00 uur en in het weekend van 9:00 uur tot 22:00 uur bereikbaar. Voor technische gebruiksvragen of problemen over het functioneren van de insulinepomp kunt u dag en nacht contact opnemen met de serviceafdeling van de fabrikant.

Evaluatie

Tenminste één keer per jaar evalueert u samen met het diabetesbehandelteam het gebruik van de insulinepomp en uw behandeldoelen. Als de behandeldoelen niet (allemaal) behaald zijn, bespreken wij samen met u wat de oorzaken zijn waarom deze doelen niet zijn behaald en maken wij nadere afspraken die er op gericht zijn de doelen alsnog te behalen. Tussentijdse bijstelling van de behandeldoelen wordt schriftelijk vastgelegd.

Als het diabetesbehandelteam tot de conclusie komt dat (ondanks tussentijdse evaluaties en andere afspraken) de behandeldoelen niet behaald worden, kan in overleg met u de insulinepomptherapie gestaakt worden. In dat geval zal weer worden overgegaan op het toedienen van insuline met een insulinepen.

Vergoeding

Het gebruik van een uitwendige insulinepomp, inclusief de toebehoren zoals het infusiesysteem en de pleisters, wordt volledig vanuit het basispakket door uw zorgverzekeraar vergoed. De zorgverzekeraars vergoeden iedere vier jaar een vervangende insulinepomp. Na vier jaar kunt u ook overstappen op een andere insulinepomp. Neem voor meer informatie over de vergoeding van het gebruik van een uitwendige insulinepomp contact op met uw zorgverzekeraar.

Combinatie uitwendige insulinepomp met een glucosesensor

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt de behandeling van diabetes met een uitwendige insulinepomp gecombineerd met een continue glucosesensor. Hiervoor gelden specifieke criteria. Het diabetesbehandelteam bespreekt deze met u als u hiervoor in aanmerking komt of wil komen.

Meer informatie

Op de website van het Isala Diabetescentrum zijn filmpjes te vinden met meer informatie over de behandeling met een uitwendige insulinepomp en over de individuele insulinepompen en sensoren.

Verantwoording

De tekst van deze folder is gebaseerd op het consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet van insulinepomptherapie en hulpmiddelen’ van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Bekijk het volledige document op www.diabetesfederatie.nl.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Diabetescentrum
088 624 23 29 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Meppel, Steenwijk

Diabetescentrum
088 624 45 45 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 1 april 2022 / 7185