Contact
  1. 7185-Insulinepomp: volwassenen met diabetes die insulinepomp overwegen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​U heeft diabetes en overweegt een uitwendige insulinepomp te gaan gebruiken in plaats van een insulinepen. In deze folder vindt u informatie over de insulinepomp.

Voorbereiding

U overweegt behandeling met een uitwendige insulinepomp. Uw diabetesbehandelteam bekijkt samen met u of u in aanmerking komt voor het gebruik van een pomp. Als u kiest voor het gebruik van een insulinepomp, geeft het diabetesbehandelteam u voorlichting over het gebruik en het instellen van de pomp, zodat u over voldoende kennis en vaardigheden beschikt.

Doel van een insulinepomp

Het doel van het gebruik van een insulinepomp is om de glucosewaarden in uw bloed zo goed mogelijk te reguleren. Uw diabetesbehandelteam bespreekt samen met u welke specifieke doelen u nastreeft met het gebruik van de insulinepomptherapie. Voorbeelden van behandeldoelen zijn:

  • verlagen HbA1c;
  • verlagen van het aantal hypoglycemieën;
  • verlagen van het aantal hyperglycemieën;
  • voorbereiden en het optimaal doorlopen van een zwangerschap;
  • verbeteren van de kwaliteit van leven.

U beslist samen met het diabetesbehandelteam welk merk en type insulinepomp voor u het meest geschikt zou kunnen zijn. De pomp wordt hierna afgeleverd in Isala. Technische instructies over het gebruik van de insulinepomp vindt over het algemeen plaats in een groepsbijeenkomst. In de periode van het instellen van de pomp heeft u regelmatig contact met de diabetesverpleegkundige, via e-mail, telefoon of op de polikliniek. U wordt over het algemeen niet opgenomen in het ziekenhuis.

Het diabetesbehandelteam kan de gegevens over het gebruik van uw insulinepomp uitlezen. De gegevens worden toegevoegd aan uw patiëntendossier.

Begeleiding

Als u een insulinepomp gebruikt, wordt u begeleid door het diabetesbehandelteam. Hoe vaak u contact heeft met het behandelteam kan per persoon verschillen. Gedurende de instelfase heeft u regelmatig contact met het diabetesbehandelteam.

Voor vragen kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het diabetesbehandelteam. Voor spoedgevallen is het diabetesbehandelteam 24 uur per dag bereikbaar. Voor technische gebruiksvragen of problemen met het functioneren van de insulinepomp kunt u dag en nacht contact opnemen met de serviceafdeling van de fabrikant.

Evaluatie

Tenminste één keer per jaar evalueert u samen met het diabetesbehandelteam het gebruik van de insulinepomp en uw behandeldoelen. Als de behandeldoelen niet (allemaal) behaald zijn, bespreken wij samen met u wat de oorzaken zijn waarom deze doelen niet zijn behaald en maken wij nadere afspraken die er op gericht zijn de doelen alsnog te behalen. Tussentijdse bijstelling van de behandeldoelen wordt schriftelijk vastgelegd.

Als het diabetesbehandelteam tot de conclusie komt dat (ondanks tussentijdse evaluaties en andere afspraken) de behandeldoelen onvoldoende behaald worden, kan in overleg met u de insulinepomptherapie gestaakt worden. In dat geval zal weer worden overgegaan op het toedienen van insuline met een insulinepen.

Vergoeding

Het gebruik van een uitwendige insulinepomp, inclusief de toebehoren zoals het infusiesysteem en de pleisters, wordt volledig vanuit het basispakket door uw zorgverzekeraar vergoed. De meeste zorgverzekeraars vergoeden iedere vier tot vijf jaar een aanvraag voor een vervangende insulinepomp. Neem voor meer informatie over de vergoeding van het gebruik van een uitwendige insulinepomp contact op met uw zorgverzekeraar.

Combinatie uitwendige insulinepomp met een glucosesensor

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt de behandeling van diabetes met een uitwendige insulinepomp gecombineerd met een continue glucosesensor. Hiervoor gelden andere criteria. Het diabetesbehandelteam bespreekt deze met u als u hiervoor in aanmerking komt of wil komen.

Meer informatie

Op de website van het Isala Diabetescentrum zijn filmpjes te vinden met meer informatie over de behandeling met een uitwendige insulinepomp en over de individuele insulinepompen:

Verantwoording

De tekst van deze folder is gebaseerd op het consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet van insulinepomptherapie en hulpmiddelen’ van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Bekijk het volledige document op www.diabetesfederatie.nl.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Diabetescentrum
(038) 424 56 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

 

Laatst gewijzigd 6 augustus 2019 / 7185