Contact
  1. 7361-Controle duplexonderzoek: Viabahn, rechts of links of beiderzijds
Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Vaatdiagnostiek

​Bij een controle-onderzoek Viabahn worden de bloedvaten in het been onderzocht met behulp van geluidsgolven (ultrageluid). Daarnaast wordt er een enkel-armindex gemeten. Hieronder kunt u daar meer over lezen.

Voorbereiding

Draag voor dit onderzoek geen  lang ondergoed.

Onderzoek

Een laborant van de afdeling Vaatdiagnostiek verricht het duplexonderzoek. U ligt op een onderzoekstafel. Voor een goed contact met de huid doet de laborant wat gel op uw been. Daarna houdt de laborant een soort 'microfoon' die ultrageluidsgolven uitzendt, tegen de huid van uw  been. Met behulp van deze microfoon worden uw bloedvaten zichtbaar gemaakt op een beeldscherm. Ook kan daarbij de stroomsnelheid van het bloed op verschillende plaatsen worden gemeten. U voelt hier niets van, maar u hoort wel uw bloed stromen. Daarnaast wordt een enkel-armindex gemeten, hiervoor meet de laborant met behulp van een bloeddrukmanchet uw bloeddruk aan beide armen en beide enkels.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd, of van de verpleegkundig specialist Vaatchirurgie.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de polikliniek Vaatchirurgie (038) 424 62 80. Ook voor vragen over uw afspraak kunt u dit nummer bellen.

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. 

29 januari 2020 / 7361
Specialisme en centra