Contact
 1. 7393-Sedatie Spoedeisende hulp

​U krijgt op de afdeling Spoedeisende hulp een kortdurende medische ingreep die zonder goede verdoving pijnlijk kan zijn. De arts heeft met u besproken dat u naast pijnmedicatie ook medicijnen krijgt om u slaperig te maken. Dit wordt sedatie genoemd. Sedatie is het verlagen van uw bewustzijn. Met behulp van sedatie kan u zich beter ontspannen waardoor de ingreep beter uitgevoerd kan worden.

Hoe werkt het?

Door een combinatie van sedatie en pijnstilling kan de arts de ingreep goed uitvoeren op een voor u zo comfortabel mogelijke manier. Pijnstilling kan u op verschillende manieren krijgen, bijvoorbeeld door een infuus, met een tablet of door een injectie ter plaatse van de pijn. U krijgt de slaapverwekkende medicijnen meestal via een infuus in uw onderarm. Zo werken de medicijnen heel snel. Het infuus wordt na de ingreep weer verwijderd. Ook kunnen sommige medicijnen via de neus of via een masker toegediend worden. Na het toedienen van de slaapmiddelen is uw bewustzijn verminderd. Het kan zijn dat u in een diepere slaap terecht komt. Daarom worden uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte gecontroleerd. U krijgt hiervoor een aantal plakkers op uw borst. Deze worden aangesloten op een monitor. Als dat nodig is, kan er extra zuurstof toegediend worden. Er is altijd minimaal één ervaren arts en één verpleegkundige bij deze behandeling.

Naar huis

Na de behandeling mag u weer naar huis, mits:

 • u weer goed wakker bent;
 • uw hartslag en bloeddruk goed zijn;
 • u kunt drinken en niet misselijk bent;
 • u rechtop kan zitten en niet erg duizelig bent.

Als dat nodig is, krijgt u pijnstillers mee naar huis. 

Wij raden u aan om na de behandeling:

 • zelf geen voertuigen/machines te besturen;
 • geen belangrijke beslissingen nemen;
 • geen alcohol of andere sederende middelen te nemen;
 • potentieel gevaarlijke situaties mijden (vallen, hoogte, zwemmen).

Uw arts kan u vertellen hoe lang u dit niet mag doen. Dit is afhankelijk van de medicijnen die u gekregen heeft.

Een arts waarschuwen

Als u last krijgt van onderstaande klachten, belt u dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp:

 • misselijkheid en/of braken;
 • andere klachten die u niet vertrouwd.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Spoedeisende hulp
088 624 50 00 (bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week)

Meppel

Spoedeisende hulp
088 624 50 00 (bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week)

Laatst gewijzigd 15 maart 2022 / 7393