Contact
  1. 7394-Hersenschudding
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

​Een hersenschudding betekent een tijdelijke stoornis van de functie van de hersenen, zonder dat er sprake is van een blijvend letsel. Na een ongeval bent u behandeld en onderzocht op de afdeling Spoedeisende hulp van Isala. Daaruit is gebleken dat u een hersenschudding heeft.

Licht traumatisch hoofdhersenletsel

Licht traumatisch hoofdhersenletsel, oftewel een hersenschudding, is het gevolg van een klap of stoot tegen het hoofd. Hierbij worden de hersenen voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud. De hersenen zelf worden hierbij niet (langdurig) beschadigd, hoewel tot tien procent toch een lichte kneuzing of kleine bloeding kan oplopen. Bij minder dan één procent van de patiënten kan een ernstige bloeding optreden als bloedvaten beschadigd raken in de buurt van een schedelbreuk.

Symptomen

Bij licht traumatisch hoofdhersenletsel treedt vaak een kortdurend bewustzijnsverlies en/of geheugenverlies op. Het bewustzijnsverlies kan variëren van enkele seconden tot maximaal vijftien minuten. Andere symptomen verschillen per patiënt in ernst en zijn afhankelijk van de situatie. Voorbeelden van symptomen van een hersenschudding zijn bijvoorbeeld een tijdelijk verstoord geheugen (tot maximaal 24 uur) en hoofdpijn. Andere symptomen kunnen zijn slaperigheid, wazig zien, duizeligheid, misselijkheid en braken. Deze symptomen hoeven niet allemaal bij elke patiënt op te treden. Deze symptomen kunnen nog in de eerste 24 uur na het ongeval optreden. 

Behandeling

Er is geen specifieke behandeling voor een hersenschudding. Leefregels en adviezen met betrekking tot mobiliseren en pijnstilling zijn het belangrijkste. Het advies luid om afhankelijk van de klachten weer langzaam activiteiten te gaan hervatten zonder te forceren. Als pijnstilling kan het beste paracetamol worden gebruikt: 3 tot 4 maal daags 2 tabletten van 500mg.

Let op
Is de persoon die de hersenschudding heeft minder aanspreekbaar? Belt u dan 112.

Wekadvies

Aangezien we tegenwoordig sneller kiezen voor het maken van een CT-scan van de hersenen is het wekadvies voor de thuissituatie niet meer nodig. Als er geen bloeding in het hoofd aanwezig is op de CT-scan is de kans dat deze alsnog ontstaat uiterst klein.

Gevolgen

Een hersenschudding gaat meestal voorbij zonder restverschijnselen. Het herstel na een hersenschudding kan voor iedereen anders zijn. Soms heeft de patiënt nog enige tijd last van één of meer van de volgende verschijnselen: vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, angsten, snel geïrriteerd zijn, overgevoeligheid voor licht en geluid, oorsuizen, gehoorverlies en geheugen- en concentratieproblemen. In deze periode is bedrust niet nodig, maar is het wel verstandig het wat rustig aan te doen. Vrijwel elke patiënt met deze restklachten heeft een goede kans om geheel te herstellen. Het herstel vergt wel tijd (vaak langer dan de patiënt zelf inschat) en de klachten kunnen lang - soms enkele maanden - aanwezig zijn.

Contact

Mochten er toch nog klachten (blijven) bestaan, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts die dan zo nodig contact opneemt met de polikliniek Neurologie.

19 juni 2019 / 7394