Contact
 1. 7394-Hersenschudding

U heeft een licht traumatisch hoofd/hersenletsel, oftewel een hersenschudding, opgelopen door een ongeval of een klap tegen uw hoofd. Uw arts heeft u uitleg gegeven over de mogelijke gevolgen van het ongeval en ook heeft hij u adviezen gegeven. In deze folder kunt u dit nog eens rustig nalezen.

Licht traumatisch hoofd/hersenletsel

Door een klap tegen uw hoofd of een abrupte beweging van het hoofd heeft u een licht traumatisch hoofd/hersenletsel, oftewel een hersenschudding, opgelopen. Bij een hersenschudding worden de hersenen voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud en treedt een kortdurend bewustzijnsverlies en/of geheugenverlies op. Het bewustzijnsverlies kan variëren van enkele seconden tot maximaal vijftien minuten.

Als er geen bewustzijnsveranderingen bij het letsel zijn opgetreden, is er alleen sprake van hoofdletsel. De klachten die bij hoofdletsel optreden zijn vaak veel minder dan de klachten bij licht hersenletsel.

Bewustzijnsverlies

Van het ongeval en van enige tijd daarvóór kunt u zich soms niets meer herinneren. Meestal komen de herinneringen tot vlak voor het ongeval snel weer terug. Ook kan het zijn dat u zich niets meer kan herinneren van de periode ná het ontstaan van het letsel. Dit noemen wij posttraumatische amnesie (PTA) en kan enige tijd duren.

Omdat de hersenen gedurende deze tijd geen informatie opslaan, verdwijnt de PTA achteraf meestal niet. Het heeft dan ook geen zin om te blijven zoeken naar deze herinneringen. Hoe ernstiger het letsel, hoe langer het bewustzijnsverlies en de PTA duren.

Eerste 24 uur

Hoewel een hersenschudding een relatief onschuldige aandoening is, komt het in uitzonderlijke gevallen voor dat er tijdens de eerste 24 uur gevaarlijke complicaties optreden. Tegenwoordig is het voor artsen echter goed mogelijk om te voorspellen bij welke patiënten deze complicaties kunnen optreden.

Op het moment dat u van de behandelend arts naar huis mag, kunt u er vanuit gaan dat het risico op een complicatie erg klein is.

Eerste dagen of weken

Een hersenschudding gaat meestal voorbij zonder restverschijnselen. In de eerste dagen of weken hebben veel patiënten last van zogenaamde posttraumatische klachten; klachten die optreden na een ongeval (trauma). Dit is heel normaal en meestal niets om u zorgen over te maken.

De ernst van de klachten neemt vaak spontaan af, maar een kleine groep patiënten blijft langer dan zes maanden last houden van deze klachten.

Hier leest u in een overzicht van verschijnselen waar u nog enige tijd last van kunt hebben:

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • wazig zien
 • moeite met aandachts- en inspanningstaken
 • sneller vermoeid zijn, slaperigheid
 • sneller geïrriteerd zijn
 • tragere verwerking van informatie
 • geheugen- en concentratieproblemen
 • overgevoeligheid voor licht en geluid
 • oorsuizen en gehoorverlies.

In deze periode is het niet nodig om op bed te rusten, maar is het wel verstandig het wat rustig aan te doen.

Wat u wél en niet mag doen

Om te voorkomen dat u in de komende periode meer klachten krijgt of dat uw bestaande klachten erger worden, geven wij u deze adviezen:

Eerste dagen na thuiskomst

 • U hoeft niet de hele dag op bed te blijven liggen. Wij raden u zelfs af om alleen op bed te liggen. U kunt de tijd in bed rustig afbouwen zodat u binnen enkele dagen weer volledig op de been bent en uw normale werkzaamheden weer kunt hervatten.
 • Televisie kijken, computergebruik en videospelletjes spelen: in beperkte mate.
 • Drink geen alcohol, dit verergert uw klachten en uw herstel gaat langzamer.
 • Neem geen aspirine.
 • Wees in de eerste dagen niet bang om genoeg paracetamol te gebruiken; u mag maximaal 6x 500 mg paracetamol per 24 uur tegen pijn nemen. Door de pijn voldoende te onderdrukken is het makkelijker om overdag zo normaal mogelijk te functioneren en ’s nachts goed te slapen.

Langere periode

Weer aan het werk

Ook als u nog klachten heeft, kan het op zich geen kwaad om weer aan het werk te gaan. Er is nooit aangetoond dat werken een negatieve invloed heeft op toename van klachten of het langer blijven bestaan van klachten. Het is wel begrijpelijk dat werken met klachten moeilijker gaat. Probeer met uw werkgever of bedrijfsarts te komen tot een oplossing waarbij u volgens een vooraf gemaakt plan de werkzaamheden weer langzaam opbouwt. Laat u niet te snel ontmoedigen als u na uitbreiden van het werk een ‘terugval’ heeft; meestal gaat het snel daarna weer een beetje beter dan voor de terugval.

Verkeer

Er zijn geen wettelijke bepalingen die u verbieden na een licht traumatisch hoofd- en/of hersenletsel aan het verkeer deel te nemen. U heeft een eigen verantwoordelijkheid; als u het idee heeft dat uw klachten deelname aan het verkeer moeilijk maken, moet u dit voorlopig niet doen.

Sporten

Sporten kan eigenlijk alleen kwaad bij sporten waarbij een relatief risico bestaat op (meervoudig) licht traumatisch hoofd- en/of hersenletsel. Denk bijvoorbeeld aan boksen of (prof)voetbal. Andere sporten kunt u weer hervatten, zodra u er zelf toe in staat bent.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

Als u last krijgt van de volgende klachten is het belangrijk dat u meteen contact met ons opneemt:

 • Als uw toestand in de eerste dagen of weken snel slechter wordt.
  Binnen 48 uur mag u contact opnemen met de Spoedeisende hulp via 088 624 50 00. Daarna is de huisarts uw contactpersoon.
 • Uw hoofdpijn neemt flink toe.
 • Bij herhaaldelijk overgeven.
 • Verwardheid.
 • Sufheid (u bent moeilijk wakker te maken).

Langetermijngevolgen

De ernst van de klachten neemt meestal spontaan af, maar bij een kleine groep patiënten kunnen de klachten langer dan zes maanden blijven bestaan. Mogelijke langetermijngevolgen zijn:

Lichamelijke klachten

 • hoofdpijn
 • overgevoelig voor licht en/of geluid
 • duizelig, evenwichtsproblemen
 • vermoeid
 • slaapproblemen
 • verminderde reuk of smaak.

Problemen met gedrag en emoties

 • prikkelbaar
 • impulsief
 • labiel en last van stemmingswisselingen
 • gebrek aan initiatief.

Problemen met denken

 • aandacht- en concentratieproblemen
 • geheugenproblemen
 • problemen met plannen en verrichten van activiteiten.

Contact

Mochten er toch nog klachten (blijven) bestaan, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts die dan zo nodig contact opneemt met de polikliniek Neurologie: 088 624 24 58.

Als u voor deze of andere klachten weer een arts bezoekt, zeg dan altijd dat u licht traumatisch hoofd- en/of hersenletsel heeft opgelopen, zelfs als het al een paar jaar geleden is. Uw arts kan hier dan rekening mee houden.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7394