Contact
 1. 7658 Plexus coeliakus blokkade
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Bij deze behandeling blokkeert de arts een groep zenuwen (plexus coeliakus) in uw bovenbuik. Hierdoor worden geen pijnsignalen meer doorgegeven aan uw hersenen. De blokkade vermindert de pijn in uw bovenbuik.

Bij deze behandeling kan er sprake zijn van twee varianten:

 • proefbehandeling: hierbij wordt alleen een verdovend medicijn ingespoten. De werking hiervan is kortdurend. Deze proefbehandeling wordt gedaan om vast te stellen dat dit zenuwnetwerk betrokken is bij uw pijnklacht.
 • therapeutische behandeling: als de proefbehandeling goed is verlopen, is een vervolgbehandeling met een langer durend effect mogelijk. Hierbij wordt in het zenuwnetwerk een medicijn ingespoten. Dit zorgt ervoor dat de pijnsignalen niet of minder worden aan uw hersenen worden doorgegeven. Meestal wordt de therapeutische behandeling uitgevoerd zónder vooraf een proefbehandeling te doen.

De poliklinische behandeling vindt plaats in een operatiekamer in Meppel.

Voor de behandeling

 • Bent u (misschien) zwanger? Geef het dan vóór uw behandeling door aan de anesthesioloog/pijnbehandelaar.
 • Tijdens de behandeling moet u nuchter zijn, vanwege de lokale verdoving of sedatie (roesje). Dat betekent dat u zes uren vóór uw behandeling niet mag eten. Tot twee uren vóór uw behandeling mag u nog heldere dranken drinken, zoals thee en koffie (zonder melk). Daarna mag u niets meer drinken.
 • Gebruikt u antistollingstabletten en/of NSAID’s zoals Ibuprofen? Bespreek dan met de anesthesioloog/pijnbehandelaar vanaf welk moment u hiermee tijdelijk moet stoppen.
 • Bent u overgevoelig voor jodium, pleister, contrast- of verdovingsvloeistof? Geef dat dan aan bij de anesthesioloog/pijnbehandelaar.
 • Meestal mag u op dezelfde dag weer naar huis. Maar soms is het nodig om een nachtje in het ziekenhuis te blijven.
 • Na de behandeling mag u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Neem daarom iemand mee die u naar huis kan brengen.

De behandeling

 • U krijgt een ziekenhuisjasje aan.
 • U doet uw sieraden af. En uw eventuele kunstgebit uit.
 • Vervolgens brengen wij u naar de operatieafdeling.
 • U krijgt een plaatselijke verdoving en sedatie (roesje) via een infuus.
 • Via een monitor houden wij uw lichaamsfuncties in de gaten tijdens en na de behandeling.
 • U ligt op uw buik op de behandeltafel.
 • De anesthesioloog/pijnbehandelaar plaatst één of twee naalden, via de rug, in het zenuwnetwerk. Dit gebeurt onder röntgendoorlichting. Zo ziet de anesthesioloog/pijnbehandelaar precies waar hij prikt.
 • Via de naald(en) krijgt u een medicijn ingespoten voor plaatselijke verdoving.
 • Bij een therapeutische behandeling krijgt u ook een medicijn, dat de pijngeleiding voor langere tijd uitschakelt.
 • De behandeling duurt ongeveer een uur.

Na de behandeling

 • Na afloop verblijft u korte tijd op de uitslaapkamer.
 • Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling.
 • Uw anesthesioloog/pijnbehandelaar komt in de loop van de dag nog even bij u langs. Daarna mag u meestal naar huis. Soms moet u een nacht in het ziekenhuis blijven.

Resultaat

Vaak is het resultaat van de blokkade na een dag duidelijk. De meeste patiënten hebben dan al duidelijk minder pijn. Komt de pijn na enige tijd terug dan kan de behandeling eventueel herhaald worden.

Bijwerking en complicaties

Er bestaat altijd een kleine kans op het optreden van complicaties. De meest voorkomende complicaties zijn:

 • Diarree komt vaak voor en is tijdelijk.
 • Duizeligheid. De eerste weken na uw behandeling kunt u even duizelig zijn, als u bijvoorbeeld snel rechtop gaat staan.
 • Jeuk, huiduitslag of kortademigheid bij allergie voor röntgencontrastvloeistof.
 • Koorts. Als u binnen zes uren na uw behandeling, koorts krijgt (boven de 38,5°C) dan moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.
 • Dwarslaesie (gedeeltelijke of volledig blijvende verlamming van beide benen). Dit gebeurt zelden.
 • Soms treedt een ernstige bloeddrukdaling op. Dit is goed te behandelen.

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Pijncentrum
(038) 424 26 98 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Pijncentrum
(0522) 23 39 96 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 3 december 2019 / 7658