Contact
  1. 7986-De verpleeg- beweegafdeling

Door een actieve aanpak beter voorbereid naar huis

Beter voorbereid en fitter naar huis. Dat is het motto van de Verpleeg-en beweegafdeling van Isala Hartcentrum. In deze folder vertellen we u meer over deze verpleegafdeling.

Een actieve aanpak

Op een verpleegafdeling verloopt de dagelijkse gang van zaken volgens een vast patroon; de patiënt ligt een groot deel van de tijd in bed en wordt geheel verzorgd. Op de Verpleeg-en Beweegafdeling kiezen we samen met u voor een actieve aanpak. Hier voert u zoveel mogelijk zelf de regie over uw eigen herstel. Een team van professionals begeleidt u tijdens uw opname op deze afdeling om meer kennis te verkrijgen over uw eigen herstelproces. Hierdoor  leert u zelf makkelijker weer uw verantwoordelijkheid te nemen om uw zelfstandigheid te vergroten. Zo keert u beter voorbereid en fitter terug naar uw thuissituatie. 

Om uw zelfstandigheid te vergroten, werken we op deze afdeling met een specifieke aanpak. Zo voert u zoveel mogelijk zelf de dagelijkse bezigheden uit. Daarnaast kunt u, in samenwerking met een fysiotherapeut, in de fysiotherapieruimte werken aan uw conditie.

Voor wie

Opname op de Verpleeg-en Beweegafdeling kan onderdeel zijn van uw behandeling als uw gezondheid het nog niet toelaat om naar huis te gaan. Samen met u stellen wij doelen op om te kijken wat u nodig heeft voor uw herstel.

Behandelteam

Het team op de Verpleeg- en beweegafdeling bestaat uit cardiologen, arts-assistenten, physician assistants, specialistisch verpleegkundigen, fysiotherapeuten en een afdelingsverpleegkundige. Ook zijn er op deze afdeling verpleegkundigen in opleiding aanwezig.

Buffet

Wij werken er naar toe om uw zelfstandigheid te vergroten. Daarom heeft deze afdeling een buffetruimte. Hier kunt u 's morgens en 's middags zelf uw eten en drinken halen. Tussendoor is er gelegenheid om zelf drinken op te halen.
De tijden van het buffet zijn van 08.00 tot 09.00 uur en van 12.00 tot 13.00 uur. Het is echter niet toegestaan voor bezoekers om hier aan deel te nemen.
's Avonds wordt de warme maaltijd op uw kamer opgediend. 

Fysiotherapie

U bent opgenomen in het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat een ziekenhuisopname vaak meer lichamelijke achteruitgang veroorzaakt dan op basis van uw ziektebeeld te verwachten valt.
Weinig bewegen leidt tot afname van spierkracht, verminderde conditie en functieverlies. Slechts na een paar dagen inactief zijn verliest u al 10 tot 15 procent spiermassa. Door het verlies van spierkracht loopt u het risico om na uw opname minder goed in staat te zijn zelfstandig uw dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals wassen en aankleden of naar het toilet gaan.

Het doel van deze afdeling is dat we samen met u kiezen voor een actieve aanpak. Naast dat de fysiotherapeut bij u aan bed komt, hebben we op de afdeling ook een activiteitenruimte waar u kunt werken aan u eigen herstel. Afhankelijk van uw gestelde doelen zal u individueel worden behandeld door een fysiotherapeut.

De fysiotherapeut is aanwezig op de afdeling van maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur. Naast individuele behandelingen heeft u ook de mogelijkheid om een oefenprogramma te volgen op de hometrainer, met gewichten ect. aansluitend op uw doelen.

U kunt ook zonder in behandeling te zijn deelnemen aan de groepstraining van 10.30-11.00. Hierbij kunt u  op eigen niveau meedoen.

Naast de behandelingen die u aangeboden krijgt is het van belang tijdens de ziekenhuisopname in beweging te blijven op een manier die bij u en uw aandoening past.

De mogelijkheden om in beweging te blijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zijn:

  • Probeer overdag zoveel mogelijk uit bed te zijn. Overleg altijd wel met uw verpleegkundige of fysiotherapeut of u zelfstandig uit bed mag komen.
  • Trek overdag uw gewone kleren aan in plaats van een pyjama en stevige schoenen in plaats van pantoffels zodat het makkelijker is een stukje te gaan lopen.
  • Loopt u thuis met een hulpmiddel, bijvoorbeeld een rollator of wandelstok, laat dit dan door uw naaste(n) meenemen.

Doelen

Op deze afdeling werken wij, samen met u, aan persoonsgerichte doelstellingen. Deze doelen zorgen ervoor dat u bewust kijkt naar wat u nog nodig heeft voor uw herstel en hoe u beter voorbereid naar uw thuissituatie terugkeert. Uw doelen mag u opstellen in het mapje wat u daarvoor krijgt. Dit kunt u ook met uw naasten bespreken.
De verpleegkundige neemt de doelen met u door. Ook overige disciplines kunnen handvatten op dit formulier opschrijven, zodat u eraan kunt werken. Ook andere disciplines in het ziekenhuis, zoals een diëtist, kunnen handvatten en tips in het mapje noteren.

Telefoongebruik

Op deze afdeling is het toegestaan om uw telefoon te gebruiken. Houd daarbij wel rekening met uw medepatiënten. Wij vragen u om tijdens de rustmomenten van 13.00 -14.30 uur uw telefoon uit te zetten. Wij adviseren u om dit door te geven aan uw naasten. Wilt u zelf toch telefoneren tijdens het rustmoment, dan graag niet op de zaal.

Rustmomenten

Van 13.00 – 14.30 uur is er gelegenheid  om te rusten. Het kan echter wel gebeuren dat er onderzoeken plaatsvinden tijdens uw rustmoment. Ook is er een kans aanwezig dat de fysiotherapeut bij u langs komt, of dat u naar de fysiotherapieruimte mag komen (dit is in overleg).

Verlaten van afdeling

Als u toestemming heeft van de arts om de afdeling te verlaten, dit dan wel graag in overleg met de verpleging.

Bezoektijden en afspraken

De bezoektijden op deze afdeling zijn van 14.30 tot 17:00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur. In het weekend en op feestdagen zijn de bezoektijden ook van 10.30 tot 12.00 uur. Graag willen wij u er met nadruk op wijzen dat uit ervaring is gebleken dat twee bezoekers echt meer dan genoeg is voor een patiënt. Rust komt de patiënt ten goede, te veel drukte zal het herstel vertragen. U heeft ook de mogelijkheid om met uw bezoek elders op de afdeling te gaan zitten. Wij verwachten van het bezoek dat zij de gebruikte stoelen weer op de juiste plaats terugzetten.

Ontslaggesprek

Voor dat u naar huis mag, heeft de verpleegkundige een informatief gesprek met u en uw naasten over het herstel thuis. Hierin worden leefregels en handvatten besproken voor in uw thuissituatie. Mocht er begeleiding nodig zijn voor de thuissituatie of eventuele reactivering, wordt dit door de transferverpleegkundige geregeld. 

Op- en of aanmerkingen

Wij hopen dat uw verblijf op de afdeling zo goed mogelijk verloopt. Als u over uw behandeling ontevreden bent, horen we dit graag van u. Uw ervaringen kunnen voor ziekenhuismedewerkers een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren en nog betere kwaliteit te leveren. Heeft u tips? Wij horen dit graag van u.

Contact

Heeft u nog vragen, dan staan de medewerkers van de Verpleeg- en beweegafdeling u graag te woord.
U kunt ook bellen met de afdeling:

Zwolle

Isala Hartcentrum
Verpleeg- en beweegafdeling
088 624 12 55

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 7986 / L