Contact
  1. 8000-Na poliklinische ingreep afdeling Plastische chirurgie

U heeft een poliklinische ingreep (een kleine operatie) ondergaan op de afdeling Plastische chirurgie. Graag geven wij u advies over pijnbestrijding en nazorg.

Na de ingreep

Pijnbestrijding

De verdoving is meestal na 2 à 3 uur uitgewerkt. Afhankelijk van de aard van de ingreep heeft u daarna last van lichte tot matige pijn. Met pijnstillers zoals Paracetamol of Ibuprofen kunt u deze pijn meestal goed bestrijden.

  • Paracetamol: 4 x daags 1000 milligram op vaste tijden (7:00 - 12:00 - 17:00 - 22:00 uur) innemen. Zodra u geen pijn meer heeft, mag u de Paracetamol stoppen.
  • Bij onvoldoende effect: Paracetamol 1000 milligram combineren met 1 tablet Ibuprofen à 400 milligram (maximaal 4 x daags). Deze combinatie mag u maximaal drie dagen gebruiken. Ibuprofen mag u niet in combinatie met Diclofenac (Voltaren) of Arcoxia gebruiken.
  • Innemen volgens voorgeschreven recept.
  • Gebruik van eigen pijnmedicatie.

Bloedverdunnende medicatie

  • Ascal/Acetosal: de dag na de ingreep hervatten.
  • Acenocoumarol (Sintrommitis), Fenprocoumon (Marcoumar): herstarten volgens voorschrift trombosedienst.

Adviezen voor thuis

Let op
De adviezen hieronder gelden niet voor iedereen. De verpleegkundige of specialist bespreekt samen met u welke adviezen op u van toepassing zijn.

Voor de verpleegkundige of specialist: aankruisen wat voor de patiënt van toepassing is.

O  Douchen na 24 uur, kortdurend en niet te warm.
O  Verband droog houden; douchen met bescherming.
O  Niet in bad, zwemmen en/of sauna, zolang de hechtingen aanwezig zijn.
O  Verband zelf verwijderen na ________ dagen.
O  Hechtingen zijn oplosbaar en hoeven dus niet te worden verwijderd.
O  Hechtingen zijn niet oplosbaar en moeten na __________ dagen worden verwijderd door uw huisarts. Hiervoor moet u zelf een afspraak maken.
O  Hechtingen worden verwijderd tijdens een controleafspraak in het ziekenhuis. Voor deze afspraak heeft u een afspraakbevestiging gekregen.
O  Hand ________ dagen hoog houden.
O  Vingers oefenen in het verband.
O  U wordt terugverwacht op een controleafspraak op ________ - ________ - ________.
O  U heeft binnenkort een telefonische afspraak op ________ - ________ - ________. U wordt dan gebeld door de doktersassistente en hoeft dus niet naar het ziekenhuis te komen.

Nader onderzoek

Als er tijdens de ingreep een stukje weefsel verwijderd wordt, gaat dit voor nader onderzoek naar het laboratorium. U krijgt een telefonische afspraak mee voor de uitslag van het weefselonderzoek.

Contact

This leaflet is also available in English: 'Prior to outpatient procedures in the department of Plastic Surgery' (see below).

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen of Heerde

Plastische chirurgie
088 624 56 36 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel of Steenwijk

Plastische chirurgie
088 624 56 36 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Ziekenhuis St Jansdal

Polikliniek Chirurgie
0341 46 37 77 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons binnen 48 uur weten, dan maken wij een nieuwe afspraak. Een niet nagekomen afspraak kan in rekening worden gebracht. De medewerkers van de polikliniek Plastische chirurgie wensen u een voorspoedig herstel.

Laatst gewijzigd 11 maart 2022 / 8000