Contact
  1. 8082-Immunotherapie allergische klachten
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Immunotherapie of desensibilisatietherapie is bedoeld om de ernst en duur van de allergische klachten te verminderen (bijvoorbeeld voor grassen, bomen, huisstofmijt, wespen of bijen). De behandeling bestaat uit een injectiekuur met de stof die de klachten (allergie) veroorzaakt.

Door middel van injectie met de stof (allergeen) die de allergie veroorzaakt, wordt geprobeerd de ernst en de duur van de allergische klachten te verminderen. De behandeling is erop gericht het eigen afweersysteem zo te beïnvloeden, dat de allergie afneemt en/of verdwijnt.

Desensibilisatietherapie duurt over het algemeen drie tot vijf jaar. Soms blijft naast de injectiekuur aanvullende behandeling met geneesmiddelen nodig. De injectiekuur bestaat uit twee fasen: de instelfase en de onderhoudsfase.

Instelfase en onderhoudsfase

Bij de instelfase wordt er iedere week een injectie toegediend. De hoeveelheid allergeen wordt wekelijks opgehoogd, totdat na vijftien weken een bepaald maximum wordt bereikt. Daarna gaat de instelfase over in de onderhoudsfase, waarbij uiteindelijk eenmaal per vijf weken de injectie wordt toegediend, en dit gedurende drie tot vijf jaar. De onderhoudsfase kunt u bij uw eigen huisarts laten verrichten.

Na het toedienen van de injectie moet u de rest van de dag zware lichamelijke inspanning (onder andere sporten) vermijden. Het is daarnaast belangrijk dat u na het toedienen van een injectie, u altijd dertig minuten op de afdeling blijft wachten. Dit geldt voor iedere injectie tijdens de kuur. Bij het maken van de afspraak voor deze behandeling krijgt u een informatiefolder mee.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle, Kampen en Heerde

Keel-, neus- en oorheelkunde
(038) 424 23 84 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel en Steenwijk

Keel-, neus- en oorheelkunde
(0522) 23 32 48 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 14 juli 2019 / 8082