Contact
 1. 8160-Parkinson
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

De ziekte van Parkinson is een chronische ziekte. Zodra er Parkinsonklachten ontstaan, gaan deze niet meer weg. Het is dan ook belangrijk om zo goed mogelijk met de ziekte te leren leven. De gemiddelde levensverwachting van mensen met deze ziekte en mensen die deze ziekte niet hebben, is ongeveer even hoog.

Wat is Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een progressieve neurologische aandoening die meestal pas na het vijftigste levensjaar begint. De ziekte komt in zeldzame gevallen echter ook voor het vijftigste levensjaar voor. De ziekte ontstaat door het afsterven van zenuwcellen in de middenhersenen. Waarom dit gebeurt, is onbekend. De zenuwcellen in de middenhersenen produceren normaal gesproken de boodschapperstof dopamine. Dopamine is een stof die nodig is om de signalen door te geven van de ene hersencel naar de andere hersencel. We hebben allemaal dopamine in onze hersenen, maar mensen met Parkinson hebben er te weinig van. Hierdoor wordt de aansturing van de spieren bemoeilijkt en ontstaan klachten.

Klachten

De meest voorkomende klachten zijn:

 • Traagheid
 • Stijfheid
 • Trillen (tremor)
 • Instabiele houding

De traagheid, stijfheid en tremor zijn vaak asymmetrisch (in één arm en/of in één been) aanwezig. In het begin zijn deze klachten vaak slechts zeer gering aanwezig. Als de ziekte vordert kunnen de klachten erger worden en kunnen er ook andere klachten ontstaan. Voorbeelden van andere klachten die kunnen voorkomen zijn:

 • een verminderde verstaanbaarheid of zachtere spraak;
 • slikproblemen;
 • plasproblemen en trage stoelgang;
 • problemen met seksualiteit;
 • vermoeidheid en slaapproblemen;
 • problemen met de zelfredzaamheid;
 • geheugen- en concentratieproblemen;
 • problemen rond emoties en gedrag.

De diagnose ziekte van Parkinson wordt in eerste plaats gesteld op grond van de klachten en lichamelijke verschijnselen. De neuroloog stelt de diagnose als er sprake is van traag bewegen in combinatie met stijfheid, trillen of houdingsproblemen. Vaak worden andere oorzaken van de klachten uitgesloten met aanvullend onderzoek zoals een CT- of MRI-scan van de hersenen.

De ziekte van Parkinson wordt behandeld door de neuroloog in samenwerking met de Parkinson-verpleegkundige of verpleegkundig specialist Parkinson. De ziekte van Parkinson is niet te genezen, maar wel vaak goed te behandelen met behulp van medicijnen. Vaak zijn er niet alleen lichamelijke klachten, maar ook sociaal-emotionele en/of psychische klachten en gevolgen. Rondom de zorg van patiënten met de ziekte van Parkinson werkt, indien dit nodig is, een team van paramedici zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en maatschappelijk werker met elkaar samen.

Behandelingen

Naast medicatie die via de mond ingenomen wordt, kunnen wij u begeleiden bij de vervolgbehandelingen DBS (deep brain stimulation), Apomorfine en Duodopa therapie. Voor de Duodopa therapie en DBS (deep brain stimulation) is er binnen Isala een apart spreekuur.

Parkinson’s Kinetigraph

De ziekte van Parkinson is een ziekte met een variabel verloop. Dat wil zeggen dat de symptomen met regelmaat variëren gedurende de dag. Zo kan het zijn dat u de ene dag meer ‘last’ heeft van de ziekte dan de andere dag. Het kan soms moeilijk zijn om te vertellen aan uw arts of verpleegkundig specialist hoe u zich voelt voor èn nadat u uw Parkinson-medicatie heeft ingenomen. Isala maakt gebruik van de Parkinson’s Kinetigraph (kort genoemd PKG), dat uw bewegingen registreert terwijl u gewoon doorgaat met uw dagelijkse bezigheden. Het PKG- bewegingsregistratie-systeem wordt gedurende 7 dagen gedragen als een polshorloge. De informatie uit de PKG geeft uw arts of verpleegkundig specialist meer informatie over het effect van uw medicijnen op uw bewegingspatronen. Er wordt geregistreerd of u veel, weinig of misschien wel helemaal niet beweegt en of en wanneer u een trilling (tremor) aan de hand of arm heeft. De logger geeft een korte trilling als herinnering dat het tijd is om uw Parkinson-medicatie in te nemen. De informatie uit de PKG wordt in een grafiek en rapport gezet. De arts en verpleegkundig specialist hebben zo inzicht in uw bewegingspatroon gedurende de dag, maar ook van dag tot dag.

Gespecialiseerde zorgverleners

In Isala werken gespecialiseerde zorgverleners, zoals de neuroloog en de Parkinsonverpleegkundige en verpleegkundig specialist samen om u de beste zorg te geven. Allereerst komt u bij de neuroloog waar de diagnose wordt gesteld en samen met u de medische behandeling wordt doorgesproken. Vervolgens begeleidt een Parkinsonverpleegkundige of verpleegkundig specialist u in het omgaan met uw ziekte. Zowel de Parkinsonverpleegkundige als de verpleegkundig specialist Parkinson bespreekt met u de onderwerpen die op dat moment van uw ziekteproces voor u van belang zijn. U heeft steeds afwisselend een afspraak bij de neuroloog en de verpleegkundige. Soms zien zij u beiden in een combinatieafspraak. Tijdens dat bezoek wordt er gekeken naar de voortgang van uw ziekteproces en de resultaten van de behandeling.

Meer informatie

Meer informatie over de ziekte van Parkinson vindt u op:

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Neurologie
(038) 424 24 58 (Parkinson-verpleegkundige, aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur)
parkinsonverpleegkundige@isala.nl

Meppel

Neurologie
(0522) 23 32 09 (Verpleegkundig specialist Parkinson, aanwezig op dinsdag en woensdag, afwisselend op donderdag en vrijdag)
ybemah@isala.nl

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

27 augustus 2019 / 8160