Contact
  1. 8234-Fysiotherapie oefeningen ademhaling

Het doel van ademhalingsoefeningen is longcomplicaties te voorkomen. Het is belangrijk om de oefeningen regelmatig te doen om ophoping van slijm in de longen tegen te gaan. De fysiotherapeut helpt u bij de eerste keer dat u de ademhalingsoefeningen gaat doen.

Waarom moet ik ademhalingsoefeningen doen?

Door de wond, de pijn en door de narcose is uw ademhaling niet precies zoals voor de operatie. U ademt minder vanuit uw buik. Uw ademhaling is daardoor korter.

Omdat u anders ademt, kan het voorkomen dat er slijm (sputum) in de luchtwegen blijft zitten. Er kunnen dan makkelijker bacteriën op het slijm komen, wat een infectie van de luchtwegen kan veroorzaken. Een van de oefeningen die helpt dit te voorkomen, is dat u probeert te hoesten.

Zo snel mogelijk beginnen

Het is belangrijk dat u (na de operatie) zo snel mogelijk gaat starten met de ademhalingsoefeningen. Als het van de verpleegkundige mag, gaat u dan bij het doen van de oefeningen rechtop in bed zitten. U kunt dan beter ademhalen.

Zo doet u de ademhalingsoefeningen

Probeer elk uur de volgende ademhalingsoefeningen te doen:

  • Leg uw handen op uw navel.
  • Adem rustig en diep in door de neus en voel de buik boller worden.
  • Houd dit 2 seconden vast.
  • Adem dan rustig uit door de mond, zo lang mogelijk. De buik wordt weer platter.
  • Herhaal dit 3 tot 5 keer achter elkaar.
  • Hierna probeert u te hoesten.

Illustratie inademen via de buik

Figuur 1: Inademing. Buik- en longholte worden groter.Illustratie uitademen via de buik

Figuur 2: Uitademing. Buik- en longholte worden kleiner.

Bij een borst-/buikwond of ribfracturen

Druk de handen of het hoestkussen stevig tegen de operatiewond/ribfractuur. U kunt het kussentje ook gebruiken als u plotseling moet niezen, overgeven, hikken of als u lacht. Dat kan de pijn verminderen. U kunt om een kussentje vragen als u dat nodig heeft. Leg het kussentje naast u in bed, dan kunt u het gemakkelijk pakken.

Adem uit bij inspanning (bijvoorbeeld opstaan). Dit verlaagt de druk in de buik en vermindert pijnklachten.

Thuis alvast oefenen

Wij adviseren u de ademhalingsoefeningen in de dagen vóór de operatie thuis al te doen. Dan gaat het uitvoeren van de oefeningen na de operatie in het ziekenhuis gemakkelijker.

Als u vragen heeft, kunt u de verpleegkundige op de afdeling gerust om hulp vragen.

Laatst gewijzigd 17 januari 2023 / 8234